Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

SPOROČILO ZA MEDIJE

Bruselj, 26. novembra 2013

Evropska komisija okrepila boj proti nezakonitemu ribolovu

Evropska komisija je danes z uvrstitvijo Belizeja, Kambodže in Gvineje med nesodelujoče tretje države okrepila boj proti nezakonitemu ribolovu, ki ga je začela pred enim letom z uradnim opozorilom (IP/12/1215). Čeprav je Komisija z oblastmi navedenih držav tesno sodelovala za vzpostavitev ukrepov za upravljanje ribištva in učinkovit nadzor, se te tri države še vedno niso spoprijele s strukturnimi težavami, prav tako pa niso pokazale resnične zavezanosti k reševanju težave nezakonitega ribolova. Zdaj je Komisija Svetu ministrov predlagala sprejetje trgovinskih ukrepov proti tem trem državam, s katerimi bi se ublažile tržne koristi, ki izhajajo iz teh nezakonitih dejavnosti. To bi na koncu pomenilo, da se ribiški proizvodi, ki jih ulovijo plovila iz teh držav, ne bodo smeli uvažati v EU.

Ta odločitev je v skladu mednarodno zavezo EU glede zagotavljanja trajnostnega izkoriščanja ribolovnih virov v EU in zunaj nje. EU pri svojem pristopu k boju proti nezakonitemu ribolovu upošteva dejstvo, da je nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov svetovna kriminalna dejavnost, ki ne škoduje le ribičem in trgom EU, temveč tudi lokalnim skupnostim držav v razvoju.

Uradno opozorilo so lani prejeli tudi Fidži, Panama, Šrilanka, Togo in Vanuatu, vendar so v tesnem sodelovanju s Komisijo vsi dosegli opazen napredek. Začeli so izvajati novo zakonodajo in izboljšali svoje sisteme spremljanja, nadzora in inšpekcije. Posledično je bil dialog s temi državami podaljšan do konca februarja 2014, napredek na tem področju pa bo ocenjen naslednjo pomlad.

Nova uradna opozorila

Komisija je danes s t. i. rumenimi kartoni uradno opozorila tudi Korejo, Gano in Curaçao, saj ne izpolnjujejo mednarodnih obveznosti v boju proti nezakonitemu ribolovu. Komisija je namreč ugotovila konkretne napake, kot je odsotnost ukrepov za odpravo pomanjkljivosti pri spremljanju, kontroli in nadzoru ribištva, in predlagala popravne ukrepe za njihovo rešitev.

Ti rumeni kartoni za zdaj ne vključujejo ukrepov, ki bi vplivali na trgovino. Namesto tega bo EU, tako kot v primeru prej navedenih držav, tesno sodelovala z državami prek uradnega dialoga in okrepljenega sodelovanja, da bi se odpravile ugotovljene težave in izvedli potrebni akcijski načrti.

Evropska komisarka za pomorske zadeve in ribištvo Maria Damanaki je povedala: „Te odločitve so dokaz naše trdne zavezanosti odpravi nezakonitega ribolova, ki negativno vpliva na trg EU ter lokalne in evropske ribiče. Še naprej bomo izvajali pritisk na države, ki podpirajo dobavno verigo nezakonitega ribolova, naj bodo to obalne države, države zastave ali zastave ugodnosti. Zahodna Afrika je bila opredeljena kot pomemben vir proizvodov nezakonitega ribolova, zdaj pa nameravamo enak temeljit pristop uvesti tudi v Pacifiku.“

Ozadje

Odločitev o Belizeju, Kambodži in Gvineji daje državam članicam dodatno orodje, da preverjajo in po potrebi zavrnejo uvoz ribiških proizvodov. Komisija na tem področju spodbuja usklajen pristop. Ko bo Svet sprejel predlog Komisije za prepoved trgovine, bo prepovedan uvoz ribiških proizvodov, ki jih ulovijo plovila, ki plujejo pod zastavami teh držav, plovila EU pa bodo morala prenehati z ribolovom v teh vodah. Druge oblike sodelovanja, kot so skupne ribolovne dejavnosti ali ribiški sporazumi s temi državami, ne bodo več mogoče.

EU s temi ukrepi ne izvaja le predpisov EU1, temveč v skladu s svojimi mednarodnimi obveznostmi predvsem zagotavlja spoštovanje predpisov o nezakonitem, neprijavljenem in nereguliranem ribolovu, ki so jih sprejeli Združeni narodi in Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Nobena od opredeljenih držav ni izpolnjevala svojih obveznosti kot država zastave, obalna država ali država pristanišča oziroma trga, zlasti z nespoštovanjem Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu (UNCLOS) ali Sporazuma Združenih narodov o staležih rib.

Dodatne informacije

MEMO/13/1053

Kontakti:

Oliver Drewes (+32 22992421)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)

1 :

Uredba Sveta (ES) št. 1005/2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje. Cilj tega ključnega instrumenta v boju proti nezakonitemu ribolovu je omogočiti dostop na trg EU samo za ribiške proizvode, ki jih je država zastave ali zadevna država izvoznica potrdila za zakonite.


Side Bar