Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Brüsszel, 2013. november 26.

Az Európai Bizottság fokozza a jogellenes halászat felszámolására irányuló tevékenységét

Az egy évvel ezelőtti hivatalos figyelmeztetés (IP/12/1215) nyomán Belize, Kambodzsa és Guinea hivatalosan felkerültek a jogellenes halászat elleni küzdelemben nem együttműködő harmadik országok listájára. Az Európai Bizottság így lép fel a jogellenes halászat ellen. A Bizottság szoros együttműködést folytatott ezen országok hatóságaival annak érdekében, hogy hatékony halászati gazdálkodási és ellenőrzési rendszert alakítsanak ki, ám a strukturális hiányosságok orvoslására nem került sor, és az országok nem mutattak elkötelezettséget a jogellenes halászat visszaszorítása iránt. A Bizottság ezért most azt javasolja a Tanácsnak, hogy e három országgal szemben kereskedelmi korlátozásokat léptessen érvénybe, megakadályozandó, hogy az illegális tevékenységekből kereskedelmi hasznuk származzon. A szóban forgó három ország halászhajói által fogott halakat tilos lesz behozni az EU-ba.

Ez összhangban áll az EU azon nemzetközi kötelezettségvállalásával, hogy hazai és idegen vizeken egyaránt biztosítja a halászati erőforrások fenntartható kiaknázását. A jogellenes halászat elleni uniós fellépés szükségessége azon a felismerésen alapul, hogy a jogellenes, szabályozatlan és be nem jelentett halászat olyan nemzetközi törvényszegés, amely nem csak az uniós halász okat és piacokat, hanem a fejlődő országok helyi közösségeit is megrövidíti.

Egy évvel ezelőtt Fidzsi, Panama, Srí Lanka, Togo és Vanuatu is kapott hivatalos figyelmeztetést, de ezek az államok számottevő eredményeket értek el a Bizottsággal folytatott együttműködés során. Új jogszabályokat fogadtak el, valamint megerősítették felügyeleti, ellenőrzési és vizsgálati rendszerüket, így az ezekkel az országokkal való együttműködés 2014 februárjának végéig folytatódhat, tavasszal pedig helyzetértékelésekre kerül sor.

Újabb hivatalos figyelmeztetések

A mai napon Korea, Ghána és Curaçao is hivatalos figyelmeztetésben részesült (mondhatjuk: sárga lapot kapott), mert nem tesznek eleget az illegális halászat elleni fellépés terén rájuk háruló nemzetközi jogi kötelezettségeknek. A Bizottság konkrét hiányosságokra mutatott rá – például hogy nem intézkedtek a halászat nyomon követésében, ellenőrzésében és felügyeletében tapasztalható hiányosságok orvoslása érdekében – és korrekciós intézkedéseket is javasolt a helyzet rendezésére.

A figyelmeztetések egyelőre nem vonnak maguk után kereskedelemkorlátozó intézkedéseket. Az EU a korábbiakhoz hasonlóan ezekkel az országokkal is hivatalos párbeszédet és megerősített együttműködést kezdeményez annak reményében, hogy megoldják a feltárt problémákat és végrehajtják a megkövetelt cselekvési terveket.

Maria Damanaki tengerügyi és halászati biztos így nyilatkozott: „Ezek a lépések bizonyítják, hogy az EU elkötelezett az illegális halászat felszámolása mellett. Az ilyen tevékenység az Unió piacára és a helyi és uniós halászokra egyaránt káros. Nyomást kell gyakorolni azokra az országokra, amelyek szerepet vállalnak a jogellenes halászat ellátási láncában, akár parti államként, lobogó szerinti államként vagy olcsó lobogó biztosításával. Nyugat-Afrika a jogellenes halászat egyik ismert fellegvára, és úgy látszik, most a Csendes-óceánon kell határozottan fellépnünk.

Háttérinformációk

A Belizét, Kambodzsát és Guineát érintő intézkedés lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy ellenőrizzék és adott esetben megtiltsák a halászati termékek behozatalát. A Bizottság összehangolt magatartást szorgalmaz, vagyis attól fogva, hogy a Tanács elfogadja a javasolt kereskedelmi korlátozásokat, az érintett országok lobogói alatt közlekedő hajók által fogott halászati termékek nem importálhatók az EU-ba. Az uniós hajóknak is fel kell hagyniuk az ezen országok vizein folytatott halászattal. Semmilyen másfajta együttműködés, így közös halászat vagy halászati megállapodás kötése sem megengedett.

Mindezek a szankciók nem csupán az uniós jog1, hanem az ENSZ és a FAO által elfogadott nemzetközi szabályok végrehajtását szolgálják, az EU nemzetközi szerepvállalásának megfelelően. Az érintett országok ugyanis nem tettek eleget a rájuk, mint lobogó, kikötő, forgalomba hozatal szerinti vagy parti államra háruló kötelezettségeknek, nem tartották tiszteletben az ENSZ tengerjogi egyezményét (UNCLOS) vagy a halállományokról szóló ENSZ-megállapodást (UNFSA).

További információk

MEMO/13/1053

Kapcsolattartók:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

1 :

A Tanács 1005/2008/EK rendelete a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról Ez a jogellenes halászat elleni küzdelmet célzó kulcsfontosságú jogi eszköz előírja, hogy az uniós piacra csak olyan halászati termékek hozhatók be, amelyek jogszerűségét az érintett lobogó szerinti állam vagy az érintett exportáló ország tanúsította.


Side Bar