Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 26 november 2013

De steden van Europa slimmer maken

Op een door de Europese Commissie georganiseerde conferentie hebben stadsbestuurders, CEO's en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld vandaag gediscussieerd over de acties die zijn geformuleerd in het "strategisch uitvoeringsplan voor intelligente steden" en de manier waarop die in de praktijk gebracht kunnen worden. De Commissie heeft aangekondigd in het voorjaar van 2014 met een "uitnodiging voor engagementen" op het gebied van slimme steden en gemeenschappen te komen om te bevorderen dat er werk wordt gemaakt van de prioriteiten uit het actieplan. Dit plan maakt deel uit van het vijfde Europese "innovatiepartnerschap".

Vicevoorzitter van de Commissie Siim Kallas, bevoegd voor vervoer: "Ik ben zeer verheugd dat vervoerders, telecombedrijven, autofabrikanten, stadsplanners, energiebedrijven en wetenschappers om de tafel zitten om over de toekomst van onze steden te praten. Het initiatief "slimme steden" biedt een uitgelezen kans om veranderingen teweeg te brengen, verkeersopstoppingen terug te dringen en meer zakelijke mogelijkheden in onze steden te scheppen. Wij moeten de gelegenheid aangrijpen en nu beginnen het plan in de praktijk te brengen."

Vicevoorzitter Neelie Kroes, bevoegd voor de Digitale Agenda: "Voor de infrastructuur- en stadsplanning worden de integratie van ICT-systemen en het gebruik van "big data" steeds belangrijker; het doel is de woon- en werkkwaliteit van onze steden te verhogen. Die nieuwe systemen moeten wij baseren op open normen voor hardware, software, gegevens en diensten, die in het kader van dit Europese innovatiepartnerschap worden ontwikkeld."

Günther H. Oettinger, EU-commissaris voor Energie: "Met het Europese innovatiepartnerschap voor slimme steden en gemeenschappen willen wij ervoor zorgen dat er in zoveel mogelijk steden in duurzame ontwikkeling wordt geïnvesteerd. Wij willen bereiken dat steden en bedrijven op basis van synergieën tussen ICT, energie en mobiliteit partnerschappen aangaan, waaruit projecten voortkomen die echt een verschil maken in ons dagelijks leven."

De Commissie is van plan in de begrotingen voor 2014-2015 van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 ongeveer 200 miljoen euro uit te trekken voor slimme steden en gemeenschappen. Hierdoor moeten oplossingen voor slimme steden sneller en op grotere schaal worden toegepast. Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van de Europese structuur- en investeringsfondsen.

Het Europese innovatiepartnerschap (EIP) voor slimme steden en gemeenschappen is gericht op gebieden waarin ICT, energie en mobiliteit elkaar overlappen en stelt de meest doeltreffende gezamenlijke benaderingen en oplossingen vast. De Europese steden en regio's verschillen van elkaar, maar hebben ook soortgelijke behoeften, waaraan het best met een gezamenlijke aanpak tegemoet kan worden gekomen. Het partnerschap heeft wat dat betreft een meerwaarde te bieden.

In het partnerschap worden stadsbestuurders samengebracht met het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Het biedt deze betrokkenen een forum waarop zij innovatieve oplossingen kunnen vaststellen, ontwikkelen en in de praktijk brengen. Het EIP voor slimme steden en gemeenschappen is gericht op duurzame stedelijke mobiliteit, duurzame districten, de gebouwde omgeving alsmede op geïntegreerde infrastructuur en processen op het gebied van energie, ICT en vervoer. In het kader van het partnerschap is ook bepaald wat er moet worden gedaan om de participatie en het inzicht van de burgers te vergroten, en welke nieuwe zakelijke- en financieringsmodellen kunnen worden ontwikkeld om de oplossingen voor slimme steden snel en op grote schaal te kunnen toepassen.

De "uitnodiging voor engagementen" die de Commissie vandaag heeft aangekondigd, biedt de partijen die zich engageren meerwaarde door een verhoogde zichtbaarheid op Europees niveau. Verder krijgen zij de uitgelezen mogelijkheid om met anderen aan soortgelijke onderwerpen te werken en grootschalige investeringsprogramma's te creëren, waarmee innovatie in steden op een grotere schaal en sneller wordt uitgevoerd.

Alle steden, bedrijven, organisaties, regeringen en onderzoeksinstellingen worden uitgenodigd om gevolg te geven aan de aanbevelingen van het strategische uitvoeringsplan door zelf initiatieven te ontwikkelen en zich te engageren voor slimme steden door middel van investeringen, nieuwe samenwerkingsvormen en het delen van middelen.

Meer informatie:

http://ec.europa.eu/eip/smartcities/

Zie MEMO/13/1049

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Marlene Holzner (+32 296 01 96)

Ryan Heath (+32 296 17 16)


Side Bar