Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 27. studenoga 2013.

Sporazumi između EU-a i SAD-a: izvješća Komisije o PPFT-u i PIP-u

Komisija je danas donijela izvješće o ocjeni Programa za praćenje financiranja terorizma (PPFT) i izvješće o zajedničkoj reviziji sporazuma s SAD-om o popisu imena putnika (PIP). Komisija je ocijenila vrijednost koju financijske informacije, prikupljene u okviru sporazuma EU-a i SAD-a o PPFT-u, imaju u kontekstu borbe protiv terorizma te kako se vlasti SAD-a koriste podacima iz PIP-a za suzbijanje teških kaznenih djela i terorizma. Komisija je donijela i Komunikaciju o europskom sustavu za praćenje financiranja terorizma (SPFT), sa zaključkom da se u ovoj fazi ne očekuje uspostava takvog sustava.

„Sporazumima o PPFT-u i PIP-u uređuje se prijenos i uporaba osobnih podataka te se omogućuju učinkoviti mehanizmi za zaštitu temeljnih prava europskih građana. Vrlo smo ozbiljno pristupili tvrdnjama o mogućem pristupu SAD-a financijskim podacima Udruženja za međunarodne međubankarske financijske telekomunikacije (SWIFT) koji nisu obuhvaćeni sporazumom o PPFT-u te smo, u skladu s obećanjem danim Europskom parlamentu i europskim građanima, od SAD-a zatražili da u potpunosti razjasni situaciju. Pozdravljam dodatnu potvrdu vlade SAD-a, uključujući ona koja sam dobila na sastanku u Bijeloj kući 18. studenoga, da nije prekršila Sporazum o PPFT-u te da će ga i dalje u potpunosti poštovati. No Komisija će i dalje podrobno pratiti provedbu sporazumâ između EU-a i SAD-a o prijenosima podataka kako bismo zaštitili prava građana EU-a”, izjavila je povjerenica za unutarnje poslove Cecilia Malmström.

Pojačat će se napori kako bi se provedba Sporazuma o PPFT-u pažljivo nadzirala tijekom sljedećih mjeseci i dugoročnije. Ranija revizija obavit će se već na proljeće 2014.

Zajedničko izvješće o sporazumu između EU-a i SAD-a o PPFT-u

U okviru Programa za praćenje financiranja terorizma prikupljen je znatan broj obavještajnih podataka koji su pridonijeli otkrivanju terorističkih zavjera i njihovih idejnih začetnika – zaključak je Komisijina izvješća o vrijednosti koju podaci prikupljeni u okviru PPFT-a imaju u kontekstu protuterorističkih istraga.

Najnoviji primjeri upotrebe podataka iz PPFT-a jesu, primjerice, istrage povezane s bombaškim napadom tijekom maratona u Bostonu u travnju 2013., prijetnjama za vrijeme Olimpijskih igara u Londonu ili osposobljavanjem terorista s područja EU-a u Siriji.

Podaci prikupljeni u okviru PPFT-a pružaju ključan uvid u mreže financijske potpore terorističkim organizacijama i pridonose otkrivanju novih metoda financiranja terorizma i osoba povezanih s time u SAD-u, EU-u ili bilo gdje drugdje. Takve su informacije od koristi državama članicama EU-a i Europolu i služe im kao dragocjene smjernice tijekom istraga. U posljednje su tri godine, kao odgovor na ukupno 158 zahtjeva što su ih podnijele države članice i EU (u skladu s člankom 10.), u okviru PPFT-a dobivena 924 traga korisna za istragu.

Nadalje, kad je riječ o navodnom nedavnom pristupu podacima o financijskim porukama u EU-u protivno sporazumu o PPFT-u, dobivene su potvrde u pisanom obliku da vlada SAD-a nije prekršila Sporazum o PPFT-u te da će ga i dalje u potpunosti poštovati.

U ovom trenutku povjerenica smatra da nema potrebe za daljnjim savjetovanjem sa SAD-om o provedbi Sporazuma o PPFT-u.

Sustav EU-a za praćenje financiranja terorizma (SPFT)

Na zahtjev Europskog parlamenta i Vijeća te u skladu sa svojom Komunikacijom iz 2011. (IP/11/877), Komisija je ocijenila mogućnosti uspostave Europskog sustava za praćenje financiranja terorizma (SPFT).

Konkretno, svaka je mogućnost ocijenjena na temelju kriterija zaštite temeljnih prava, nužnosti, proporcionalnosti i troškovne učinkovitosti u odnosu na trenutačnu situaciju.

Zaključeno je da u ovoj fazi opravdanost uspostave takvog sustava unutar Europske unije nije jasno dokazana te je istaknuta činjenica da bi za izdvajanje podataka na području EU-a bilo potrebno uspostaviti i održavati novu bazu podataka sa svim informacijama o financijskim transakcijama građana EU-a.

Uspostava takve baze podataka značila bi ozbiljne izazove u pogledu pohrane podataka, pristupa podacima i njihove zaštite te golemih tehničkih i financijskih napora koji bi u tom slučaju bili potrebni. Svaki mogući sustav EU-a podrazumijevao bi prikupljanje i obradu podataka te bi stoga trebalo osigurati čvrsta jamstva i mjere njihove zaštite. Uspostava i održavanje takvog sustava bili bi skupi te tehnički i operativno zahtjevni.

Sada je na Europskom parlamentu i Vijeću ministara unutarnjih poslova EU-a da donesu konačnu odluku o mogućoj uspostavi programa EU-a za praćenje financiranja terorizma.

Izvješće o zajedničkoj reviziji sporazuma između EU-a i SAD-a o popisu imena putnika (PIP)

Trenutačni sporazum EU-a i SAD-a o prijenosu podataka o putnicima u zračnom prometu na letovima iz EU-a u SAD stupio je na snagu 1. srpnja 2012.

Nakon revizije koju su proveli stručnjaci EU-a i SAD-a, Komisija je ustanovila da su vlasti SAD-a provodile sporazum u skladu sa standardima i uvjetima koji su u njemu sadržani.

Sporazum je učinkovit instrument za borbu protiv teških transnacionalnih kaznenih djela i terorizma te se njime istovremeno utvrđuju jasna ograničenja kad je riječ o uporabnoj namjeni podataka iz PIP-a kao i cijeli niz čvrstih jamstava za zaštitu podataka.

U danas objavljenom izvješću o zajedničkoj reviziji posebno se navodi da vlasti SAD-a poštuju svoje obveze u pogledu prava pristupa putnika te da imaju uspostavljen mehanizam redovitog nadzora radi zaštite od nezakonite nediskriminacije. Poštuju se obveze prikrivanja i brisanja osjetljivih podataka. Razmjena podataka s američkim nacionalnim agencijama i trećim zemljama u skladu je sa sporazumom.

Sljedeća zajednička revizija trebala bi se provesti u prvoj polovini 2015.

Korisne poveznice

Mid-term report on the Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP)

MEMO/13/1060

Link to Report

Joint review of the U.S. Passenger Name Record (PNR) Agreement

MEMO/13/1054

Link to Report

Communication on a European Terrorist Finance Tracking System (TFTS)

Cecilia Malmström's website

Follow Commissioner Malmström on Twitter

DG Home Affairs website

Follow DG Home Affairs on Twitter

Osobe za kontakt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar