Navigation path

Left navigation

Additional tools

Az EU és az USA közötti adatcsere iránti bizalom helyreállítására szólítja fel az Egyesült Államokat az Európai Bizottság

European Commission - IP/13/1166   27/11/2013

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS ET LT LV MT PL SK SL BG RO HR

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. november 27.

Az EU és az USA közötti adatcsere iránti bizalom helyreállítására szólítja fel az Egyesült Államokat az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság a mai napon ismertette, milyen intézkedéseket tart szükségesnek az EU és az USA közötti adatcsere iránti bizalom helyreállítása érdekében azt követően, hogy a komoly aggodalomra okot adó, jelentős méretű amerikai hírszerzési programokról napvilágra került tények beárnyékolták a transzatlanti kapcsolatokat. A Bizottság mai válaszintézkedései a következőket tartalmazzák: 1) a transzatlanti adatcseréről szóló stratégiai dokumentum (közlemény), amely ismerteti az amerikai hírszerzési programokról szóló hírek nyomán megállapított kihívásokat és kockázatokat, továbbá az ezek kezeléséhez szükséges lépéseket; 2)az EU és az USA közti kereskedelmi célú adatcserét szabályozó biztonságos adatkikötő rendszer működésének elemzése; valamint 3) a 2013 júliusában létrehozott EU–USA adatvédelmi munkacsoport vizsgálatának eredményeit összefoglaló jelentés (lásd MEMO/13/1059). Emellett az Európai Bizottság ma tette közzé az utas-nyilvántartási adatállományról (lásd MEMO/13/1054) és a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó programról szóló, bűnüldözési célú adatcserét szabályozó megállapodások felülvizsgálatát ismertető dokumentumot is (lásd MEMO/13/1164).

„A polgáraink, vállalataink és vezetőink utáni tömegméretű kémkedés elfogadhatatlan. Az európai és amerikai polgárokat biztosítani kell arról, hogy adataik biztonságban vannak, a vállalatokat pedig arról, hogy a meglévő megállapodásokat tiszteletben tartják és érvényre juttatják. Az Európai Bizottság ma olyan intézkedéseket irányoz elő, amelyek elősegítik a bizalom helyreállítását, és megerősítik az adatvédelmet a transzatlanti kapcsolatokban” – jelentette ki Viviane Reding, az Unió alelnöke, jogérvényesülésért felelős biztos. „Most itt a lehetőség a bizalom helyreállítására, és reméljük, hogy amerikai partnerink élni is fognak vele azáltal, hogy határozott erőfeszítést tesznek az EU–USA adatvédelmi keretmegállapodásról folytatott tárgyalások gyors lezárására. E megállapodásnak konkrét és végrehajtható jogokat kell biztosítania az európai polgárok számára, így garantálnia kell az USA-beli jogorvoslathoz való jogot, amennyiben a polgárok adatait az Egyesült Államokban dolgozzák fel.”

„Az európai polgárok bizalmát megrendítette a Snowden-ügy, és nem csillapították az aggályokat az USA hatóságainak személyes adatokhoz való széles körű hozzáférésével kapcsolatos feltételezések sem. A ma közzétett programban világossá tettük, hogyan működhet együtt az USA az EU-val a bizalom helyreállítása és az uniós polgárok adatainak védelme érdekében. Az internetezőktől a hatóságokig az Atlanti-óceán mindkét oldalán minden szereplő csak nyerhet egy olyan együttműködéssel, amely szilárd jogi garanciákon és e garanciák tiszteletben tartásába vetett hiten alapul” – nyilatkozta Cecilia Malmström, az EU belügyekért felelős biztosa.

Az USA hírszerző programjairól a közelmúltban napvilágra került értesülések kedvezőtlenül hatottak a transzatlanti együttműködés alapját képező bizalomra. Az EU és az USA közötti adatcsere folyamatosságát biztosítandó garantálni kell az adatvédelem magas szintjét. A Bizottság ma hat területen sürget lépéseket:

  • Az uniós adatvédelmi reform gyors elfogadása: ma minden korábbinál fontosabb az Európai Bizottság által 2012 januárjában javasolt (IP/12/46), egyértelmű, külföldre továbbított vagy külföldön kezelt adatokkal kapcsolatban is végrehajtható előírásokat tartalmazó, szigorú jogi szabályozás elfogadása. Az uniós intézményeknek ezért a személyes adatok hatékony és átfogó védelme érdekében törekedniük kell arra, hogy 2014 tavaszáig elfogadják az uniós adatvédelmi reformot (lásd MEMO/13/923).

  • A „biztonságos adatkikötő” rendszer biztonságának fokozása: a Bizottság ma 13 ajánlást tett közzé a rendszer működésének fejlesztésére azt követően, hogy egy ugyancsak ma közzétett elemzés több tekintetben is hiányosságokat állapított meg a „biztonságos adatkikötő” működésével kapcsolatban. A megoldásokat 2014 nyaráig kell kidolgozni. Ezt követően a Bizottság e 13 ajánlás végrehajtása alapján értékelni fogja a rendszer működését.

  • Az adatvédelmi garanciák megerősítése a bűnüldözés területén: a rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében történő adatátadásról és -feldolgozásról szóló keretmegállapodással kapcsolatos jelenlegi tárgyalásokat (IP/10/1661) mielőbb le kell zárni. A megállapodásnak magas szintű védelmet és az Atlanti-óceán mindkét oldalán azonos jogokat kell garantálnia a polgárok számára. Az USA-ban nem rezidens uniós polgárok számára is biztosítani kell a jogorvoslat lehetőségét.

  • Az adatokat a meglévő kölcsönös jogsegély- és ágazati megállapodások keretében kell beszerezni: az Egyesült Államok kormányának általános elvi kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy amennyiben bűnüldözési célból adatcserére van szükség, akkor erre a kölcsönös jogsegély és az EU–USA ágazati megállapodások, például az utasnyilvántartási adatállományról szóló megállapodás vagy a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó program biztosította jogi keretek között kerül sor. A vállalatoktól való közvetlen adatszerzésre csak egyértelműen meghatározott keretek között, kivételes és bíróságilag felülvizsgálható esetekben kerülhet sor.

  • A folyamatban lévő USA-beli reformfolyamattal kapcsolatos európai aggályok kezelése: Barack Obama elnök bejelentette, hogy az USA felül kívánja vizsgálni nemzetbiztonsági hatóságai tevékenységét. E folyamatnak az uniós polgárok számára is kedvező eredményekkel kell járnia: biztosítania kell az amerikai állampolgárok számára rendelkezésre álló jogi garanciák kiterjesztését az USA-ban nem rezidens uniós állampolgárokra, illetve növelnie kell az átláthatóságot, és meg kell erősítenie a hatóságok felügyeletét.

  • A magánélet védelmére vonatkozó normák előmozdítása nemzetközi szinten: Az USA-nak a 2001-es számítástechnikai bűnözésről szóló egyezményhez hasonlóan az Európa Tanács a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló egyezményéhez (108. egyezmény) is csatlakoznia kell.

A Bizottság hangsúlyozza azt is, hogy az adatvédelmi normák nem fogják részét képezni a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről folyó tárgyalásoknak.

A Bizottság mai válaszintézkedései az EU–USA adatvédelmi munkacsoport megállapításain, az adatcserével kapcsolatos létező megállapodások bizottsági felülvizsgálatán, az EU és az Egyesült Államok közötti folyamatos politikai párbeszéd, közelebbről a júniusban (lásd SPEECH/13/536) és novemberben (MEMO/13/1003) tartott EU–USA bel- és igazságügyi miniszteri találkozó eredményein alapulnak. A múlt heti washingtoni miniszteri találkozót követően (ahol az EU-t Viviane Reding alelnök és Cecilia Malmström biztos képviselte), az EU és az USA együttes nyilatkozatot (MEMO/13/1010) adott ki, amelyben mindkét fél megerősítette egyebek mellett az adatvédelemmel kapcsolatos bizalom helyreállítására és a fokozott bel- és igazságügyi együttműködésre irányuló szándékát.

Háttér

Az EU-ban folyamatban van az uniós adatvédelmi szabályok továbbfejlesztése. Az Európai Parlament a közelmúltban támogatta a Bizottság javaslatait (IP/12/46 és IP/13/57). A szavazás, amelyre 2013. október 21-én került sor, felhatalmazta az Európai Parlamentet arra, hogy megkezdje a tárgyalásokat az uniós társjogalkotóval, a Tanáccsal. 2013. október 24–25-i csúcstalálkozójukon az európai állam- és kormányfők ugyancsak aláhúzták az új adatvédelmi szabályozás kellő időben történő elfogadásának fontosságát. A tárgyalásokat a Bizottság 2014 tavaszán kívánja lezárni.

Emellett az EU és az USA jelenleg is tárgyalnak egy rendőrségi és igazságügyi együttműködést érintő adatvédelemi keretmegállapodásról. Ezek a tárgyalások 2011. március 28-án kezdődtek, és 15 tárgyalási forduló után még mindig tartanak.

A személyes adatok EU és USA közötti bűnüldözési célú cseréjét, ideértve a terrorizmus és más súlyos bűncselekmények megelőzését és elhárítását célzó adatcserét is, számos uniós szintű megállapodás szabályozza. Ezek a következők: a kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodás , az utas-nyilvántartási adatállomány felhasználásáról szóló megállapodás, a pénzügyi üzenetadatoknak a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó program céljából történő feldolgozásáról szóló megállapodás, és az Europol és az USA közötti megállapodás. Ezek a megállapodások lényeges biztonsági kihívásokra kívánnak választ adni, és megfelelnek az EU és az USA közös biztonsági érdekeinek, miközben garantálják a személyes adatok védelmét.

A személyes adatok az EU és az USA közötti kereskedelmi célú cseréjével foglalkozik a „biztonságos kikötő” határozat, amely az EU-ból a „biztonságos kikötő” adatvédelmi elveknek megfelelő USA-beli vállalatokhoz történő személyesadat-továbbítás jogalapja.

További információk:

Press pack including reports and Communication:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/131127_en.htm

Report on the findings of the EU-US Working Group:

MEMO/13/1059

Analysis of the functioning of 'Safe Harbour'

MEMO/13/1059

Mid-term report on the Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP)

MEMO/13/1060

Link to Report

Joint review of the U.S. Passenger Name Record (PNR) Agreement

MEMO/13/1054

Link to Report

Communication on a European Terrorist Finance Tracking System (TFTS)

Homepage of Vice-President Viviane Reding, EU Justice Commissioner:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/

Home page of Cecilia Malmström, EU Commissioner for Home Affairs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/

Follow the Vice-President on Twitter: @VivianeRedingEU

Follow the Justice Directorate-General on Twitter: @EU_Justice

Kapcsolattartók:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website