Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. február 14.

Pénzügyi tranzakciós adó megerősített együttműködés keretében: a Bizottság előterjeszti a javaslat részleteit

A megerősített együttműködés keretében végrehajtandó pénzügyi tranzakciós adó részletei a Bizottság által ma elfogadott javaslatban kerültek bemutatásra. Az adónemet bevezetni szándékozó 11 tagállam1 kérésének megfelelően a javasolt irányelv a Bizottság által a pénzügyi tranzakciós adóról 2011 szeptemberében előterjesztett eredeti javaslat hatályát és céljait követi (IP/11/1085). Megmarad a pénzügyi tranzakció adó által érintett övezethez kapcsolódó valamennyi tranzakció megadóztatását követő megközelítés, csakúgy mint a részvények és kötvények esetében 0,1%-os, a származtatott ügyletek esetében 0,01%-os adómérték.

A 11 tagállam általi bevezetését követően a pénzügyi tranzakciós adó várhatóan évi 30-35 milliárd EUR bevételt fog generálni.

A ma előterjesztett javaslat tartalmaz némi módosítást a pénzügyi tranzakciós adóról szóló eredeti javaslathoz képest, aminek hátterében az áll, hogy az adó az eredetileg tervezettnél szűkebb területi hatállyal kerül majd bevezetésre. Ezek a módosítások elsősorban a szabályok egyértelműségét biztosítják, illetve megerősítik az adókikerülés és a visszaélések elleni rendelkezéseket.

Algirdas Šemeta, adózásért felelős biztos szerint:A mai javaslattal minden készen áll ahhoz, hogy bevezethessük a közös pénzügyi tranzakciós adót az EU-ban. A javaslatban szereplő adó minden kétséget kizáróan igazságos, technikai értelemben pedig működőképes adónem, amely megerősíti az egységes piacot és korlátozza a felelőtlen kereskedést. Tizenegy tagállam szorgalmazta ezt a javaslatot, amely lehetővé teszi számukra, hogy megerősített együttműködés keretében bevezessék a pénzügyi tranzakciós adót. Azt kérem most ezen tagállamoktól, hogy szándékukat megerősítve haladjanak tovább, hozzanak döntést és vezessék be a világ első regionális pénzügyi tranzakciós adóját.”

A mai javaslat az EU pénzügyminisztereinek a múlt hónapban elfogadott azon megállapodása nyomán született meg, amely lehetővé teszi a 11 tagállamnak, hogy megerősített együttműködés keretében folytassák a pénzügyi tranzakciós adó bevezetésére irányuló munkát (IP/12/1138).

A pénzügyi tranzakciós adó három alapvető cél köré épül. Egyrészt a pénzügyi tranzakciók adóztatására alkalmazott eltérő nemzeti megközelítések számának csökkentésén keresztül az adó javítja az egységes piac működését. Másrészt az adó biztosítja, hogy a pénzügyi szektor igazságos és jelentős mértékben hozzájáruljon az állami bevételekhez. Végezetül a pénzügyi tranzakciós adó a szabályozási intézkedéseket is támogatja azáltal, hogy a pénzügyi szektort felelősségteljesebb, a reálgazdasághoz kapcsolódó tevékenységek folytatására ösztönzi.

Az eredeti javaslatnak megfelelően a pénzügyi tranzakciós adó alacsony adómértékkel, széles adóalappal és a pénzügyi szektor áttelepülése elleni garanciákkal kerül bevezetésre. Továbbra is érvényesül az „illetőség elve”. Ez azt jelenti, hogy adófizetési kötelezettség keletkezik minden esetben, ha a tranzakcióban érintett felek bármelyike valamelyik részt vevő tagállamban letelepedett, függetlenül attól, hogy a tranzakcióra hol kerül sor. Adófizetési kötelezettség keletkezik, ha maga a tranzakcióban érintett pénzügyi intézmény a pénzügyi tranzakciós adó területi hatálya alá tartozó tagállamban letelepedett, vagy ha ilyen tagállamban letelepedett fél nevében jár el.

Az adókikerülés elleni további biztosítékként az új javaslat bevezeti a „kibocsátás elvét” is. Ennek értelmében a 11 tagállam valamelyikében kibocsátott pénzügyi eszközök után az azokkal való kereskedéskor akkor is adót kell fizetni, ha a kereskedést végzők nem a pénzügyi tranzakciós adó területi hatálya alá tartozó tagállamokban letelepedettek. Ezenfelül a javaslat immáron kifejezetten a visszaélések elleni rendelkezéseket is tartalmaz.

Az eredeti javaslatnak megfelelően a reálgazdaság védelme érdekében a pénzügyi tranzakciós adót az állampolgárok és a vállalkozások mindennapi pénzügyi tevékenységére (pl. kölcsönök, fizetési műveletek, biztosítások, betétek stb.) nem kell alkalmazni. Az adó nem lesz alkalmazandó a tőkeemeléssel vagy szerkezetátalakítási műveletek részeként végrehajtott pénzügyi tranzakciókkal összefüggő hagyományos befektetési banki tevékenységekre sem.

A javaslat a refinanszírozási tevékenységeket, a monetáris politikai intézkedéseket és az államadósság-kezelést is lehatárolja. Ennek eredményeképp a központi bankokat és az EKB-t, az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszközt és az Európai Stabilitási Mechanizmust érintő tranzakciók, valamint az Európai Uniót érintő tranzakciók mentesülnek az adó hatálya alól.

Következő lépések

A javaslatot a megerősített együttműködés keretében történő végrehajtás céljával most megvitatják a tagállamok. A javaslatról szóló vitában a 27 tagállam mindegyike részt vehet. Szavazati joggal azonban csak a megerősített együttműködésben részt vevő tagállamok rendelkeznek, az irányelv végrehajtásához pedig az ő egyhangú megállapodásukra van szükség. A javaslatról az Európai Parlamenttel is konzultálni kell.

Előzmények

2011 szeptemberében a Bizottság előterjesztette a pénzügyi tranzakciós adó közös rendszerére vonatkozó javaslatát azzal a céllal, hogy koherens megközelítést teremtsen ezen ágazat egységes piaci adóztatásához, továbbá biztosítsa a pénzügyi szektornak a közfinanszírozáshoz való méltányos hozzájárulását, egyúttal ösztönözze a hatékonyabb és a jólétet növelő kereskedést a pénzügyi szektorban.

Az e témában folytatott intenzív vitákat követően 2012 nyarán az ECOFIN üléseken egyetértés alakult ki arról, hogy ésszerű időn belül nem érhető el egyhangú döntés a 27 tagállam között. A tagállamok egy része ugyanakkor erős elkötelezettséget mutatott a pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatos előrelépés iránt. Ennek nyomán 2012 őszén 11 tagállam írásban hivatalosan kérte a Bizottságnál, hogy a pénzügyi tranzakciós adó megerősített együttműködés formájában kerüljön engedélyezésre a Bizottság 2011-ben előterjesztett javaslata alapján.

A Bizottság gondosan megvizsgálta ezen kéréseket a megerősített együttműködésre vonatkozóan a Szerződésekben meghatározott feltételek szempontjából. Többek között megállapítást nyert, hogy a pénzügyi tranzakciós adó tárgyában folytatott megerősített együttműködésnek nem lenne negatív hatása az egységes piacra, illetve a nem részt vevő tagállamok kötelezettségeire, jogaira és hatásköreire nézve. A vizsgálat alapján 2012 októberében a Bizottság határozatban javasolta a pénzügyi tranzakciós adó területén folytatott megerősített együttműködés lehetővé tételét. Ehhez az Európai Parlament decemberben, az európai pénzügyminiszterek pedig a 2013. januári ECOFIN ülésen támogatásukat adták.

A megerősített együttműködés jóváhagyásával a Bizottság zöld utat kapott a 11 tagállam által alkalmazandó pénzügyi tranzakciós adóra vonatkozó részletes javaslat kidolgozására, és a javaslatot a mai napon elő is terjesztette.

További információ: MEMO/13/98

+ http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm

Algirdas Šemeta biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kapcsolattartók:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

1 :

Franciaország, Németország, Belgium, Ausztria, Szlovénia, Portugália, Görögország, Szlovákia, Olaszország, Spanyolország, Észtország


Side Bar