Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 26. novembrī

Eiropas pilsētas kļūs progresīvākas

Šodien Eiropas Komisijas organizētā konferencē pilsētu vadītāji, izpilddirektori un pilsoniskās sabiedrības vadošie pārstāvji apsprieda pasākumus, kas izklāstīti Progresīvu pilsētu stratēģiskajā īstenošanas plānā, un iespējas, kā tos ieviest praksē. Komisija paziņoja, ka 2014. gada pavasarī nāks klajā ar aicinājumu uzņemties progresīvu pilsētu un pašvaldību saistības, lai labāk ritētu darbs ar rīcības plāna prioritātēm. Šis plāns ietilpst Eiropas piektajā Inovācijas partnerībā.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass, kurš atbild par transporta politiku, sacīja: “Es ļoti priecājos, redzot transporta uzņēmumus, telekomunikāciju uzņēmumus, autoražotājus, pilsētplānotājus, enerģētikas uzņēmumus un pētniekus sapulcējušos vienuviet, lai apspriestu mūsu pilsētu nākotni. Progresīvo pilsētu iniciatīva ir lieliska iespēja mūsu pilsētās ieviest izmaiņas — no sastrēgumu mazināšanas līdz uzņēmējdarbības iespēju paplašināšanai. Mēs nedrīkstam zaudēt tempu, tāpēc no plāniem jāpāriet pie darbiem jau tagad.”

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa, kas atbild par Digitalizācijas programmu, piebilda: “Infrastruktūras un pilsētplānošanas nākotne balstīsies uz IKT sistēmu integrēšanu un vērienīgu datu izmantošanu, lai mūsu pilsētas kļūtu par labāku vietu, kur dzīvot un strādāt. Jauno sistēmu pamatā jābūt atklātiem aparatūras, programmatūras, datu un pakalpojumu standartiem, kurus izstrādās Eiropas Inovācijas partnerība.”

ES enerģētikas komisārs Ginters H. Etingers sacīja: “Eiropas Inovācijas partnerība progresīvām pilsētām un pašvaldībām nozīmē ieguldījumus ilgtspējīgā attīstībā pēc iespējas vairākās pilsētās. Vienlīdzīgu partnerību izveide, balstoties uz sinerģiju starp IKT, enerģētikas un mobilitātes jomu, palīdzēs radīt projektus, kuri ievērojami mainīs mūsu ikdienas dzīvi.”

Komisija Progresīvo pilsētu un pašvaldību iniciatīvai grasās atvēlēt aptuveni 200 miljonus eiro no pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” 2014.–2015. gada budžeta, lai paātrinātu progresu un lai progresīvo pilsētu risinājumi ieviestos plašākā mērogā. Būs arī iespējams izmantot Eiropas struktūrfondus un ieguldījumu fondus.

Eiropas Inovācijas partnerība (EIP) “Progresīvas pilsētas un pašvaldības” pievēršas tām jomām, kurās pārklājas IKT, enerģētika un mobilitāte, un cenšas apzināt visiedarbīgāko vienoto pieeju un risinājumus. Eiropas pilsētas un reģioni ir atšķirīgi, taču to vajadzības daudzējādā ziņā ir līdzīgas, tāpēc tās vislabāk var risināt, izmantojot vienotu pieeju. Te nu var izpausties partnerības pievienotā vērtība.

Partnerība pulcē pilsētu vadītājus, uzņēmumus un pašvaldību pārstāvjus, nodrošinot šīm iesaistītajām personām forumu, kurā tās var rast, izstrādāt un izvērst inovatīvus risinājumus un ieviest tos realitātē. Eiropas Inovācijas partnerība “Progresīvās pilsētas un pašvaldības” galveno uzmanību pievērsīs ilgtspējīgai mobilitātei pilsētās, ilgtspējīgiem rajoniem un apbūves videi, kā arī integrētai infrastruktūrai un procesiem enerģētikas, IKT un transporta nozarēs. Partnerība ir arī noskaidrojusi, kas būtu jādara, lai uzlabotu iedzīvotāju izpratni un līdzdalību, kā arī lai izstrādātu jaunus uzņēmējdarbības un finansēšanas modeļus, kas palīdzētu plašā mērogā strauji ieviest progresīvo pilsētu risinājumus.

Aicinājums uzņemties saistības, par ko šodien paziņoja Komisija, iniciatīvas dalībniekiem dos lielāku atpazīstamību Eiropas līmenī, lieliskas sadarbības iespējas ar citiem dalībniekiem attiecīgajā jomā un iespēju veidot vērienīgas ieguldījumu programmas, kas pilsētās palīdzēs straujāk un plašāk ieviest inovatīvus risinājumus.

Jebkura pilsēta, uzņēmums, apvienība, valsts vai pētniecības iestāde var sekot Stratēģiskajā īstenošanas plānā sniegtajiem ieteikumiem, izstrādājot savas iniciatīvas un uzņemoties progresīvu pilsētu saistības attiecībā uz ieguldījumiem, jauniem sadarbības veidiem un resursu koplietošanu.

Plašāka informācija

http://ec.europa.eu/eip/smartcities/

MEMO/13/1049

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Marlene Holzner (+32 296 01 96)

Ryan Heath (+32 296 17 16)


Side Bar