Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. november 27.

EU-USA megállapodások: A Bizottság jelentése a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó programról és az utas-nyilvántartási adatállományról szóló megállapodásról

A Bizottság ma elfogadta a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó programról (TFTP) szóló értékelő jelentést, illetve az USA-val kötött utas-nyilvántartási adatállományról (PNR) szóló megállapodás közös felülvizsgálatáról szóló jelentést. A Bizottság megvizsgálta a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó programról szóló, az EU és az USA között létrejött megállapodás alapján szolgáltatott pénzügyi adatok értékét, valamint azt, hogy az Egyesült Államok hatóságai milyen módon használták fel az utas-nyilvántartási adatállományt a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelemben. A Bizottság továbbá elfogadta a terrorizmus finanszírozásának felderítésére szolgáló európai rendszerről (TFTS) szóló közleményt is, amelynek következtetései szerint e szakaszban egy ilyen rendszer létrehozása nem várható.

„A TFTP és a PNR megállapodások szabályozzák a személyes adatok továbbítását és felhasználását, valamint hatékonyan biztosítékokat nyújtanak az európai polgárok alapvető jogainak megóvására. Rendkívül komolyan vettük azokat az állításokat, amelyek szerint az Egyesült Államok a TFPT-megállapodás körén kívül is hozzáfért a SWIFT pénzügyi adataihoz, és az Európai Parlamentnek és Európa polgárainak tett ígéretünknek megfelelően felkértük az Egyesült Államokat, hogy a kérdéses ügyet egyértelműen tisztázza. Örömmel fogadtam, hogy az amerikai kormány – többek között a Fehér Házban november 18-án tett látogatásomkor is – megerősítette, hogy nem sértette meg a TFTP-megállapodást és azt a jövőben is teljes mértékben tiszteletben fogja tartani. A Bizottság azonban az európai polgárok jogainak védelme érdekében továbbra is gondos figyelemmel fogja kísérni az adattovábbításokról szóló EU-USA megállapodások végrehajtását”, nyilatkozta Cecilia Malmström, az uniós belügyekért felelős biztos.

Fokozottabb erőfeszítésekre kerül majd sor annak érdekében, hogy a TFTP-megállapodás végrehajtása a következő hónapokban és hosszú távon is szoros ellenőrzés alatt maradjon. Már 2014 tavaszán sor fog kerülni egy korai felülvizsgálatra.

Az EU és az USA között létrejött TFTP-megállapodásról szóló közös jelentés

A TFTP által nyújtott adatoknak a terrorizmus elleni nyomozásokban játszott szerepéről szóló bizottsági jelentés következtetései szerint a TFTP keretében jelentős mennyiségű hírszerzési adat gyűlt össze, amelyek segítettek felderíteni a terrorcselekményeket és azok értelmi szerzőit.

Legutóbb a TFTP-ből származó információk például a 2013 áprilisában bekövetkezett bostoni bombatámadás, a londoni olimpia alatti fenyegetések vagy az EU-n belüli terroristák szíriai kiképzésének felderítésében segítettek.

A TFTP adatai fontos betekintést adnak a terrorista szervezeteket pénzügyileg támogató hálózatokba és segítenek azonosítani a terroristák finanszírozásának új módszereit, valamint az Egyesült Államokban, az EU-ban vagy bárhol máshol érintett személyeket. Az uniós tagállamok és az Europol hasznosítják ezeket az információkat és nyomozást segítő bizonyítékokhoz jutnak. Az elmúlt három évben a tagállamok és az EU összesen 158 megkeresést nyújtottak be (a 10. cikk szerint) és a TFTP-ből 924 nyomozást segítő bizonyítékot kaptak.

Ezen felül azon állítások tekintetében, amelyek szerint az TFTP-megállapodással ellentétes módon fértek hozzá az EU-n belüli pénzügyi üzenetadatokhoz, írásos megerősítés érkezett, hogy az amerikai kormány nem sértette meg a TFTP-megállapodást és azt a jövőben is maradéktalanul tiszteletben fogja tartani.

Ebben a szakaszban a biztos úgy ítéli meg, hogy nincs szükség az Egyesült Államokkal folytatott további konzultációra a TFTP-megállapodás végrehajtásáról.

A terrorizmus finanszírozásának felderítésére szolgáló európai rendszer (TFTS)

Az Európai Parlament és a Tanács kérései nyomán, valamint összhangban a 2011-es közleményével (IP/11/877), a Bizottság értékelte a terrorizmus finanszírozásának felderítésére szolgáló európai rendszer létrehozásának lehetőségeit.

Minden egyes lehetőséget megvizsgáltak az alapvető jogok védelme, a szükségesség, az arányosság és a költséghatékonyság szempontjából, a jelenlegi helyzettel összevetve.

A következtetések szerint egy ilyen rendszer Unión belüli kialakításának haszna e szakaszban nem egyértelműen bizonyított, különös tekintettel arra, hogy az adatoknak az EU területén való kinyerése érdekében egy új adatbázis létrehozására és kezelésére lenne szükség, amely tartalmazná az uniós polgárok pénzátutalásaira vonatkozó valamennyi információt.

Az ilyen adatbázis létrehozása komoly kihívásokat jelentene az adattárolás, a hozzáférés és az adatvédelem tekintetében, nem is említve az ehhez szükséges komoly technikai és pénzügyi erőfeszítéseket. Bármilyen uniós rendszer kényes beavatkozást jelentene az adatokba, ezért komoly adatvédelmi garanciákra és biztosítékokra volna szükség. A rendszer létrehozása és fenntartása költséges, valamint technikailag és a működtetés szempontjából túl megterhelő volna.

Mostantól az Európai Parlamentre és az EU Bel- és Igazságügyi Tanácsára hárul a végső döntés a terrorizmus finanszírozásának felderítésére szolgáló európai rendszer kialakításáról.

Az USA-val kötött PNR-megállapodás közös felülvizsgálatáról szóló jelentés

Az utas-nyilvántartási adatállománynak az EU-ból az USA-ba közlekedő légi járatok tekintetében történő továbbításáról szóló új megállapodás 2012. június 1-jén lépett hatályba.

Az uniós és amerikai szakértők által végzett felülvizsgálatot követően a Bizottság megállapította, hogy az amerikai hatóságok a megállapodást az abban foglalt normákkal és feltételekkel összhangban hajtják végre.

A megállapodás hatékony eszközt biztosít a súlyos nemzetközi bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelemhez, miközben egyértelmű korlátokat szab a PNR adatok felhasználásának, szilárd adatvédelmi garanciák sorát nyújtva.

A mai napon közzétett közös felülvizsgálati jelentés szerint az amerikai hatóságok tiszteletben tartják az utasok hozzáférési jogaival kapcsolatos kötelezettségeit, és olyan rendszeres felügyeleti mechanizmussal rendelkeznek, amely véd a jogellenes, megkülönbözetés-mentes adatfeldolgozástól. Az érzékeny adatokat kitakarják, illetve törlik. Mind a belföldi amerikai ügynökségekkel, mind pedig a harmadik országokkal zajló adatmegosztás a megállapodással összhangban történik.

A legközelebbi közös felülvizsgálatra 2015 első felében kerül sor.

Hasznos linkek

Mid-term report on the Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP)

MEMO/13/1060

Link to Report

Joint review of the U.S. Passenger Name Record (PNR) Agreement

MEMO/13/1054

Link to Report

Communication on a European Terrorist Finance Tracking System (TFTS)

Cecilia Malmström's website

Follow Commissioner Malmström on Twitter

DG Home Affairs website

Follow DG Home Affairs on Twitter

Kapcsolattartók:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar