Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 27. novembra 2013

Poziv Evropske komisije Združenim državam Amerike k ponovni vzpostavitvi zaupanja v prenos podatkov med EU in ZDA

Evropska komisija je danes določila ukrepe, ki so potrebni za ponovno vzpostavitev zaupanja v prenos podatkov med EU in ZDA. Ukrepi so odgovor na resno zaskrbljenost glede razkritja obsežnih ameriških programov zbiranja obveščevalnih podatkov, ki so negativno vplivali na čezatlantske odnose. Današnji odgovor Komisije obsega (1) strateški dokument (sporočilo) o čezatlantskem prenosu podatkov, ki opredeljuje izzive in tveganja po razkritju ameriških programov zbiranja obveščevalnih podatkov ter ukrepe, ki so potrebni za odpravo teh pomislekov; (2) analizo delovanja „varnega pristana“, ki ureja izmenjavo podatkov med EU in ZDA v komercialne namene; in (3) poročilo o ugotovitvah delovne skupine EU/ZDA (glej MEMO/13/1059) o varstvu podatkov, ki je bila ustanovljena julija 2013. Evropska komisija je prav tako predstavila svoj pregled obstoječih sporazumov o evidencah podatkov o potnikih (PNR) (glej MEMO/13/1054) in programu za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti (TFTP), ki urejata izmenjavo podatkov v kazenske namene na teh področjih (glej MEMO/13/1164).

„Obsežno vohunjenje za našimi državljani, podjetji in voditelji je nedopustno. Državljanom na obeh straneh Atlantika je treba zagotoviti, da so njihovi podatki varni, in podjetja morajo vedeti, da se obstoječe sporazumi spoštujejo in izvajajo. Evropska komisija je danes določila ukrepe, ki bodo pomagali pri ponovni vzpostavitvi zaupanja in okrepili varstvo podatkov v čezatlantskih odnosih“, je dejala podpredsednica Evropske komisije in komisarska za pravosodje Viviane Reding. „Zdaj je priložnost za obnovitev zaupanja in od naših ameriških kolegov pričakujemo, da jo bodo izkoristili – še zlasti z odločnim prizadevanjem za hiter zaključek pogajanj glede krovnega sporazuma o varstvu podatkov med EU in ZDA. Tovrstni sporazum mora evropskim državljanom zagotoviti konkretne in pravno izvršljive pravice, še posebej pravico do pravnega varstva v Združenih državah, kadar se njihovi osebni podatki obdelujejo v ZDA.

Primer Snowden je dodobra omajal zaupanje evropskih državljanov in še vedno obstaja resna zaskrbljenost glede obtožb o obsežnem dostopu obveščevalnih služb ZDA do osebnih podatkov. Danes predlagamo jasen načrt, kako lahko ZDA skupaj z EU ponovno vzpostavijo zaupanje in državljanom EU zagotovijo , da so njihovi podatki varni. To sodelovanje, ki temelji na močnih pravnih varovalih in zaupanju v spoštovanje le teh, bo koristilo vsem, od uporabnikov interneta do vladnih služb na obeh straneh Atlantika“ je dejala Evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström.

Nedavna razkritja o ameriških programih zbiranja obveščevalnih podatkov so skrhala zaupanje, na katerem temelji to sodelovanje. Da bi ohranili stalnost prenosa podatkov med EU in ZDA, mora biti zagotovljena visoka raven varstva podatkov. Komisija danes poziva k ukrepom na šestih področjih:

  • Hitro sprejetje reforme varstva podatkov v EU: Danes bolj kot kadar koli prej potrebujemo trden zakonodajni okvir, kot je januarja 2012 predlagala Komisija (IP/12/46), z jasnimi pravili, ki so izvršljiva tudi v primerih, ko so podatki poslani v tujino in tam obdelani. Institucije EU bi si morale zato še naprej prizadevati za sprejetje reforme varstva podatkov v EU do pomladi 2014 in s tem zagotoviti učinkovito in celovito varstvo osebnih podatkov (glej MEMO/13/923).

  • Povečanje varnosti varnega pristana: Komisija je danes podala 13 priporočil za izboljšanje delovanja sheme varnega pristana, saj je po analizi njenega delovanja, ki je bila prav tako objavljena danes, odkrila več pomanjkljivosti. Korektivni ukrepi bodo znani do poletja 2014. Komisija bo potem ponovno pregledala delovanje sheme na podlagi izvedbe teh 13 priporočil.

  • Okrepitev zaščitnih ukrepov za varstvo podatkov v kazenskih zadevah: Tekoča pogajanja o krovnem sporazumu (IP/10/1661) za prenos in obdelavo podatkov v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja bi bilo treba hitro zaključiti. Sporazum mora zagotoviti visoko raven varstva za državljane, ki bi morali imeti enake pravice na obeh straneh Atlantika. Predvsem bi morali mehanizmi pravnega varstva ščititi tudi državljane EU, ki ne prebivajo v ZDA.

  • Uporaba obstoječih sektorskih sporazumov in sporazumov o medsebojni pravni pomoči za pridobivanje podatkov: Ameriška vlada bi se morala zavezati, da bo v primerih, ko je potreben prenos podatkov v kazenskih zadevah, praviloma uporabljala pravni okvir, kot so sporazum o medsebojni pravni pomoči in sektorski sporazumi med EU in ZDA, na primer Sporazum o obdelavi in prenosu podatkov iz evidence podatkov o potnikih in program za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti. Pridobivanje podatkov neposredno od podjetij samih bi moralo biti mogoče le v jasno določenih in izjemnih primerih z možnostjo sodne presoje.

  • Odgovori na pomisleke Evrope glede trenutne reforme v ZDA:
    Ameriški predsednik Barack Obama je napovedal podroben pregled dejavnosti ameriških nacionalnih varnostnih organov. Ta proces bi moral koristiti tudi državljanom EU. Najpomembnejše spremembe bi morale biti povečanje zaščitnih ukrepov, ki so na voljo državljanom ZDA in državljanom EU, ki niso rezidenti ZDA, povečana preglednost delovanja ter boljši nadzor.

  • Spodbujanje standardov zasebnosti na mednarodni ravni: ZDA bi morale pristopiti h Konvenciji Sveta Evrope o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov („Konvencija 108“), kot so pristopile h Konvenciji o kibernetski kriminaliteti iz leta 2001.

Komisija prav tako jasno poudarja, da standardi o varstvu podatkov ne bodo del tekočih pogajanj o čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine in naložb.

Današnji odgovor Komisije temelji na ugotovitvah delovne skupina EU/ZDA o varstvu podatkov, pregledu obstoječih sporazumov o izmenjavi podatkov, ki ga je opravila Komisija, in stalnem političnem dialogu med EU in ZDA, predvsem srečanjih ministrov za pravosodje in notranje zadeve junija (glej SPEECH/13/536) in novembra letos (glej MEMO/13/1003). Po ministrskem sestanku prejšnji teden v Washingtonu, kjer sta EU zastopali podpredsednica Komisije Viviane Reding in komisarka Cecilia Malmström, sta EU in ZDA oblikovali skupno izjavo (MEMO/13/1010), v kateri sta ponovno potrdili obojestransko pripravljenost na delo za ponovno vzpostavitev zaupanja, tudi na področju varstva podatkov, in okrepitev sodelovanja na področju pravnih in notranjih zadev.

Ozadje

EU trenutno sprejema strožja pravila o varstvu podatkov. Evropski parlament je pred kratkim podprl predloga Evropske komisije (IP/12/46 in IP/13/57). Glasovanje, ki je potekalo 21. oktobra 2013, je Evropskemu parlamentu podelilo mandat za pogajanja s Svetom Evropske unije, ki je drugi del zakonodajnega organa.. Evropski voditelji držav in vlad so prav tako poudarili pomen „pravočasnega“ sprejetja nove zakonodaje o varstvu podatkov na vrhu EU 24. in 25. oktobra 2013. Komisija želi pogajanja zaključiti do pomladi 2014.

Poleg tega trenutno potekajo pogajanja med EU in ZDA o varstvu podatkov v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja (krovni sporazum). Pogajanja so se začela 28. marca 2011 in po več kot 15 krogih še vedno potekajo.

Izmenjava osebnih podatkov med EU in ZDA v kazenskih zadevah, vključno s preprečevanjem in bojem proti terorizmu in drugimi hujšimi oblikami kaznivih dejanj, je urejena z več sporazumi na ravni EU. Ti so: Sporazumom o medsebojni pravni pomoči, Sporazum o uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih (PNR), Sporazum o obdelavi in posredovanju podatkov o sporočilih glede finančnih plačil za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti, in Sporazum med Europolom in ZDA. Ti sporazumi so odgovor na številne pomembne varnostne izzive in zadovoljijo skupne varnostne interese EU in ZDA ter obenem zagotavljajo varstvo osebnih podatkov.

Izmenjava osebnih podatkov med EU in ZDA v komercialne namene je urejena z Odločbo Komisije o varnem pristanu, ki služi kot pravna podlaga za prenos osebnih podatkov iz EU v podjetja v ZDA, ki spoštujejo načela varnega pristana.

Dodatne informacije:

Press pack including reports and Communication:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/131127_en.htm

Report on the findings of the EU-US Working Group:

MEMO/13/1059

Analysis of the functioning of 'Safe Harbour'

MEMO/13/1059

Mid-term report on the Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP)

MEMO/13/1060

Link to Report

Joint review of the U.S. Passenger Name Record (PNR) Agreement

MEMO/13/1054

Link to Report

Communication on a European Terrorist Finance Tracking System (TFTS)

Homepage of Vice-President Viviane Reding, EU Justice Commissioner:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/

Home page of Cecilia Malmström, EU Commissioner for Home Affairs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/

Follow the Vice-President on Twitter: @VivianeRedingEU

Follow the Justice Directorate-General on Twitter: @EU_Justice

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar