Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Iniciatíva za inteligentné európske mestá

Commission Européenne - IP/13/1159   26/11/2013

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT PL SL BG RO HR

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 26. novembra 2013

Iniciatíva za inteligentné európske mestá

Na konferencii, ktorú dnes zorganizovala Európska komisia, diskutovali zástupcovia miest, riaditelia podnikov a vedúci predstavitelia občianskej spoločnosti o opatreniach vytýčených v strategickom vykonávacom pláne k iniciatíve za inteligentné mestá a o spôsoboch, ako tieto opatrenia uviesť do praxe. Komisia v snahe zmobilizovať práce na prioritách tohto akčného plánu oznámila, že na jar v roku 2014 spustí výzvu na prijatie záväzkov k iniciatíve za inteligentné mestá a obce. Uvedený plán je súčasťou piateho európskeho „partnerstva v oblasti inovácie“.

Podpredseda Komisie Siim Kallas zodpovedný za dopravu vyhlásil: „S veľkým potešením pozorujem, ako sa prevádzkovatelia dopravy, telekomunikačné spoločnosti, výrobcovia vozidiel, projektanti, energetické spoločnosti a výskumní pracovníci stretli v jednej miestnosti, aby diskutovali o budúcnosti našich miest. Iniciatíva za inteligentné mestá je veľkou príležitosťou na vykonanie zmien, vďaka ktorým sa zníži dopravná preťaženosť našich miest a zlepšia sa ich podmienky na podnikanie. Musíme udržať toto tempo a prejsť hneď teraz od plánov k činom.“

Podľa podpredsedníčky Európskej komisie Neelie Kroesovej zodpovednej za digitálnu agendu, „budúcnosť infraštruktúrneho a územného plánovania bude stáť na integrácii systémov informačných a komunikačných technológií a na využívaní veľkých dátových objemov s cieľom zlepšiť životné a pracovné podmienky v našich mestách. Je potrebné, aby boli tieto nové systémy založené na otvorených normách pre hardvér, softvér, dáta a služby, ktoré budú vyvinuté v rámci tohto európskeho inovačného partnerstva.“

Komisár EÚ pre energetiku Günther H. Oettinger pri príležitosti tohto stretnutia vyhlásil, že „európske partnerstvo v oblasti inovácie pre inteligentné mestá a obce znamená investície do udržateľného rozvoja pre čo najväčší počet miest. Vytváranie rovnocenných partnerstiev medzi mestami a podnikmi založených na synergii informačných a komunikačných technológií, energetiky a mobility povedie k projektom, ktoré významne zmenia náš každodenný život.“

Na partnerstvá pre inteligentné mestá a obce mieni Komisia uvoľniť približne 200 miliónov EUR z rozpočtu programu pre výskum a inovácie Horizont 2020 na roky 2014 – 2015, čo by malo urýchliť pokrok a rozšíriť rozsah zavádzania riešení pre inteligentné mestá. Existovať bude aj možnosť využiť európske štrukturálne a investičné fondy

Európske partnerstvo v oblasti inovácií (EIP) pre inteligentné mestá a obce sa zameria na tie oblasti, v ktorých sa prelínajú informačné a komunikačné technológie, energetika a mobilita, a určí najúčinnejšie spoločné prístupy a riešenia. Európske mestá a regióny sa od seba líšia, ale majú zároveň aj mnohé podobné potreby, ktoré možno najlepšie riešiť prostredníctvom spoločného prístupu. Práve v tejto oblasti môže byť partnerstvo pridanou hodnotou.

Partnerstvo spája zástupcov miest, podnikov a komunít a poskytuje im fórum, na ktorom môžu hľadať, vyvíjať a realizovať inovatívne riešenia tak, aby sa stali realitou. Európske partnerstvo v oblasti inovácie pre inteligentné mestá a obce sa zameria na udržateľnú mobilitu v mestách, udržateľnosť mestských častí, na zástavbu a na integrovanú infraštruktúru a procesy v oblastiach energetiky, informačných a komunikačných technológií a dopravy. V rámci partnerstva boli identifikované aj spôsoby, ako sa treba zamerať na občanov a čo treba podniknúť na zvýšenie ich povedomia o danej problematike, ako aj spôsoby vývoja nových modelov podnikania a financovania, ktoré pomôžu pri rýchlom zavádzaní riešení pre inteligentné mestá vo veľkom meradle.

Výzva na prijatie záväzkov, ktorú dnes ohlásila Komisia, prinesie stranám, ktoré záväzky príjmu, pridanú hodnotu v podobe väčšieho zviditeľnenia v Európe, veľkej príležitosti spolupracovať s ostatnými na podobných témach a možnosti vytvárať veľké investičné programy, ktoré v mestách rozšíria paletu inovácií a zrýchlia tempo ich realizácie.

Na uplatňovanie odporúčaní zo strategického vykonávacieho plánu sú vyzvané všetky mestá, podniky, združenia, vládne orgány a výskumné organizácie. Zapojiť sa môžu vytvorením vlastných iniciatív a prijatím záväzkov na budovanie inteligentných miest prostredníctvom investícií, nových foriem spolupráce a spoločného využívania zdrojov.

Ďalšie informácie

http://ec.europa.eu/eip/smartcities/

pozri aj MEMO/13/1049

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 7638)

Marlene Holzner (+32 2 960 196)

Ryan Heath (+32 2 961 716)


Side Bar

Mon compte

Gérez vos recherches et notifications par email


Aidez-nous à améliorer ce site