Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d.

Europos Komisija ragina JAV atkurti pasitikėjimą ES ir JAV duomenų srautais

Šiandien Europos Komisija nustatė veiksmus, kurių reikia imtis, kad būtų atkurtas pasitikėjimas duomenų srautais tarp ES ir JAV, kadangi rimtą susirūpinimą sukėlusi paviešinta informacija apie plataus masto JAV žvalgybos duomenų rinkimo programas padarė neigiamą poveikį transatlantiniams santykiams. Reaguodama Komisija šiandien paskelbė atsaką, kurį sudaro: 1) strateginis dokumentas (komunikatas) dėl transatlantinių duomenų srautų, kuriame išdėstomos atskleidus informaciją apie JAV žvalgybos duomenų rinkimo programas išryškėjusios problemos ir pavojai bei veiksmai, kurių reikia imtis padariniams likviduoti; 2) saugaus prieglobsčio, skirto reguliuoti komercinės paskirties duomenų perdavimą tarp ES ir JAV, veikimo analizė; 3) ES ir JAV darbo grupės veiklos rezultatų ataskaita (žr. 2013 m. liepos mėn. MEMO/13/1059 dėl duomenų apsaugos). Be to, Europos Komisija dar parengė ir pateikia šiuo metu galiojančių susitarimų dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) (žr. MEMO/13/1054) ir terorizmo finansavimo sekimo programos (TFSP), kuriais reguliuojamas keitimasis duomenimis šiuose sektoriuose teisėsaugos tikslais (žr. MEMO/13/1164), apžvalgą.

Negalima leisti, kad būtų masiškai sekami mūsų piliečiai, bendrovės ir vadovai. Piliečius, gyvenančius abipus Atlanto, reikia užtikrinti, kad jų duomenys saugomi, o bendrovės privalo žinoti, kad galiojančių susitarimų paisoma ir jų vykdymas užtikrinamas. Šiandien Europos Komisija išdėsto veiksmus, padėsiančius atkurti pasitikėjimą ir sustiprinti duomenų apsaugą transatlantiniuose santykiuose, – sakė už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė Viviane Reding. – Dabar yra proga atkurti pasitikėjimą; tikimės, kad mūsų partneriai Amerikoje ja pasinaudos ir ryžtingai sieks greitai pabaigti derybas dėl ES ir JAV duomenų apsaugos pagrindų susitarimo. Tokiu susitarimu Europos piliečiams turi būti suteikiamos konkrečios, įgyvendinamos teisės, tarp jų teisė į teisminį teisės gynimo būdą JAV, jei jų asmens duomenys naudojami JAV.“

„Snowdeno byla pakirto Europos piliečių pasitikėjimą; iki šiol išlieka rimtų klausimų dėl kaltinimų JAV žvalgybos tarnyboms naudojant plataus masto prieigą prie asmens duomenų. Šiandien mes aiškiai nurodome, kaip JAV galėtų bendradarbiauti su ES, kad atkurtų pasitikėjimą, ir patikiname ES piliečius, kad jų duomenys yra saugūs. Bendradarbiavimas, grindžiamas stipria teisine apsauga ir pasitikėjimu, kad šios apsaugos bus paisoma, naudingas visiems, pradedant interneto naudotojais ir baigiant valdžios institucijomis abipus Atlanto,“ – sakė už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Cecilia Malmström.

Neseniai iškilusi į viešumą informacija apie JAV žvalgybos duomenų rinkimo programas padarė neigiamą poveikį pasitikėjimui, kuriuo grindžiamas šis bendradarbiavimas. Siekiant išlaikyti nenutrūkstamą duomenų srautą tarp ES ir JAV, būtina užtikrinti aukšto lygio duomenų apsaugą. Komisija šiandien ragina imtis veiksmų šešiose srityse:

  • skubiai patvirtinti ES duomenų apsaugos reformą: dabar kaip niekada reikalingas stiprus teisinis pagrindas, Europos Komisijos pasiūlytas 2012 m. sausio mėn. (IP/12/46), su aiškiomis taisyklėmis, kurių laikomasi taip pat ir tais atvejais, kai duomenys perduodami ir tvarkomi užsienyje. Todėl ES institucijos turėtų toliau dirbti siekdamos, kad iki 2014 m. pavasario būtų patvirtinta ES duomenų apsaugos reforma, užtikrinanti visapusišką ir efektyvią asmens duomenų apsaugą (žr. MEMO/13/923).

  • padaryti saugų prieglobstį saugesnį: šiandien Komisija pateikė 13 rekomendacijų, skirtų gerinti saugaus prieglobsčio sistemos veikimą, kadangi šiandien taip pat paskelbtoje analizėje nustatyta sistemos veikimo trūkumų keliose srityse. Taisymo priemonės turi būti nustatytos iki 2014 m. vasaros. Tada Komisija apžvelgs sistemos veikimą, įgyvendinus šias 13 rekomendacijų.

  • stiprinti duomenų apsaugos garantijas teisėsaugos srityje: reikia skubiai baigti šiuo metu vykstančias derybas dėl duomenų perdavimo ir tvarkymo policijai ir teisminėms institucijoms bendradarbiaujant pagrindų susitarimo (IP/10/1661). Susitarimu turi būti užtikrinta aukšto lygio apsauga piliečiams, kurie turėtų turėti vienodas teises abiejose Atlanto pusėse. Pažymėtina, kad teisminiu teisių gynimo būdu turi turėti galimybę naudotis JAV rezidentais nesantys ES piliečiai.

