Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

COMUNICAT DE PRESĂ

Bruxelles, 27 noiembrie 2013

Comisia Europeană invită Statele Unite să restabilească încrederea în fluxurile de date UE-SUA

Astăzi, Comisia Europeană a prezentat măsurile care trebuie luate pentru a restabili încrederea în fluxurile de date dintre UE și SUA, după ce preocupări serioase legate de dezvăluirile privind existența unor programe americane de amploare în materie de colectare de informații au avut un impact negativ asupra relațiilor transatlantice. Răspunsul oferit astăzi de Comisie cuprinde: (1) un document de strategie (o comunicare) privind fluxurile transatlantice de date, care prezintă provocările și riscurile apărute în urma dezvăluirilor legate de programele americane de colectare a informațiilor, precum și măsurile care trebuie luate pentru a răspunde acestor preocupări; (2) o analiză a modului de funcționare a „sferei de siguranță” care reglementează transferurile de date în scopuri comerciale dintre UE și SUA; și (3) un raport privind concluziile grupului de lucru UE-SUA (a se vedea MEMO/13/1059) privind protecția datelor, care a fost înființat în luna iulie 2013. În plus, Comisia Europeană prezintă și revizuirea pe care a efectuat-o referitor la acordurile existente privind registrul cu numele pasagerilor (PNR) (a se vedea MEMO/13/1054) și Programul de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste (TFTP) care reglementează schimburile de date în aceste sectoare în scopul asigurării aplicării legii (a se vedea MEMO/13/1164).

„Spionarea la scară largă a cetățenilor, a întreprinderilor și a liderilor noștri este inacceptabilă. Cetățenii de pe ambele maluri ale Atlanticului trebuie asigurați că datele lor sunt protejate, iar întreprinderile trebuie să fie încredințate că acordurile existente sunt respectate și puse în aplicare. Astăzi, Comisia Europeană prezintă acțiunile care ar contribui la restabilirea încrederii și la consolidarea protecției datelor în cadrul relațiilor transatlantice”, a declarat dna vicepreședinte Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție. „Este un moment oportun pentru a restabili încrederea, pe care sperăm că partenerii noștri americani îl vor utiliza, în special colaborând cu hotărâre pentru încheierea rapidă a negocierilor privind acordul-cadru UE-SUA în materie de protecție a datelor. Un astfel de acord trebuie să confere cetățenilor europeni drepturi concrete, pe care aceștia lear putea invoca în instanță, în special dreptul de a introduce o acțiune în justiție în SUA, atunci când datele lor cu caracter personal sunt prelucrate în această țară.”

„Încrederea cetățenilor europeni a fost zdruncinată de cazul Snowden și persistă încă preocupări serioase în urma acuzațiilor potrivit cărora serviciile americane de informații accesează la scară largă date cu caracter personal. Astăzi prezentăm un program clar pentru modul în care SUA poate colabora cu UE pentru a reinstaura încrederea și pentru a oferi cetățenilor UE garanții că datele lor vor fi protejate. Toată lumea, de la utilizatorii de internet și până la autoritățile de pe ambele maluri ale Atlanticului, ar avea de câștigat de pe urma unei cooperări bazate pe garanții juridice solide și pe încrederea că aceste garanții vor fi respectate”, a declarat dna Cecilia Malmström, comisarul european pentru afaceri interne.

Dezvăluirile recente privind programele americane de colectare a informațiilor au avut un impact negativ asupra încrederii pe care se bazează această cooperare. Pentru a menține continuitatea fluxurilor de date dintre UE și SUA, trebuie asigurat un nivel înalt de protecție a datelor. Astăzi, Comisia lansează apelul la acțiune în șase domenii:

  • adoptarea rapidă a reformei UE în materie de protecție a datelor: un cadru legislativ solid, astfel cum a fost propus de Comisia Europeană în luna ianuarie 2012 (IP/12/46), cu norme clare care să fie aplicabile și în situațiile în care datele sunt transferate și prelucrate în străinătate, reprezintă, mai mult decât oricând, o necesitate. Prin urmare, instituțiile UE ar trebui să depună în continuare eforturi în scopul adoptării, până în primăvara anului 2014, a reformei UE în materie de protecție a datelor, pentru garantarea faptului că datele cu caracter personal sunt protejate în mod efectiv și cuprinzător (a se vedea MEMO/13/923);

  • întărirea suplimentară a sferei de siguranță: Comisia a emis astăzi 13 recomandări cu scopul de a îmbunătăți modul de funcționare al sistemului sferei de siguranță, după ce, în urma unei analize date publicității tot astăzi, a reieșit că funcționarea sistemului este deficitară în diferite aspecte. Ar trebui identificate modalitățile de remediere a acestei situații până în vara anului 2014, când Comisia va revizui funcționarea sistemului, pe baza acestor 13 recomandări;

  • consolidarea garanțiilor în materie de protecție a datelor în domeniul asigurării respectării legii: negocierile actuale privind un acord-cadru (IP/10/1661) pentru transferurile și prelucrarea datelor în contextul cooperării polițienești și judiciare ar trebui încheiate rapid. Un acord trebuie să garanteze un nivel ridicat de protecție pentru cetățenii care ar trebui să beneficieze de aceleași drepturi pe ambele maluri ale Atlanticului. În special, cetățenii UE care nu sunt rezidenți în SUA ar trebui să aibă posibilitatea de a beneficia de mecanisme de acțiune în justiție;

  • utilizarea acordurilor de asistență juridică reciprocă, precum și a acordurilor sectoriale în scopul obținerii de date: administrația americană ar trebui să se angajeze, ca principiu general, să utilizeze un cadru juridic precum asistența juridică reciprocă și acordurile sectoriale dintre UE și SUA, cum ar fi acordul privind registrele cu numele pasagerilor și Programul de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste, ori de câte ori sunt necesare transferuri de date în scopul asigurării respectării legii. Solicitarea acestor date direct societăților ar trebui să fie posibilă doar în contextul unor situații excepționale clar definite, care pot face obiectul unei revizuiri judiciare;

  • abordarea preocupărilor europene în cadrul procesului american de reformă aflat în desfășurare: dl Obama, președintele SUA, a anunțat o revizuire a activităților autorităților naționale americane în materie de securitate. Acest proces ar trebui să aducă beneficii și cetățenilor UE. Cele mai importante modificări ar trebui să fie extinderea garanțiilor de care dispun cetățenii americani la cetățenii UE care nu sunt rezidenți în SUA, o mai mare transparență și o mai bună supraveghere;

  • promovarea la nivel internațional a standardelor în materie de protecție a vieții private: SUA ar trebui să adere la Convenția pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal („Convenția 108”) a Consiliului Europei, tot așa cum a aderat la Convenția privind criminalitatea informatică din 2001.

De asemenea, Comisia precizează în mod clar că standardele de protecție a datelor nu vor face parte din negocierile în curs de desfășurare pentru un parteneriat transatlantic pentru comerț și investiții.

Răspunsul oferit astăzi de Comisie are la bază concluziile grupului de lucru UE-SUA privind protecția datelor, revizuirea efectuată de Comisie a acordurilor existente privind schimbul de date și dialogul continuu la nivel politic dintre UE și SUA, în special întâlnirile ministeriale UE-SUA în domeniul justiției și afacerilor interne din luna iunie (a se vedea SPEECH/13/536) și din luna noiembrie (MEMO/13/1003). În urma întâlnirii ministeriale de săptămâna trecută, organizată la Washington, unde UE a fost reprezentată de dna vicepreședinte Viviane Reding și de dna Cecilia Malmström, comisar european, UE și SUA au emis o declarație comună (MEMO/13/1010), în care ambele părți și-au reiterat dorința de a depune eforturi pentru reinstaurarea încrederii, inclusiv cu privire la aspectele legate de protecția datelor, și pentru consolidarea cooperării în materie de justiție și afaceri interne.

Context

UE își consolidează în prezent propriile norme în materie de protecție a datelor. Propunerile Comisiei Europene (IP/12/46 și IP/13/57) au fost susținute, foarte recent, de Parlamentul European. Prin votul care a avut loc la 21 octombrie 2013, Parlamentul European a primit un mandat de negocieri cu cea de a doua cameră legislativă a UE, Consiliul Uniunii Europene. De asemenea, în cadrul unui summit organizat la 24 și 25 octombrie 2013, șefii de stat și de guvern europeni au subliniat importanța adoptării în timp util a noii legislații în materie de protecție a datelor. Comisia își propune să încheie negocierile până în primăvara anului 2014.

În plus, UE și SUA negociază în prezent un acord-cadru privind protecția datelor în domeniul cooperării polițienești și judiciare. Negocierile au fost lansate la 28 martie 2011 și, după peste 15 runde de negociere, acestea continuă.

Schimbul de date cu caracter personal între UE și SUA în scopul asigurării aplicării legii, inclusiv al prevenirii și combaterii terorismului și a altor forme grave de criminalitate, este reglementat de o serie de acorduri la nivelul UE. Acestea sunt: acordul privind asistența juridică reciprocă, acordul privind utilizarea și transferul registrelor cu numele pasagerilor (PNR) , acordul privind prelucrarea și transferul datelor de mesagerie financiară în scopul Programului de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste (TFTP) și acordul dintre Europol și SUA. Aceste acorduri răspund unor provocări importante în materie de securitate și promovează interesele comune de securitate ale UE și SUA, garantând, în același timp, protecția datelor cu caracter personal.

Schimbul de date cu caracter personal dintre UE și SUA în scopuri comerciale este abordat în cadrul deciziei privind sfera de siguranță, care furnizează un temei juridic pentru transferurile de date cu caracter personal din UE către societăți din SUA care aderă la principiile „sferei de siguranță”.

Pentru mai multe informații:

Press pack including reports and Communication:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/131127_en.htm

Report on the findings of the EU-US Working Group:

MEMO/13/1059

Analysis of the functioning of 'Safe Harbour'

MEMO/13/1059

Mid-term report on the Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP)

MEMO/13/1060

Link to Report

Joint review of the U.S. Passenger Name Record (PNR) Agreement

MEMO/13/1054

Link to Report

Communication on a European Terrorist Finance Tracking System (TFTS)

Homepage of Vice-President Viviane Reding, EU Justice Commissioner:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/

Home page of Cecilia Malmström, EU Commissioner for Home Affairs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/

Follow the Vice-President on Twitter: @VivianeRedingEU

Follow the Justice Directorate-General on Twitter: @EU_Justice

Persoane de contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar