Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. lapkričio 26 d.

Europos miestų pažangumo didinimas

Šiandien Europos Komisijos surengtoje konferencijoje miestų vadovai, įmonių vadovai ir pilietinės visuomenės lyderiai aptarė pažangiesiems miestams skirtame strateginio įgyvendinimo plane išdėstytus veiksmus ir sprendė, kaip juos vykdyti praktiškai. Komisija paskelbė, kad siekdama sutelkti pajėgas veiksmų plano prioritetiniams uždaviniams vykdyti, 2014 m. pavasarį pateiks kvietimą prisiimti pažangiųjų miestų ir bendruomenių įsipareigojimus. Šis planas yra Europos penktosios inovacijų partnerystės dalis.

Už transportą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Labai džiaugiuosi, kad vežėjai, telekomunikacijų bendrovės, transporto priemonių gamintojai, miestų planuotojai, energetikos įmonės ir mokslininkai drauge diskutuoja apie mūsų miestų ateitį. Pažangiųjų miestų iniciatyva teikia puikią galimybę imtis veiksmų siekiant sumažinti spūstis ir sukurti geresnių verslo galimybių mūsų miestuose. Turime išlaikyti tempą ir dabar nuo planų pereiti prie veiksmų“.

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Infrastruktūra ir miestų planavimas, siekiant mūsų miestus paversti geresne vieta gyventi ir dirbti, ateityje bus grindžiami IRT sistemų integravimu ir didelio duomenų kiekio naudojimu. Naująsias sistemas turime grįsti atvirais techninės ir programinės įrangos, duomenų ir paslaugų standartais, kurie bus parengti vykdant šią Europos inovacijų partnerystės programą“.

Už energetiką atsakingas Komisijos narys Güntheris Oettingeris sakė: „Europos inovacijų partnerystės „Pažangieji miestai ir bendruomenės“ tikslas – investuoti į kuo daugiau miestų tvarų vystymąsi. Lygiavertė miestų ir įmonių partnerystė, grindžiama IRT, energetikos ir judumo sąveika, padės sukurti projektų, realiai keičiančių mūsų kasdienį gyvenimą“.

Komisija ketina iš mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ 2014–2015 m. biudžeto maždaug 200 mln. EUR skirti pažangiųjų miestų ir bendruomenių programai, siekdama paspartinti programos įgyvendinimą ir pateikti daugiau pažangiesiems miestams skirtų sprendimų. Be to, bus galima naudotis Europos struktūriniais ir investicijų fondais.

Europos inovacijų partnerystės programoje (EIP) „Pažangieji miestai ir bendruomenės“ daugiausia dėmesio skiriama iš dalies sutampančioms IRT, energetikos ir judumo sritims ir nustatomi efektyviausi bendri metodai ir sprendimai. Europos miestai ir regionai vienas nuo kito skiriasi, tačiau daugelis poreikių yra panašūs ir gali būti sprendžiami bendrai. Todėl čia gali būti naudinga partnerystė.

Partnerystė suartina miestų vadovus, verslo ir bendruomenių atstovus ir yra jų forumas, kur jie gali nustatyti, plėtoti, pritaikyti ir įgyvendinti inovacinius sprendimus. Pažangiųjų miestų ir bendruomenių EIP dėmesio centre – tvarus judumas mieste, tvarūs rajonai bei apstatyta aplinka ir integruota energetikos, IRT ir transporto infrastruktūra ir procesai. Partnerystės dokumente taip pat buvo prieita prie išvados, kad reikia daugiau dėmesio skirti piliečiams ir skatinti jų dalyvavimą, taip pat kurti naujus verslo ir finansavimo modelius, kad pažangių miestų sprendimus būtų galima greitai pritaikyti plačiau.

Komisijos šiandien paskelbtas kvietimas prisiimti įsipareigojimus juos prisiimančioms šalims suteiks papildomos naudos – jos bus labiau matomos Europoje, galės bendradarbiaudamos su kitais spręsti panašius klausimus ir kurti didelės apimties investicijų programas, kurios padidins inovacijų miestuose apimtį ir spartą.

Bet kuris miestas, įmonė, asociacija, valdžios ar mokslo įstaiga raginami vadovaujantis strateginio įgyvendinimo plano rekomendacijomis kurti savo iniciatyvas ir prisiimti pažangiųjų miestų įsipareigojimus – pavyzdžiui, investuoti, kurti naujas bendradarbiavimo formas ir dalytis ištekliais.

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/eip/smartcities/

Žr. MEMO/13/1049

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns, tel. +32 2 298 76 38

Marlene Holzner, tel. +32 296 01 96

Ryan Heath, tel. +32 296 17 16


Side Bar