Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 26. marraskuuta 2013

EU:n rahoituskertomus 2012: EU:n budjetti on yhä enemmän investointiväline

Euroopan komission tänään julkaisema vuoden 2012 rahoituskertomus osoittaa, että EU:n 135,6 miljardin euron kokonaisbudjetista 94 prosenttia suunnattiin vuonna 2012 eurooppalaisille tuensaajille, kuten tutkijoille, opiskelijoille, pk-yrityksille, kaupungeille, alueille ja valtiosta riippumattomille järjestöille.

Vuonna 2012 EU:n budjetissa lisättiin rahoitusta aloilla, jotka edistävät kasvua, luovat työpaikkoja ja joilla investoidaan tutkimukseen ja koulutukseen:

  • Koheesiorahaston 9,6 miljardin euron varoilla rakennettiin viime vuonna 1 274 kilometriä maantietä ja 950 kilometriä rautatietä.

  • EU vastaanotti viime vuonna 17 374 tutkimukseen liittyvää rahoituspyyntöä, ja seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta myönnettiin yhteensä 7,8 miljardia euroa.

  • Elinikäiseen oppimiseen ohjattiin 1,2 miljardin euron määrärahat.

Kertomuksesta käy myös ilmi, että EU on edelleen maailman johtava humanitaarisen avun tarjoaja. Apua annettiin 122 miljoonalle ihmiselle 90 maassa EU:n ulkopuolella.

Hallintomenojen (palkat eläkkeet,rakennukset yms.) osuus pysyi vuonna 2012 aiemmalla tasolla eli noin 6 prosentissa EU:n kokonaisbudjetista.

"Taloudellisten vaikeuksien keskelläkin EU:n talousarviosta myönnettiin vuonna 2012 rahoitusta ja tuettiin investointeja, jotka hyödyttävät EU:n kansalaisia ja alueita", rahoitussuunnittelusta ja budjetista vastaava komissaari Janusz Lewandowski sanoi. "Talousarvion korkea toteutusaste on osoitus EU:n rahoituksen kasvaneesta merkityksestä talouden elpymisen alkuvaiheessa".

Suurimmat tuensaajat

Euromääräisesti eniten EU:n rahoitusta eli 15,7 miljardia euroa sai Puola. Seuraavina olivat Espanja ja Ranska. Verrattaessa saatua EU:n rahoitusta bruttokansantuloon (BKTL) suurimpia tuensaajia olivat Viro, Latvia ja Liettua.

Saksa, Ranska, Yhdistynyt kuningaskunta ja Espanja saivat eniten EU-tukea käytettäväksi tutkimukseen ja innovointiin. Puola sai eniten tukea koheesiorahastosta. Ranska sai eniten maataloustukea, seuraavina olivat Saksa, Espanja ja Italia. Alankomaat sai eniten tukea vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen liittyviin hankkeisiin. Kansalaisuuteen liittyvää tukea saivat eniten Italia ja Belgia.

Jäsenvaltioiden rahoitusosuudet EU:n budjetissa

Kertomus sisältää perinteisesti tietoja ns. operatiivisesta budjettitasapainosta eli jäsenvaltioiden EU:n talousarvioon maksamien rahoitusosuuksien ja niiden saaman EU-rahoituksen erotuksesta. Tämä laskelma antaa kuitenkin epätäydellisen kuvan EU-jäsenyyden kustannuksista ja hyödyistä, koska siinä ei oteta huomioon useita tekijöitä, kuten sisämarkkinoiden jäsenvaltiolle tuottamia taloudellisia etuja tai yksityisten yritysten EU-rahoitteisia hankkeita muissa maissa.

Talouskriisistä kärsineet jäsenvaltiot (Kreikka, Portugali ja Espanja) olivat vuonna 2012 suurimpia nettosaajia, kun taas Ruotsi, Saksa ja Tanska olivat suurimpia nettomaksajia.

Suurimmat taloudet maksavat eniten EU:n talousarvioon. Vuonna 2012 nettomaksajien BKTL-indikaattorilla ilmaistu vauraus kasvoi keskimäärin 2,4 prosenttia, kun taas nettosaajien BKTL ei käytännössä kasvanut lainkaan talouskriisin vuoksi. Koska EU:n talousarviossa on sisäänrakennettua solidaarisuutta, joissakin tapauksissa nettorahoitusosuudet kasvoivat.

Lisäksi useimmat jäsenvaltiot tehostivat koheesiopolitiikan ja muiden niille suunnattujen investointiohjelmien varojen käyttöä ja saivat enemmän maatalouspolitiikkaan liittyvää rahoitusta. Myös näiden syiden vuoksi nettomaksajien rahoitusosuudet kasvoivat hieman.

EU:n talousarvion vuoden 2012 rahoituskertomus on saatavilla osoitteessa

http://ec.europa.eu/budget/financialreport/index_en.html

Yhteyshenkilöt:

Patrizio Fiorilli (+32-2) 295 81 32)

Wojtek Talko (+32-2) 297 85 51

Liite

EU:n talousarvio 2012 – toteutuneet maksut (milj. euroa)

EU:n tulot 2012


Side Bar