Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. november 27.

Az EU és az USA közötti adatcsere iránti bizalom helyreállítására szólítja fel az Egyesült Államokat az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság a mai napon ismertette, milyen intézkedéseket tart szükségesnek az EU és az USA közötti adatcsere iránti bizalom helyreállítása érdekében azt követően, hogy a komoly aggodalomra okot adó, jelentős méretű amerikai hírszerzési programokról napvilágra került tények beárnyékolták a transzatlanti kapcsolatokat. A Bizottság mai válaszintézkedései a következőket tartalmazzák: 1) a transzatlanti adatcseréről szóló stratégiai dokumentum (közlemény), amely ismerteti az amerikai hírszerzési programokról szóló hírek nyomán megállapított kihívásokat és kockázatokat, továbbá az ezek kezeléséhez szükséges lépéseket; 2)az EU és az USA közti kereskedelmi célú adatcserét szabályozó biztonságos adatkikötő rendszer működésének elemzése; valamint 3) a 2013 júliusában létrehozott EU–USA adatvédelmi munkacsoport vizsgálatának eredményeit összefoglaló jelentés (lásd MEMO/13/1059). Emellett az Európai Bizottság ma tette közzé az utas-nyilvántartási adatállományról (lásd MEMO/13/1054) és a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó programról szóló, bűnüldözési célú adatcserét szabályozó megállapodások felülvizsgálatát ismertető dokumentumot is (lásd MEMO/13/1164).

„A polgáraink, vállalataink és vezetőink utáni tömegméretű kémkedés elfogadhatatlan. Az európai és amerikai polgárokat biztosítani kell arról, hogy adataik biztonságban vannak, a vállalatokat pedig arról, hogy a meglévő megállapodásokat tiszteletben tartják és érvényre juttatják. Az Európai Bizottság ma olyan intézkedéseket irányoz elő, amelyek elősegítik a bizalom helyreállítását, és megerősítik az adatvédelmet a transzatlanti kapcsolatokban” – jelentette ki Viviane Reding, az Unió alelnöke, jogérvényesülésért felelős biztos. „Most itt a lehetőség a bizalom helyreállítására, és reméljük, hogy amerikai partnerink élni is fognak vele azáltal, hogy határozott erőfeszítést tesznek az EU–USA adatvédelmi keretmegállapodásról folytatott tárgyalások gyors lezárására. E megállapodásnak konkrét és végrehajtható jogokat kell biztosítania az európai polgárok számára, így garantálnia kell az USA-beli jogorvoslathoz való jogot, amennyiben a polgárok adatait az Egyesült Államokban dolgozzák fel.”

„Az európai polgárok bizalmát megrendítette a Snowden-ügy, és nem csillapították az aggályokat az USA hatóságainak személyes adatokhoz való széles körű hozzáférésével kapcsolatos feltételezések sem. A ma közzétett programban világossá tettük, hogyan működhet együtt az USA az EU-val a bizalom helyreállítása és az uniós polgárok adatainak védelme érdekében. Az internetezőktől a hatóságokig az Atlanti-óceán mindkét oldalán minden szereplő csak nyerhet egy olyan együttműködéssel, amely szilárd jogi garanciákon és e garanciák tiszteletben tartásába vetett hiten alapul” – nyilatkozta Cecilia Malmström, az EU belügyekért felelős biztosa.

Az USA hírszerző programjairól a közelmúltban napvilágra került értesülések kedvezőtlenül hatottak a transzatlanti együttműködés alapját képező bizalomra. Az EU és az USA közötti adatcsere folyamatosságát biztosítandó garantálni kell az adatvédelem magas szintjét. A Bizottság ma hat területen sürget lépéseket:

  • Az uniós adatvédelmi reform gyors elfogadása: ma minden korábbinál fontosabb az Európai Bizottság által 2012 januárjában javasolt (IP/12/46), egyértelmű, külföldre továbbított vagy külföldön kezelt adatokkal kapcsolatban is végrehajtható előírásokat tartalmazó, szigorú jogi szabályozás elfogadása. Az uniós intézményeknek ezért a személyes adatok hatékony és átfogó védelme érdekében törekedniük kell arra, hogy 2014 tavaszáig elfogadják az uniós adatvédelmi reformot (lásd MEMO/13/923).

  • A „biztonságos adatkikötő” rendszer biztonságának fokozása: a Bizottság ma 13 ajánlást tett közzé a rendszer működésének fejlesztésére azt követően, hogy egy ugyancsak ma közzétett elemzés több tekintetben is hiányosságokat állapított meg a „biztonságos adatkikötő” működésével kapcsolatban. A megoldásokat 2014 nyaráig kell kidolgozni. Ezt követően a Bizottság e 13 ajánlás végrehajtása alapján értékelni fogja a rendszer működését.

  • Az adatvédelmi garanciák megerősítése a bűnüldözés területén: a rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében történő adatátadásról és -feldolgozásról szóló keretmegállapodással kapcsolatos jelenlegi tárgyalásokat (IP/10/1661) mielőbb le kell zárni. A megállapodásnak magas szintű védelmet és az Atlanti-óceán mindkét oldalán azonos jogokat kell garantálnia a polgárok számára. Az USA-ban nem rezidens uniós polgárok számára is biztosítani kell a jogorvoslat lehetőségét.

