Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. november 26.

Az EU 2012. évi pénzügyi jelentése: az uniós költségvetés egyre inkább beruházási eszköznek számít az EU-ban

A Bizottság mai napon közzétett 2012-es pénzügyi jelentéséből kitűnik, hogy a mintegy 135,6 milliárd eurót kitevő 2012. évi teljes uniós költségvetés 94%-át Európa különböző részeiben található kedvezményezettek – köztük kutatók, diákok, kis- és középvállalkozások, városok és régiók, valamint NGO-k – támogatására fordították.

2012-ben az uniós költségvetés növelte a növekedés és munkahelyteremtés ösztönzését, illetve a kutatásba és oktatásba való beruházást célzó finanszírozást:

  • Tavalyi 9,6 milliárd eurós hozzájárulásával a Kohéziós Alap 1 274 km közút és 950 km vasút építését tette lehetővé.

  • Az elmúlt évben a kutatás területén 17 374 támogatási kérelmet nyújtottak be, és a 7. kutatási keretprogram keretében 7,8 milliárd eurót fordítottak erre a célra.

  • Az egész életen át tartó tanulás céljára 1,2 milliárd eurót ruháztak be.

A jelentés szerint továbbra is az EU tölti be a vezető szerepet a világban a humanitárius segítségnyújtás területén, 90 országban mintegy 122 millió rászorulónak nyújtva segítséget az Unió határain kívül.

2012-ben változatlan maradt az igazgatási kiadások (munkabérek, nyugdíjak, létesítmények) aránya: e költségek a teljes uniós költségvetés 6%-át teszik ki.

A pénzügyi nehézségek által sújtott 2012-es évben az uniós költségvetés továbbra is biztosította az európai polgárok és régiók javát szolgáló beruházásokhoz szükséges finanszírozást és támogatást – nyilatkozta Janusz Lewandowski, pénzügyi programozásért és költségvetésért felelős biztos. A költségvetés magas végrehajtási aránya alátámasztja az uniós finanszírozás fontosságát a kibontakozó gazdasági fellendülés során”.

A legnagyobb kedvezményezettek

Abszolút értékben az uniós finanszírozás legnagyobb kedvezményezettje 15,7 milliárd euróval Lengyelország volt (Spanyolország és Franciaország előtt). A kapott uniós források volumenét a bruttó nemzeti jövedelemhez viszonyítva Észtország számít a legnagyobb kedvezményezettnek, utána Lettország és Litvánia következik.

Németország (Franciaországot, az Egyesült Királyságot és Spanyolországot megelőzve) megtartotta vezető helyét mint a kutatásra és innovációra fordított uniós források kedvezményezettje; a legtöbb kohéziós támogatásban Lengyelország részesült. A mezőgazdasági célú támogatások fő kedvezményezettje Franciaország volt, Németország, Spanyolország és Olaszország előtt. A szabadság, a biztonság és a jogérvényesülés területén Hollandia bizonyult a legnagyobb kedvezményezettnek, miközben az uniós költségvetés „polgárság” szakaszának – Belgiumot megelőzve – Olaszország volt a fő haszonélvezője.

Tagállami hozzájárulások az EU költségvetéséhez

A jelentés hagyományosan tájékoztatást nyújt a „működési költségvetés egyenlegéről”, ami az egyes tagállamok által az uniós költségvetésbe fizetett hozzájárulás és az általuk kapott uniós források összege közötti különbözetet jelenti. E számítás csupán hiányos képet nyújt az uniós tagságból fakadó költségek és előnyök viszonyáról, mivel számos paramétert figyelmen kívül hagy, így például azt, hogy egy adott tagállam milyen pénzügyi előnyökhöz jut a belső piacnak vagy az olyan magánvállalkozásainak köszönhetően, amelyek más tagállamokban nyernek el szerződéseket uniós finanszírozású projektek keretében.

A válság által leginkább sújtott tagállamok (Görögország, Portugália és Spanyolország) 2012-ben a legnagyobb nettó kedvezményezettek közé tartoztak, míg a legfontosabb nettó befizető Svédország, Dánia és Németország volt.

A legmagasabb összeggel a legnagyobb gazdaságok járulnak hozzá az uniós költségvetéshez. 2012-ben a nettó befizetők vagyona (amelyet a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) mutatója fejez ki) átlagosan 2,4%-kal emelkedett, miközben a nettó kedvezményezettek GNI-je a gazdasági válság következtében gyakorlatilag változatlan maradt. Mivel az uniós költségvetés a szolidaritás elvén alapul, bizonyos esetekben ez magyarázza a nettó hozzájárulások emelkedését.

Továbbá a tagállamok többsége javította a kohéziós politikai alapok és a számukra juttatott egyéb beruházási programok végrehajtását, és nagyobb összegű finanszírozást kapott a mezőgazdasági szakpolitikához kapcsolódóan; e tényezők ugyancsak magyarázatul szolgálnak a nettó befizetők általi hozzájárulások csekély emelkedésére.

A 2012. évi uniós költségvetésről szóló pénzügyi jelentés a következő internetcímen olvasható:

http://ec.europa.eu/budget/financialreport/index_en.html

Kapcsolattartók:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

Melléklet

Az EU 2012. évi költségvetése – teljesített kifizetések (millió EUR)

Az EU 2012. évi bevételei


Side Bar