Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2013

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τις ΗΠΑ να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη στη ροή δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη ροή δεδομένων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, μετά τις έντονες ανησυχίες που προκάλεσε η αποκάλυψη αμερικανικών προγραμμάτων ευρείας συλλογής πληροφοριών, η οποία επηρέασε αρνητικά τις διατλαντικές σχέσεις. Η σημερινή απάντηση της Επιτροπής λαμβάνει τη μορφή (1) εγγράφου στρατηγικής (ανακοίνωσης) για τη διατλαντική ροή δεδομένων, στο οποίο παρουσιάζονται οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι μετά τις αποκαλύψεις αμερικανικών προγραμμάτων συλλογής πληροφοριών, καθώς και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπισή τους· (2) ανάλυσης της λειτουργίας του καθεστώτος «Ασφαλούς Λιμένα» που ρυθμίζει τη διαβίβαση δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ και (3) έκθεσης για τα πορίσματα της ομάδας εργασίας ΕΕ-ΗΠΑ (βλ. MEMO/13/1059) όσον αφορά την προστασία δεδομένων που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2013. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει την αναθεώρηση των υφιστάμενων συμφωνιών για τις Καταστάσεις Ονομάτων Επιβατών (PNR) (βλ. MEMO/13/1054) και για το Πρόγραμμα Παρακολούθησης Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (TFTP), οι οποίες ρυθμίζουν τις ανταλλαγές δεδομένων σε αυτούς τους τομείς για σκοπούς επιβολής του νόμου (βλ. MEMO/13/1164).

«Η μαζική κατασκοπεία σε βάρος των πολιτών, των εταιρειών και των ηγετών μας είναι απαράδεκτη. Οι πολίτες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού πρέπει να έχουν τη βεβαιότητα ότι τα δεδομένα τους προστατεύονται και οι εταιρείες πρέπει να γνωρίζουν ότι οι υφιστάμενες συμφωνίες τηρούνται και εφαρμόζονται. Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει μέτρα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και στην ενίσχυση της προστασίας των δεδομένων στο πλαίσιο των διατλαντικών σχέσεων», δήλωσε η αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Δικαιοσύνης Βίβιαν Ρέντινγκ. «Δίνεται τώρα μια ευκαιρία να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, την οποία αναμένουμε να αξιοποιήσουν οι Αμερικανοί εταίροι μας, ιδίως με την ανάληψη αποφασιστικής δράσης για ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων που θα καταλήξουν σε μια συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-ΗΠΑ για την προστασία των δεδομένων. Μια τέτοια συμφωνία πρέπει να αναγνωρίζει στους Ευρωπαίους πολίτες συγκεκριμένα και εκτελεστά δικαιώματα, ειδικότερα το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής στις ΗΠΑ κάθε φορά που τα προσωπικά τους δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στη χώρα αυτή.»

«Η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών έχει κλονιστεί από την υπόθεση Σνόουντεν, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες μετά τις καταγγελίες για εκτεταμένη πρόσβαση υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ σε προσωπικά δεδομένα. Σήμερα παρουσιάσαμε ένα σαφές πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και τη διαβεβαίωση των πολιτών της ΕΕ ότι τα δεδομένα τους προστατεύονται. Όλοι, από τους χρήστες του Διαδικτύου έως τις αρχές και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, θα ωφεληθούν από αυτή τη συνεργασία, η οποία θα βασίζεται σε ισχυρές νομικές εγγυήσεις και στην εμπιστοσύνη ότι οι εγγυήσεις αυτές θα τηρούνται» δήλωσε η επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Σεσίλια Μάλμστρομ.

Πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με τα αμερικανικά προγράμματα συλλογής πληροφοριών επηρέασαν αρνητικά την εμπιστοσύνη στην οποία βασίζεται αυτή η συνεργασία. Προκειμένου να διατηρηθεί η συνέχεια της ροής δεδομένων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Σήμερα η Επιτροπή ζητεί την ανάληψη δράσης σε έξι τομείς:

  1. Ταχεία έγκριση της μεταρρύθμισης των κανόνων προστασίας δεδομένων στην ΕΕ: το ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο, που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2012 (IP/12/46), με σαφείς κανόνες που μπορούν να εφαρμοστούν ακόμη και σε περιπτώσεις που τα δεδομένα διαβιβάζονται και υφίστανται επεξεργασία στο εξωτερικό, είναι όσο ποτέ άλλοτε αναγκαίο. Τα όργανα της ΕΕ θα πρέπει συνεπώς να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την έγκριση της μεταρρύθμισης των κανόνων προστασίας δεδομένων στην ΕΕ έως την άνοιξη του 2014, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και συνολική προστασία των προσωπικών δεδομένων (βλ. MEMO/13/923).

  2. Βελτίωση του καθεστώτος «Ασφαλούς Λιμένα»: η Επιτροπή παρουσίασε σήμερα 13 συστάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του καθεστώτος «Ασφαλούς Λιμένα», το οποίο, σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιεύτηκε επίσης σήμερα, κρίνεται ελλιπές από διάφορες απόψεις. Τα διορθωτικά μέτρα θα καθοριστούν το καλοκαίρι του 2014. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τότε τη λειτουργία του καθεστώτος με βάση την εφαρμογή αυτών των 13 συστάσεων.

  3. Ενίσχυση των εγγυήσεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα επιβολής του νόμου: οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις για τη σύναψη «συμφωνίας-πλαισίου» (IP/10/1661) σχετικά με τις διαβιβάσεις και την επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας θα πρέπει να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατόν. Η συμφωνία πρέπει να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας των πολιτών οι οποίοι θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Ειδικότερα, οι πολίτες της ΕΕ που δεν κατοικούν στις ΗΠΑ θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στους μηχανισμούς δικαστικής έννομης προστασίας.

  4. Χρήση των υφιστάμενων τομεακών συμφωνιών και των συμφωνιών αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής για την απόκτηση δεδομένων: οι αμερικανικές αρχές θα πρέπει κατ΄αρχήν να δεσμευτούν ότι θα χρησιμοποιούν το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, όπως τις συμφωνίες αμοιβαίας νομικής συνδρομής και τις τομεακές συμφωνίες ΕΕ-ΗΠΑ (π.χ. τη συμφωνία για τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών και το πρόγραμμα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας), όταν απαιτούνται διαβιβάσεις δεδομένων για σκοπούς επιβολής του νόμου. Η αναζήτηση δεδομένων απευθείας από τις εταιρείες πρέπει να είναι δυνατή μόνον σε σαφώς καθορισμένες, εξαιρετικές και δυνάμενες να ελεγχθούν δικαστικώς καταστάσεις.

  1. Αντιμετώπιση των προβληματισμών των Ευρωπαίων για την εν εξελίξει διαδικασία μεταρρυθμίσεων στις ΗΠΑ: ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάρακ Ομπάμα ανακοίνωσε την επανεξέταση των δραστηριοτήτων των εθνικών αρχών ασφάλειας των ΗΠΑ. Οι πολίτες της ΕΕ αναμένεται επίσης να ωφεληθούν από αυτή τη διαδικασία. Η διασφάλιση ότι οι πολίτες της Ένωσης που δεν κατοικούν στις ΗΠΑ θα έχουν τα ίδια εχέγγυα ασφάλειας με τους Αμερικανούς πολίτες, η μεγαλύτερη διαφάνεια και ο καλύτερος έλεγχος αποτελούν μερικές από τις σημαντικότερες αλλαγές.

  2. Προώθηση των προτύπων προστασίας της ιδιωτικής ζωής σε διεθνές επίπεδο: Οι ΗΠΑ πρέπει να προσχωρήσουν στη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα («Σύμβαση αριθ.180»), όπως έχουν ήδη προσχωρήσει στη σύμβαση του 2001 για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο.

Η Επιτροπή καθιστά επίσης σαφές ότι τα πρότυπα προστασίας δεδομένων δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για τη διατλαντική συνεργασία στους τομείς του εμπορίου και των επενδύσεων.

Τα μέτρα που προτείνει σήμερα η Επιτροπή στηρίζονται στα πορίσματα της ομάδας εργασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την προστασία δεδομένων, στην επανεξέταση των υφιστάμενων συμφωνιών για την ανταλλαγή δεδομένων και στον συνεχιζόμενο πολιτικό διάλογο μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, ιδίως στο πλαίσιο των υπουργικών συναντήσεων ΕΕ-ΗΠΑ για τους τομείς δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων, που διεξήχθησαν τον Ιούνιο (βλ. SPEECH/13/536) και τον Νοέμβριο (MEMO/13/1003). Μετά την ολοκλήρωση της υπουργικής διάσκεψης την προηγούμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον, στην οποία η ΕΕ εκπροσωπήθηκε από την αντιπρόεδρο Βίβιαν Ρέντινγκ και την επίτροπο Σεσίλια Μάλμστρομ, η ΕΕ και οι ΗΠΑ εξέδωσαν κοινή δήλωση (MEMO/13/1010), στην οποία επιβεβαιώνουν τη βούλησή τους να εργαστούν από κοινού για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης για θέματα όπως, η προστασία δεδομένων και η ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων.

Ιστορικό

Στο παρόν στάδιο, η ΕΕ έχει ξεκινήσει διαδικασία ενίσχυσης των δικών της κανόνων για την προστασία δεδομένων. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (IP/12/46 και IP/13/57) εγκρίθηκαν πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με την ψηφοφορία, που διεξήχθη στις 21 Οκτωβρίου 2013, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε εντολή να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το δεύτερο νομοθετικό σώμα της ΕΕ, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων υπογράμμισαν επίσης τη σημασία της «έγκαιρης» θέσπισης της νέας νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων κατά τη διάρκεια συνόδου κορυφής στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2013. Η Επιτροπή επιθυμεί να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις μέχρι την άνοιξη του 2014.

Επίσης, η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν αρχίσει διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου σχετικά με την προστασία των δεδομένων στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας («συμφωνία-πλαίσιο»). Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν στις 28 Μαρτίου 2011 και δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί μετά από περισσότερους από 15 διαπραγματευτικούς γύρους.

Η ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ για σκοπούς επιβολής του νόμου, όπως η πρόληψη και καταπολέμηση της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών μορφών εγκληματικότητας, διέπεται από έναν αριθμό συμφωνιών σε επίπεδο ΕΕ. Αυτές είναι η Συμφωνία Αμοιβαίας Νομικής Συνδρομής , η Συμφωνία για τη Χρήση και τη Διαβίβαση Καταστάσεων με τα Ονόματα Επιβατών (PNR) , η Συμφωνία για την Επεξεργασία και τη Διαβίβαση Οικονομικής Φύσεως Μηνυμάτων στο πλαίσιο του Προγράμματος Παρακολούθησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (TFTP), και η Συμφωνία μεταξύ της Ευροπόλ κα των ΗΠΑ. Οι συμφωνίες αυτές ρυθμίζουν σημαντικά ζητήματα ασφαλείας και πληρούν τα κοινά συμφέροντα ασφάλειας της ΕΕ και των ΗΠΑ, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ για εμπορικούς σκοπούς διέπεται από την απόφαση «Ασφαλούς Λιμένα» που παρέχει τη νομική βάση για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από την ΕΕ σε εταιρείες στις ΗΠΑ που τηρούν τις αρχές «Ασφαλούς Λιμένα».

Περισσότερα:

Communication on rebuilding trust in EU-US data flows:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/com_2013_846_en.pdf

Report on the findings of the EU-US Working Group:

MEMO/13/1059

Analysis of the functioning of 'Safe Harbour'

MEMO/13/1059

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/com_2013_847_en.pdf

Mid-term report on the Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP)

MEMO/13/1164

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/docs/20131127_pnr_report_en.pdf

Joint review of the U.S. Passenger Name Record (PNR) Agreement

MEMO/13/1054

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/docs/20131127_tftp_en.pdf

Press pack: the EU's data protection reform:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm

Homepage of Vice-President Viviane Reding, EU Justice Commissioner:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/

Home page of Cecilia Malmström, EU Commissioner for Home Affairs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/

Follow the Vice-President on Twitter: @VivianeRedingEU

Follow the Justice Directorate-General on Twitter: @EU_Justice

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar