Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 27. novembra 2013

Komisija poroča o programu za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti in evidenci podatkov o potnikih v okviru sporazumov med EU in ZDA

Komisija je danes sprejela ocenjevalno poročilo o programu za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti (TFTP) in poročilo o skupnem pregledu sporazuma o evidenci podatkov o potnikih (PNR), sklenjenega med EU in ZDA. Komisija je ocenila koristnost podatkov o finančnih informacijah, zagotovljenih na podlagi sporazuma o TFTP med EU in ZDA, v boju proti terorizmu, in kako so organi ZDA uporabljali podatke iz PNR za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu. Komisija je sprejela tudi sporočilo o evropskem sistemu za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti (TFTS), v katerem ugotavlja, da na tej stopnji ni pričakovati vzpostavitve takšnega sistema.

Sporazuma o TFTP in PNR urejata prenos in uporabo osebnih podatkov ter zagotavljata učinkovito zaščito temeljnih pravic evropskih državljanov. Prav tako smo zelo resno vzeli domneve o možnem dostopu ZDA do finančnih podatkov v sistemu SWIFT zunaj področja delovanja sporazuma o TFTP in v skladu z obljubo Evropskemu parlamentu in državljanom EU ZDA zaprosili, da razjasni zadevo. Vesela sem zagotovil vlade ZDA, ki sem jih dobila tudi na svojem srečanju v Beli hiši 18. novembra, da vlada ZDA ni kršila določb sporazuma o TFTP in da bo sporazum še naprej v celoti spoštovala. Vendar bo Komisija še naprej skrbno spremljala zakonito izvajanje sporazumov o prenosu podatkov, sklenjenih med EU in ZDA, da zaščitimo pravice državljanov EU,“ je dejala Cecilia Malmström, evropska komisarka za notranje zadeve.

Okrepili bomo svoja prizadevanja za skrbno spremljanje izvajanja sporazuma o TFTP v naslednjih mesecih in dolgoročno. Zgodnejši pregled bo opravljen že spomladi 2014.

Skupno poročilo o sporazumu o TFTP med EU in ZDA

Komisija v svojem poročilu o koristnosti podatkov, zagotovljenih prek programa TFTP, za protiteroristične preiskave ugotavlja, da je program prispeval pomembno količino obveščevalnih podatkov, s pomočjo katerih so bile odkrite teroristične zarote in izsledeni njihovi avtorji.

Najnovejše uporabljene informacije iz TFTP so bile na primer uporabljene pri preiskovanju bombnega napada na bostonskem maratonu aprila 2013, groženj, prejetih med londonskimi olimpijskimi igrami, in usposabljanja teroristov, ki živijo v EU, v Siriji.

Podatki iz TFTP dajejo ključen vpogled v mreže, ki zagotavljajo finančno podporo terorističnim organizacijam, kar lajša odkrivanje novih načinov financiranja teroristov in vpletenih posameznikov v ZDA, EU ali drugje. Države članice EU in Europol na podlagi teh informacij pridejo do dragocenih preiskovalnih sledi. V zadnjih treh letih je bilo kot odziv na skupaj 158 zahtevkov držav članic in EU (v skladu s členom 10) iz TFTP pridobljenih 924 preiskovalnih sledi.

Poleg tega so bila v zvezi z nedavnimi domnevami o dostopu do podatkov o sporočilih glede finančnih plačil v EU v nasprotju z določbami sporazuma o TFTP prejeta pisna zagotovila, da vlada ZDA ni kršila sporazuma in da ga bo še naprej dosledno spoštovala.

Komisarka meni, da na tej stopnji ni potrebe po nadaljnjih posvetovanjih z ZDA o izvajanju sporazuma o TFTP.

Sistem EU za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti (TFTS)

Komisija je na zahtevo Evropskega parlamenta in Sveta ter v skladu s svojim sporočilom iz leta 2011 (IP/11/877) ocenila možnosti za vzpostavitev evropskega sistema za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti (TFTS).

Pri tem je bila vsaka možnost pretehtana predvsem z vidika zaščite temeljnih pravic, nujnosti, sorazmernosti in stroškovne učinkovitosti v primerjavi s sedanjim stanjem.

Komisija ugotavlja, da na tej stopnji ni očitne potrebe po vzpostavitvi takega sistema v Evropski uniji, pri čemer zlasti opozarja na dejstvo, da bi bilo za pridobivanje podatkov na ozemlju EU treba vzpostaviti in upravljati podatkovno zbirko, ki bi vsebovala vse informacije o finančnih nakazilih državljanov EU.

Vzpostavitev take podatkovne zbirke bi pomenila resne izzive glede hranjenja, dostopnosti in zaščite teh podatkov, poleg tega pa tudi ogromne tehnične in finančne napore. Vsak sistem EU bi pomenil poseg v podatke in bi zato zahteval, da so uvedena zanesljiva jamstva in zaščite za varstvo podatkov. Vzpostavitev in vzdrževanje takšnega sistema bi bila draga ter tehnično in operativno zahtevna.

Zdaj sta na vrsti Evropski parlament in Svet EU za notranje zadeve, da se dokončno odločita o možni vzpostavitvi sistema EU za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti.

Poročilo o skupnem pregledu sporazuma o PNR med EU in ZDA

Sedanji sporazum o PNR med EU in ZDA o prenosu podatkov letalskih potnikov za lete iz EU v ZDA je začel veljati 1. julija 2012.

Komisija je po pregledu, ki so ga opravili strokovnjaki iz EU in ZDA, ugotovila, da so organi ZDA sporazum izvajali v skladu z v njem določenimi standardi in pogoji.

Sporazum je učinkovito orodje v boju proti hudim mednarodnim kaznivim dejanjem in terorizmu, hkrati pa jasno omejuje, za katere namene se lahko uporabljajo podatki PNR, ter določa vrsto trdnih jamstev glede varstva podatkov.

Komisija v danes objavljenem poročilu o skupnem pregledu zlasti ugotavlja, da organi ZDA spoštujejo svoje obveznosti glede pravice potnikov do dostopa in so vzpostavili redni nadzorni mehanizem za zaščito pred nezakonito nediskriminacijo. Spoštujeta se zakrivanje in brisanje občutljivih podatkov. Tudi delitev podatkov z domačimi agencijami ZDA in tretjimi državami se izvaja v skladu s sporazumom.

Naslednji skupni pregled je načrtovan v prvi polovici leta 2015.

Uporabne povezave

Mid-term report on the Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP)

MEMO/13/1060

Link to Report

Joint review of the U.S. Passenger Name Record (PNR) Agreement

MEMO/13/1054

Link to Report

Communication on a European Terrorist Finance Tracking System (TFTS)

Cecilia Malmström's website

Follow Commissioner Malmström on Twitter

DG Home Affairs website

Follow DG Home Affairs on Twitter

Kontakta:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar