Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 26. novembrī

ES 2012. gada finanšu pārskats — ES budžets kā arvien nozīmīgāks ieguldījumu instruments Eiropā

Eiropas Komisijas šodien publicētais 2012. gada finanšu pārskats liecina, ka 94 % no ES 2012. gada kopā 135,6 miljardus eiro lielā budžeta piešķirti saņēmējiem visā Eiropā, piemēram, zinātniekiem, studentiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem, pilsētām un reģioniem, un NVO.

2012. gadā palielināts ES budžeta finansējums jomās, kuras veicina izaugsmi, veido darba vietas un iegulda pētniecībā un izglītībā.

  • Pagājušajā gadā ar 9,6 miljardiem eiro no Kohēzijas fonda palīdzēts uzbūvēt 1274 km ceļu un 950 km dzelzceļu.

  • Pagājušajā gadā saņemti 17 374 pieteikumi ES finansējuma saņemšanai pētniecībā, un piešķirti 7,8 miljardi eiro Septītās pētniecības un attīstības pamatprogrammas ietvaros.

  • 1,2 miljardi eiro ieguldīti mūžizglītībā.

Pārskats arī liecina, ka ES joprojām ir pasaules līdere humānās palīdzības jomā un sniedz palīdzību 122 miljoniem cilvēku vairāk nekā 90 valstīs ārpus ES.

Administratīvo izdevumu daļa (algas, pensijas, ēkas ...) 2012. gadā saglabājas nemainīga — 6 % no ES kopējā budžeta.

"Gadā, kad piedzīvojām finansiālas grūtības, ES 2012. gada budžets turpināja finansēt un atbalstīt ieguldījumus Eiropas pilsoņos un reģionos," sacīja Finanšu plānošanas un budžeta komisārs Janušs Levandovskis. "Augstais budžeta izpildes līmenis liecina, ka ES finansējumam ir arvien būtiskāka nozīme pieaugošajā ekonomikas atveseļošanā".

Lielākie atbalsta saņēmēji

Lielākā ES finansējuma saņēmēja absolūtā izteiksmē bijusi Polija ar 15,7 miljardiem eiro (tai seko Spānija un Francija). Ja salīdzina saņemtā ES finansējuma apjomu ar nacionālo kopienākumu (NKI), tad viena no lielākajām saņēmējām ir Igaunija, kam seko Latvija un Lietuva.

Vācija (kam seko Francija, Apvienotā Karaliste un Spānija) joprojām bijusi lielākā ES fondu finansējuma saņēmēja tādās jomās kā pētniecība un inovācija, savukārt Polija saņēmusi visvairāk Kohēzijas fonda finansējuma. Francija bijusi lielākā lauksaimniecības fondu līdzekļu saņēmēja, un tai seko Vācija, Spānija un Itālija. Nīderlande bijusi lielākā atbalsta saņēmēja brīvības, drošības un tiesiskuma jomā, bet Itālija, kam seko Beļģija, — lielākā atbalsta saņēmēja no ES budžeta “pilsoniskuma” iedaļas.

Dalībvalstu iemaksas ES budžetā

Pārskatā, kā parasti, sniegta informācija par “darbības budžeta bilanci”, t. i., starpību starp dalībvalstu iemaksām ES budžetā un summu, ko tās saņem no ES fondu līdzekļiem. Šis aprēķins sniedz visai nepilnīgu priekšstatu par attiecību starp izmaksām un priekšrocībām, ko sniedz dalība ES, jo nav ņemti vērā dažādi kritēriji, piemēram, finansiālās priekšrocības, ko dalībvalstis gūst iekšējā tirgū vai no privātiem uzņēmumiem, kuriem piešķirti līgumi ES finansētos projektos citās valstīs.

Krīzes skartās dalībvalstis (Grieķija, Portugāle un Spānija) 2012. gadā bijušas vislielākās neto saņēmējas, savukārt vislielākās neto iemaksas ES budžetā veikušas Zviedrija, Dānija un Vācija.

Lielākās tautsaimniecības ES budžetā iemaksā visvairāk. Neto maksātājvalstu turība (izteikta ar NKI rādītāju) 2012. gadā vidēji pieauga par 2,4 %, bet neto saņēmējvalstu NKI ekonomikas krīzes dēļ saglabājās nemainīgs. ES budžetā ietvertais solidaritātes princips izskaidro, kādēļ dažos gadījumos neto iemaksas palielinājušās.

Turklāt lielākā daļa dalībvalstu uzlabojušas Kohēzijas politikas fondu un citu tām piešķirto ieguldījumu programmu īstenošanu un saņēmušas vairāk līdzekļu lauksaimniecības politikas ietvaros. Šie faktori izskaidro arī neto maksātājvalstu iemaksu nelielo pieaugumu.

ES 2012. gada finanšu pārskats:

http://ec.europa.eu/budget/financialreport/index_en.html

Kontaktpersonas:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

Pielikums

ES 2012. gada budžets – izpildītie maksājumi (miljonos eiro)

ES ieņēmumi 2012. gadā


Side Bar