Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 26. novembra 2013

Za pametnejša mesta Evrope

Na današnji konferenci, ki jo je gostila Evropska komisija, so voditelji mest, izvršni direktorji in voditelji civilne družbe razpravljali o ukrepih „strateškega izvedbenega načrta za pametna mesta“ in kako jih uresničiti. Komisija je napovedala, da bo spomladi 2014 objavila „poziv k sprejemanju zavez za pametna mesta in skupnosti“, da bi spodbudila uresničevanje prednostnih nalog akcijskega načrta. Načrt je del petega evropskega partnerstva za inovacije.

Siim Kallas, podpredsednik Komisije, zadolžen za promet, je dejal: „Zelo sem zadovoljen, da so se prevozniki, telekomunikacijska podjetja, proizvajalci motornih vozil, načrtovalci mest, energetska podjetja in raziskovalci zbrali, da razpravljajo o prihodnosti naših mest. Pobuda za pametna mesta je izjemna priložnost, da uvedemo spremembe, ki bodo omogočile manjšo obremenjenost in boljše poslovne priložnosti v naših mestih. Nadaljevati moramo s prizadevanji in načrte spremeniti v resničnost.“

Neelie Kroes, podpredsednica Komisije, zadolžena za digitalno agendo, je povedala: Prihodnost infrastrukture in načrtovanja mest bo temeljila na povezovanju sistemov informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter uporabi masovnih podatkov, s katerimi bomo mesta spremenili v boljše kraje za bivanje in delo. Ti novi sistemi morajo temeljiti na odprtih standardih za strojno in programsko opremo, podatke ter storitve, ki jih bo razvilo to evropsko partnerstvo za inovacije.“

Evropski komisar za energetiko Günther H. Oettinger je dodal: „Evropsko partnerstvo za inovacije Pametna mesta in skupnosti se zavzema za vlaganje v trajnostni razvoj v čim več mestih. Oblikovanje enakovrednih partnerstev med mesti in podjetji, ki temeljijo na sinergiji med informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, energijo ter mobilnostjo, bo omogočilo razvoj projektov, ki bodo izboljšali naš vsakdanjik.“

Komisija namerava za Pametna mesta in skupnosti nameniti okoli 200 milijonov evrov iz proračuna programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 za leto 2014–2015, da bi pospešila napredek in povečala obseg uvajanja rešitev za pametna mesta. Sredstva bo mogoče pridobiti tudi iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

Evropsko partnerstvo za inovacije Pametna mesta in skupnosti se osredotoča na tista področja, kjer se prekrivajo informacijska in komunikacijska tehnologija, energija ter mobilnost, in opredeljuje najučinkovitejše skupne pristope in rešitve. Evropska mesta in regije se razlikujejo, vendar imajo veliko podobnih potreb, ki jih je najlažje zadovoljiti s skupnim pristopom. Na tem področju lahko Partnerstvo zagotovi svojo dodano vrednost.

Partnerstvo povezuje voditelje mest, predstavnike podjetij in skupnosti ter jim zagotavlja forum, na katerem lahko opredelijo, razvijajo in uvajajo inovativne rešitve, ki jih spremenijo v resničnost. Evropsko partnerstvo za inovacije Pametna mesta in skupnosti se bo osredotočalo na trajnostno mobilnost v mestih, trajnostne občine in grajeno okolje ter integrirane infrastrukture in procese na področju energije, informacijske in komunikacijske tehnologije ter prevoza. Partnerstvo pozornost posveča tudi delu, ki ga je treba opraviti na področju osredotočanja na državljane in razumevanja njihovega delovanja, ter razvoja novih podjetij in modelov financiranja, ki bodo zagotovili hitro uvajanje rešitev v velikem obsegu.

Poziv k sprejemanju zavez, ki ga je Komisija napovedala danes, bo stranem, ki se bodo zavezale k sodelovanju, prinesel dodano vrednost, saj bo povečal njihovo evropsko razpoznavnost in zagotovil pomembne priložnosti za skupno obravnavanje podobnih tem ter oblikovanje investicijskih programov velikega obsega, ki bodo povečali in pospešili inovacije v mestih.

Vsa mesta, podjetja, združenja, vlade ali raziskovalne ustanove so vabljeni, da sledijo priporočilom strateškega izvedbenega načrta, tako da razvijajo lastne iniciative in sprejmejo zaveze o razvoju pametnih mest s pomočjo vlaganj, novih oblik sodelovanja in skupne uporabe virov.

Več informacij

http://ec.europa.eu/eip/smartcities/

MEMO/13/1049

Kontakti:

Helen Kearns (+32 22987638)

Marlene Holzner (+32 2960196)

Ryan Heath (+32 2961716)


Side Bar