  • Az adatokat a meglévő kölcsönös jogsegély- és ágazati megállapodások keretében kell beszerezni: az Egyesült Államok kormányának általános elvi kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy amennyiben bűnüldözési célból adatcserére van szükség, akkor erre a kölcsönös jogsegély és az EU–USA ágazati megállapodások, például az utasnyilvántartási adatállományról szóló megállapodás vagy a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó program biztosította jogi keretek között kerül sor. A vállalatoktól való közvetlen adatszerzésre csak egyértelműen meghatározott keretek között, kivételes és bíróságilag felülvizsgálható esetekben kerülhet sor.

  • A folyamatban lévő USA-beli reformfolyamattal kapcsolatos európai aggályok kezelése: Barack Obama elnök bejelentette, hogy az USA felül kívánja vizsgálni nemzetbiztonsági hatóságai tevékenységét. E folyamatnak az uniós polgárok számára is kedvező eredményekkel kell járnia: biztosítania kell az amerikai állampolgárok számára rendelkezésre álló jogi garanciák kiterjesztését az USA-ban nem rezidens uniós állampolgárokra, illetve növelnie kell az átláthatóságot, és meg kell erősítenie a hatóságok felügyeletét.

  • A magánélet védelmére vonatkozó normák előmozdítása nemzetközi szinten: Az USA-nak a 2001-es számítástechnikai bűnözésről szóló egyezményhez hasonlóan az Európa Tanács a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló egyezményéhez (108. egyezmény) is csatlakoznia kell.

A Bizottság hangsúlyozza azt is, hogy az adatvédelmi normák nem fogják részét képezni a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről folyó tárgyalásoknak.

A Bizottság mai válaszintézkedései az EU–USA adatvédelmi munkacsoport megállapításain, az adatcserével kapcsolatos létező megállapodások bizottsági felülvizsgálatán, az EU és az Egyesült Államok közötti folyamatos politikai párbeszéd, közelebbről a júniusban (lásd SPEECH/13/536) és novemberben (MEMO/13/1003) tartott EU–USA bel- és igazságügyi miniszteri találkozó eredményein alapulnak. A múlt heti washingtoni miniszteri találkozót követően (ahol az EU-t Viviane Reding alelnök és Cecilia Malmström biztos képviselte), az EU és az USA együttes nyilatkozatot (MEMO/13/1010) adott ki, amelyben mindkét fél megerősítette egyebek mellett az adatvédelemmel kapcsolatos bizalom helyreállítására és a fokozott bel- és igazságügyi együttműködésre irányuló szándékát.

Háttér

Az EU-ban folyamatban van az uniós adatvédelmi szabályok továbbfejlesztése. Az Európai Parlament a közelmúltban támogatta a Bizottság javaslatait (IP/12/46 és IP/13/57). A szavazás, amelyre 2013. október 21-én került sor, felhatalmazta az Európai Parlamentet arra, hogy megkezdje a tárgyalásokat az uniós társjogalkotóval, a Tanáccsal. 2013. október 24–25-i csúcstalálkozójukon az európai állam- és kormányfők ugyancsak aláhúzták az új adatvédelmi szabályozás kellő időben történő elfogadásának fontosságát. A tárgyalásokat a Bizottság 2014 tavaszán kívánja lezárni.

Emellett az EU és az USA jelenleg is tárgyalnak egy rendőrségi és igazságügyi együttműködést érintő adatvédelemi keretmegállapodásról. Ezek a tárgyalások 2011. március 28-án kezdődtek, és 15 tárgyalási forduló után még mindig tartanak.

A személyes adatok EU és USA közötti bűnüldözési célú cseréjét, ideértve a terrorizmus és más súlyos bűncselekmények megelőzését és elhárítását célzó adatcserét is, számos uniós szintű megállapodás szabályozza. Ezek a következők: a kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodás , az utas-nyilvántartási adatállomány felhasználásáról szóló megállapodás, a pénzügyi üzenetadatoknak a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó program céljából történő feldolgozásáról szóló megállapodás, és az Europol és az USA közötti megállapodás. Ezek a megállapodások lényeges biztonsági kihívásokra kívánnak választ adni, és megfelelnek az EU és az USA közös biztonsági érdekeinek, miközben garantálják a személyes adatok védelmét.

A személyes adatok az EU és az USA közötti kereskedelmi célú cseréjével foglalkozik a „biztonságos kikötő” határozat, amely az EU-ból a „biztonságos kikötő” adatvédelmi elveknek megfelelő USA-beli vállalatokhoz történő személyesadat-továbbítás jogalapja.

További információk:

Press pack including reports and Communication:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/131127_en.htm

Report on the findings of the EU-US Working Group:

MEMO/13/1059

Analysis of the functioning of 'Safe Harbour'

MEMO/13/1059

Mid-term report on the Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP)

MEMO/13/1060

Link to Report

Joint review of the U.S. Passenger Name Record (PNR) Agreement

MEMO/13/1054

Link to Report

Communication on a European Terrorist Finance Tracking System (TFTS)

Homepage of Vice-President Viviane Reding, EU Justice Commissioner:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/

Home page of Cecilia Malmström, EU Commissioner for Home Affairs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/

Follow the Vice-President on Twitter: @VivianeRedingEU

Follow the Justice Directorate-General on Twitter: @EU_Justice

Kapcsolattartók:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar