Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 27. studenoga 2013.

Europska komisija poziva SAD na ponovno uspostavljanje povjerenja u protoku podataka između EU-a i SAD-a.

Europska Komisija danas je utvrdila mjere koje je potrebno provesti kako bi se ponovno uspostavilo povjerenje u procesu protoka podataka između EU-a i SAD-a, nakon što je otkrivanje opsežnih programa prikupljanja obavještajnih podataka koje provodi SAD izazvalo ozbiljnu zabrinutost i negativno utjecalo na transatlantske odnose. U vezi s navedenim problemom Komisija je danas reagirala u obliku (1) strateškog dokumenta (komunikacije) o transatlantskom protoku podataka, u kojem se utvrđuju izazovi i rizici nakon otkrivanja programa prikupljanja podataka koje provodi SAD, kao i koraci koje treba poduzeti kako bi se ta pitanja riješila; (2) analize funkcioniranja „Sigurne luke”, kojom se uređuje prijenos podataka za potrebe trgovine između EU-a i SAD-a, te (3) izvješća o nalazima Radne skupine EU-a i SAD-a (vidi MEMO/13/1059) o zaštiti podataka, koja je osnovana u srpnju 2013. Pored toga, Europska komisija predstavlja i svoju reviziju postojećih sporazuma o popisu imena putnika (PIP) (vidi MEMO/13/1054) i Programa praćenja financiranja terorizma (TFTP), kojima se uređuje razmjena podataka u ovim sektorima za potrebe provedbe zakona (vidi MEMO/13/1164).

„Neprihvatljivo je masovno špijuniranje građana, poduzeća i čelnika. Građani s obiju strana Atlantskog oceana moraju se uvjeriti da su njihovi podaci zaštićeni, a poduzeća moraju biti sigurna da se postojeći ugovori poštuju i provode. Danas Europska komisija utvrđuje mjere kojima se treba ponovno uspostaviti povjerenje i poboljšati zaštita podataka u transatlantskim odnosima” izjavila je potpredsjednica Viviane Reding, povjerenica EU-a za pravosuđe. „Sada se otvara mogućnost za ponovnu izgradnju povjerenja i vjerujemo da će je naši američki partneri iskoristiti, konkretno odlučno se zalažući za okončanje pregovora o „krovnom” sporazumu između EU-a i SAD-a o zaštiti podataka. Takvim bi se sporazumom europskim građanima pružila konkretna i ostvariva prava, posebno pravo na pravnu zaštitu u SAD-u kada se u toj državi obrađuju njihovi osobni podaci.

„Povjerenje europskih građana poljuljano je nakon slučaja Snowden te još uvijek postoje pitanja koja izazivaju ozbiljnu zabrinutost nakon otkrića u vezi sa širokom rasprostranjenošću pristupa obavještajnih službi iz Sjedinjenih Država osobnim podacima. Danas predstavljamo jasne smjernice o tome kako SAD može ponovno uspostaviti povjerenje i uvjeriti građane EU-a da će njihovi podaci biti zaštićeni. Suradnja, koja je utemeljena na čvrstim pravnim jamstvima i vjeri da će se ona poštovati, pogodovat će svima, od korisnika interneta do vlada s obiju strana Atlantika” rekla je europska povjerenica za unutarnje poslove Cecilia Malmström.

Nedavna otkrića u vezi s programima SAD-a za prikupljanje obavještajnih informacija negativno su utjecala na povjerenje na kojem se temelji ta suradnja. Kako bi se osigurao kontinuitet protoka podataka između EU-a i SAD-a, potrebno je osigurati visoku razinu zaštite podataka. Komisija danas poziva na djelovanje u šest područja:

  • Brza provedba reforme zaštite podataka EU-a: čvrst pravosudni okvir, kako ga je Europska komisija predložila u siječnju 2012. (IP/12/46), s jasnim pravilima koja su provediva i onda kada se podaci prenose u inozemstvo i tamo obrađuju, sada je neophodan više nego ikada. Institucije EU-a trebale bi i dalje raditi na provođenju reforme zaštite podataka do proljeća 2014. kako bi se osiguralo da se osobni podaci učinkovito i sveobuhvatno štite (vidiMEMO/13/923).

  • Učiniti sigurnu luku sigurnom: Komisija je danas iznijela trinaest prijedloga u cilju poboljšanja funkcioniranja programa sigurne luke, nakon što je u analizi, koja je isto tako danas objavljena, utvrđeno da u programu ima nedostataka u nekoliko aspekata. Načini poboljšanja trebali bi se utvrditi do ljeta 2014. Komisija će tada preispitati funkcioniranje tog programa na temelju provedbe tih trinaest prijedloga.

  • Jačanje zaštitnih mehanizama povezanih sa zaštitom podataka u području provedbe zakona: aktualni pregovori o „krovnom sporazumu” (IP/10/1661) za prijenos i obradu podataka u kontekstu policijske i pravosudne suradnje trebali bi se što prije završiti. Sporazumom se treba jamčiti viša razina zaštite za građane, koji bi trebali uživati ista prava s obje strane Atlantika. Od mehanizama pravne zaštite u pravosuđu korist bi trebali imati prvenstveno građani EU-a koji nemaju boravište u SAD-u.

  • Primjena postojećih sporazuma o uzajamnoj pravnoj pomoći i sektorskih sporazuma u cilju pribavljanja podataka: Kad god se za potrebe provedbe zakona traži prijenos podataka, vlada SAD-a trebala bi se načelno obvezati na primjenu pravnog okvira poput sporazuma o uzajamnoj pravnoj pomoći i sektorskih sporazuma, primjerice Sporazuma o popisu imena putnika i Programa praćenja financiranja terorizma. Izravno traženje podataka od poduzeća trebalo bi biti omogućeno samo u jasno definiranim iznimnim slučajevima koji podliježu sudskoj reviziji.

  • Rješavanje pitanja koja izazivaju zabrinutost u Europi u okviru aktualnog procesa reformi u SAD-u:
    Američki predsjednik Obama najavio je preispitivanje aktivnosti tijela koja su u SAD-u nadležna za nacionalnu sigurnost. I građani EU-a trebali bi imati korist od tog procesa. Najvažnije izmjene trebale bi biti proširenje primjene postojećih zaštitnih mehanizama koji su na raspolaganju građanima SAD-a i na građane EU-a koji nemaju boravište u SAD-u, veća transparentnost i bolji nadzor.

  • Promicanje standarda privatnosti na međunarodnoj razini: SAD bi trebao pristupiti Konvenciji Vijeća Europe za zaštitu pojedinaca s obzirom na automatsku obradu osobnih podataka („Konvencija 108”) kao što je pristupio Konvenciji o kibernetičkom kriminalu iz 2001.

Komisija isto tako jasno navodi da standardi zaštite podataka neće biti dio trenutačnih pregovora o Partnerstvu za transatlantsku trgovinu i ulaganja.

Današnji odgovor Komisije temelji se na nalazima radne skupine EU-a i SAD-a o zaštiti podataka, Komisijinu preispitivanju postojećih sporazuma o razmjeni podataka i nastavku dijaloga između EU-a i SAD-a na političkoj razini, posebno ministarskih sastanaka između EU-a i SAD-a u području pravosuđa i unutarnjih poslova održanih u lipnju (vidi SPEECH/13/536) i studenome (MEMO/13/1003. Nakon ministarskog sastanka održanog prošlog tjedna u Washingtonu, na kojem su EU predstavljale potpredsjednica Viviane Reding i povjerenica Cecilia Malmström, EU i SAD objavili su zajedničku izjavu(MEMO/13/1010), u kojoj potvrđuju volju obiju strana za rad na ponovnoj izgradnji povjerenja, među ostalim i u vezi s pitanjima u području zaštite podataka, te jačanje suradnje u području pravosuđa i unutarnjih poslova.

Kontekst

EU trenutačno postrožuje svoja pravila o zaštiti podataka. Europski parlament nedavno je podržao prijedloge Europske komisije (IP/12/46 i IP/13/57. Nakon Glasanja održanog 21. listopada 2013. Europski parlament dobio je mandat za pregovore s drugim zakonodavnim tijelom EU-a, Vijećem Europske unije. Europski šefovi država i vlada isto su tako na sastanku na vrhu održanom 24. i 25. listopada naglasili važnost „pravovremenog” donošenja novog zakonodavstva o zaštiti podataka. Komisija pregovore želi dovršiti do proljeća 2014.

Pored toga, EU i SAD trenutačno pregovaraju o okvirnom sporazumu o zaštiti podataka u području policijske i pravosudne suradnje („krovni sporazum ”). Pregovori su započeli 28. ožujka 2011. te su nakon više održanih 15 krugova još uvijek u tijeku.

Razmjena osobnih podataka između EU-a i SAD-a za potrebe provedbe zakona, uključujući sprečavanje i borbu protiv terorizma i drugih oblika teškog kriminala, uređuju se nizom sporazuma na razini EU-a. To su Sporazum o uzajamnoj pravnoj pomoći, Ugovor o uporabi i prijenosu podataka iz popisa imena putnika (PIP), Sporazum o obradi i prijenosu financijskih podataka za potrebe Programa praćenja financiranja terorizma (TFTP), i Sporazum između Europola i SAD-a. Ti sporazumi predstavljaju odgovor na važne izazove u području sigurnosti te su od zajedničkog interesa za sigurnost EU-a i SAD-a, uz zajamčenu zaštitu osobnih podataka.

O razmjeni osobnih podataka između EU-a i SAD-a za potrebe trgovine riječ je u Odluci o sigurnoj luci kojom se pruža pravna osnova za prijenos osobnih podataka iz EU-a društvima u SAD-u koje poštuju načelo sigurne luke.

Dodatne informacije:

Press pack including reports and Communication:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/131127_en.htm

Report on the findings of the EU-US Working Group:

MEMO/13/1059

Analysis of the functioning of 'Safe Harbour'

MEMO/13/1059

Mid-term report on the Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP)

MEMO/13/1060

Link to Report

Joint review of the U.S. Passenger Name Record (PNR) Agreement

MEMO/13/1054

Link to Report

Communication on a European Terrorist Finance Tracking System (TFTS)

Homepage of Vice-President Viviane Reding, EU Justice Commissioner:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/

Home page of Cecilia Malmström, EU Commissioner for Home Affairs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/

Follow the Vice-President on Twitter: @VivianeRedingEU

Follow the Justice Directorate-General on Twitter: @EU_Justice

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar