Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 26. studenoga 2013.

Financijski izvještaj Europske unije za 2012.: proračun EU-a sve je više sredstvo ulaganja u Europskoj uniji

Prema financijskom izvješću za 2012. koje je Europska komisija danas objavila 94 % ukupnog iznosa od 135,6 milijardi EUR proračuna EU-a za 2012. bilo je namijenjeno korisnicima diljem Europe, primjerice istraživačima, studentima, malim i srednjim poduzećima, gradovima i regijama te nevladinim organizacijama.

U 2012. povećano je financiranje iz proračuna EU-a u područjima kojima se potiče rast, otvaranje radnih mjesta i ulaganja u istraživanje i obrazovanje:

  • sredstvima iz Kohezijskog fonda u iznosu od 9,6 milijardi EUR prošle se godine pridonijelo izgradnji 1 274 km cesta i 950 km željezničkih pruga

  • prošle godine zaprimljeno je 17 374 zahtjeva za financiranje istraživanja u okviru EU-a, a dodijeljeno je 7,8 milijardi EUR u okviru 7. okvirnog programa za istraživanje

  • u cjeloživotno učenje uloženo je 1,2 milijarde EUR.

Izvješćem se ukazuje i na vodeći položaj EU-a u području pružanja humanitarne pomoći kojom pomaže više od 122 milijuna ljudi u preko 90 zemalja izvan granica EU-a.

Udio administrativnih rashoda (plaće, mirovine, zgrade itd.) 2012. ostao je stabilan na razini od 6 % ukupnog proračuna EU-a.

U godini obilježenoj financijskim poteškoćama, proračunom EU-a za 2012. i dalje se omogućavalo financiranje te su se podupirala ulaganja u građane i regije Europe”, rekao je Janusz Lewandowski, povjerenik za financijsko programiranje i proračun. „Izvršenjem proračuna u velikoj mjeri potvrđena je veća važnost financiranja EU-a tijekom gospodarskog oporavka koji započinje.”

Glavni korisnici

S 15,7 milijarde, Poljska je bila glavni korisnik financijskih sredstava EU-a u apsolutnim vrijednostima, a slijedile su je Španjolska i Francuska. Pri usporedbi obujma zaprimljenih financijskih sredstava EU-a i bruto nacionalnog dohotka, Estonija je glavni korisnik, a slijede je Latvija i Litva.

Njemačka je i dalje glavni korisnik sredstava EU-a upotrebljenih u područjima poput istraživanja i inovacija, a slijede je Francuska, Ujedinjena Kraljevina i Španjolska, dok je Poljska najveći korisnik sredstava za koheziju. Francuska je bile najveći korisnik sredstava za poljoprivredu, a nešto manje iskoristile su Njemačka, Španjolska i Italija. Nizozemska je bila glavni korisnik u području slobode, sigurnosti i pravde, dok je Italija, a nakon nje Belgija, iskoristila najviše sredstava iz proračuna EU-a u području „građanstva”.

Doprinosi država članica proračunu EU-a

Izvješćem se tradicionalno pružaju informacije o „operativnim proračunskim saldima”, razlici između doprinosa država članica proračunu EU-a i iznosa sredstava EU-a koji primaju. Tim izračunom samo se nepotpuno prikazuju troškovi i pogodnosti članstva u Europskoj uniji jer se pri izračunu ne uzimaju u obzir razni parametri poput financijskih pogodnosti koje svaka država članica ima zahvaljujući unutarnjem tržištu ili zbog toga što njezina privatna poduzeća sklapaju ugovore u okviru projekata EU-a u drugim zemljama.

Države članice pogođene krizom (Grčka, Portugal i Španjolska) među glavnim su neto korisnicima u 2012., dok su glavni neto davatelji doprinosa Švedska, Danska i Njemačka.

Najveća gospodarstva daju najveći doprinos proračunu EU-a. Bogatstvo neto davatelja doprinosa (izraženo pokazateljem BND-a) u 2012. povećao se u prosjeku za 2,4 %, dok je BND neto korisnika ostao gotovo na istoj razini zbog gospodarske krize. Budući da je u proračun EU-a ugrađena solidarnost, to je razlog zašto su se u određenim slučajevima povisili neto doprinosi.

Uz to, većina je država članica poboljšala provedbu sredstava u okviru kohezijske politike i ostalih programa ulaganja koji su im dodijeljeni te dobila više sredstava iz poljoprivredne politike; tim se čimbenicima može objasniti malo povećanje doprinosa neto davatelja doprinosa.

Financijsko izvješće o proračunu EU-a za 2012. dostupno je na:

http://ec.europa.eu/budget/financialreport/index_en.html

Osobe za kontakt:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

Prilog

Proračun EU-a za 2012. – izvršena plaćanja (u milijunima EUR)

Prihodi EU-a u 2012.


Side Bar