  • naudotis esamais savitarpio teisinės pagalbos ir sektorių susitarimais duomenims gauti: JAV administracija turi įsipareigoti laikytis bendrojo principo – kilus reikalui teisėsaugos tikslams perduoti duomenis, naudotis teisine sistema, pavyzdžiui, savitarpio teisinės pagalbos ir ES ir JAV sektorių susitarimais (tokiais, kaip keleivio duomenų įrašo susitarimas ir terorizmo finansavimo sekimo programa). Kreiptis tiesiai į bendroves turi būti leistina tik aiškiai apibrėžtose, išskirtinėse situacijose, prieš tai gavus teismo leidimą.

  • atsižvelgti į Europos susirūpinimą JAV vykstančiomis reformomis:
    JAV prezidentas Barackas Obama paskelbė JAV nacionalinio saugumo institucijų veiklos peržiūrą. Šis procesas gali būti naudingas ir ES piliečiams. Svarbiausi jo pokyčiai turėtų būti JAV piliečiams užtikrinamų garantijų taikymo išplėtimas JAV rezidentais nesantiems ES piliečiams, didesnis skaidrumas ir geresnė reguliuojamoji priežiūra.

  • tarptautiniu mastu didinti privatumo standartus: JAV turėtų prisijungti prie Europos Tarybos 108-osios konvencijos dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu modernizavimo, kaip jos prisijungė prie 2001 m. konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų.

Komisija aiškiai pabrėžia, kad duomenų apsaugos standartai nebus įtraukti į šiuo metu vykstančias derybas dėl transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės.

Šiandien paskelbti Komisijos dokumentai grindžiami ES ir JAV duomenų apsaugos darbo grupės veiklos rezultatais, Komisijos parengta esamų susitarimų dėl keitimosi duomenimis apžvalga ir nuolatinio politinio lygio ES ir JAV dialogo, konkrečiai ES ir JAV teisingumo ir vidaus reikalų ministrų susitikimų birželio (žr. SPEECH/13/536) ir lapkričio (MEMO/13/1003) mėn., medžiaga. Po praėjusią savaitę Vašingtone vykusio ministrų susitikimo, kuriame ES atstovavo Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding ir Komisijos narė Cecilia Malmström, ES ir JAV paskelbė bendrą pareiškimą (MEMO/13/1010), kuriuo patvirtino abiejų šalių pasirengimą stengtis atkurti pasitikėjimą, be kita ko ir duomenų apsaugos srityje, ir stiprinti bendradarbiavimą teisingumo bei vidaus reikalų klausimais.

Pagrindiniai faktai

ES šiuo metu griežtina savas duomenų apsaugos taisykles. Neseniai Europos Komisijos pasiūlymams (IP/12/46 ir IP/13/57) pritarė Europos Parlamentas. Balsavimu, vykusiu 2013 m. spalio 21 d., Europos Parlamentui suteikti derybų su antraisiais ES teisės sistemos rūmais, Europos Sąjungos Taryba, įgaliojimai. Europos valstybių ir vyriausybių vadovai 2013 m. spalio 24 ir 25 d. viršūnių susitikime taip pat pabrėžė, kaip svarbu laiku priimti naujus duomenų apsaugos teisės aktus. Komisija norėtų baigti derybas iki 2014 m. pavasario.

Be to, ES ir JAV šiuo metu derasi dėl duomenų apsaugos policijos ir teisminių institucijų bendradarbiavimo srityje susitarimo („pagrindų susitarimo“). Derybos pradėtos 2011 m. kovo 28 d. ir vyksta iki šiol. Jau įvyko daugiau kaip 15 derybų raundų.

ES ir JAV keitimasis asmens duomenimis teisėsaugos tikslais, įskaitant terorizmo bei kitų sunkių nusikaltimų prevenciją ir kovą su jais, reglamentuojamas įvairiais ES lygio susitarimais. Tai savitarpio teisinės pagalbos susitarimas, keleivio duomenų įrašo (PNR) susitarimas, finansinių pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo terorizmo finansavimo sekimo programos (TFSP) tikslams susitarimas ir Europolo ir JAV susitarimas. Šiais susitarimais reaguojama į svarbias saugumo problemas ir tenkinami bendri ES ir JAV saugumo poreikiai, kartu užtikrinant asmens duomenų apsaugą.

ES ir JAV keitimuisi asmens duomenimis komerciniams tikslams yra skirtas saugaus prieglobsčio sprendimas, kuriuo užtikrinamas asmens duomenų perdavimo iš ES saugaus prieglobsčio principo besilaikančioms JAV bendrovėms teisinis pagrindas.

Daugiau informacijos ieškokite:

Press pack including reports and Communication:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/131127_en.htm

Report on the findings of the EU-US Working Group:

MEMO/13/1059

Analysis of the functioning of 'Safe Harbour'

MEMO/13/1059

Mid-term report on the Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP)

MEMO/13/1060

Link to Report

Joint review of the U.S. Passenger Name Record (PNR) Agreement

MEMO/13/1054

Link to Report

Communication on a European Terrorist Finance Tracking System (TFTS)

Homepage of Vice-President Viviane Reding, EU Justice Commissioner:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/

Home page of Cecilia Malmström, EU Commissioner for Home Affairs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/

Follow the Vice-President on Twitter: @VivianeRedingEU

Follow the Justice Directorate-General on Twitter: @EU_Justice

Asmenys ryšiams

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56


Side Bar