Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 26. marraskuuta 2013

Euroopan kaupungeista älykkäämpiä

Euroopan komission tänään isännöimässä konferenssissa kaupunkien päättäjät, yritysjohtajat ja kansalaisyhteiskunnan johtohahmot keskustelivat "älykkäitä kaupunkeja koskevassa strategisessa täytäntöönpanosuunnitelmassa" esitetyistä toimista sekä niiden käytännön toteutuksesta. Komissio ilmoitti aikovansa esittää kutsun osallistua älykkäitä kaupunkeja ja yhteisöjä koskeviin sitoumuksiin keväällä 2014, jotta toimintasuunnitelman keskeiset toimet saadaan käyntiin. Suunnitelma on osa viidettä eurooppalaista innovaatiokumppanuutta.

Liikenteestä vastaava komission varapuheenjohtaja Siim Kallas totesi olevansa erittäin tyytyväinen siihen, että "liikennealan toimijat, teleyhtiöt, ajoneuvojen valmistajat, kaupunkisuunnittelijat, energiayritykset ja tutkijat ovat kokoontuneet yhteen keskustelemaan kaupunkiemme tulevaisuudesta. Älykkäitä kaupunkeja koskeva aloite on erinomainen tilaisuus saada aikaan muutoksia, jotka tarkoittavat kaupungeille vähemmän ruuhkia ja enemmän liiketoimintamahdollisuuksia. Tätä dynamiikkaa on hyödynnettävä. On aika siirtyä suunnitelmista tekoihin.”

Euroopan digitaalistrategiasta vastaava komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes puolestaan totesi, että "tulevaisuudessa infrastruktuuri ja kaupunkisuunnittelu perustuvat integroituun tieto- ja viestintätekniikkaan ja suureen tietomäärään, joilla pyritään parantamaan kaupunkeja asuin- ja työympäristönä. Uusien järjestelmien on pohjauduttava laitteita, ohjelmistoja, tietoa ja palveluja koskeviin avoimiin standardeihin, joita tässä eurooppalaisessa innovaatiokumppanuudessa kehitetään.”

EU:n energiakomissaari Günther H. Oettinger taas totesi seuraavaa: "Älykkäitä kaupunkeja ja yhteisöjä koskevassa eurooppalaisessa innovaatiokumppanuudessa on kyse investoimisesta kestävään kehitykseen mahdollisimman monessa kaupungissa. Luomalla tieto- ja viestintätekniikan, energian ja liikkuvuuden väliseen synergiaan perustuvia tasa-arvoisia kumppanuuksia kaupunkien ja yritysten välille voidaan saada aikaan hankkeita, joilla on todellista merkitystä jokapäiväisessä elämässä."

Komissio aikoo varata älykkäille kaupungeille ja yhteisöille tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti-ohjelman budjetissa vuosina 2014–2015 noin 200 miljoonaa euroa, jotta voidaan vauhdittaa edistymistä ja laajentaa mittakaavaa, jolla älykkäitä kaupunkeja koskevia ratkaisuja levitetään. Rahoitusta on mahdollista saada myös Euroopan rakenne- ja investointirahastoista.

Älykkäitä kaupunkeja ja yhteisöjä koskevassa eurooppalaisessa innovaatiokumppanuudessa keskitytään aloihin, joilla tieto- ja viestintätekniikka, energia ja liikkuvuus niveltyvät toisiinsa, ja määritetään tehokkaimmat yhteiset toimintatavat ja ratkaisut. Eurooppalaiset kaupungit ja alueet ovat keskenään erilaisia, mutta niillä on myös monia samanlaisia tarpeita, jotka voidaan hoitaa parhaiten soveltamalla yhteistä toimintatapaa. Juuri näissä kysymyksissä kumppanuus voi tarjota lisäarvoa.

Innovaatiokumppanuus kokoaa yhteen kaupunkien päättäjät, liike-elämän ja yhteisöjen edustajat ja tarjoaa foorumin, jolla voidaan tunnistaa, kehittää ja ottaa käyttöön innovatiivisia ratkaisuja sekä toteuttaa ne käytännössä. Älykkäitä kaupunkeja ja yhteisöjä koskevassa eurooppalaisessa innovaatiokumppanuudessa keskitytään kestävään kaupunkiliikenteeseen, kestäviin alueisiin ja rakennettuun ympäristöön sekä energia-alan, tieto- ja viestintätekniikan ja liikennealan integroituihin infrastruktuureihin ja -prosesseihin. Kumppanuuden puitteissa on todettu, että työtä on tehtävä myös kansalaisten ja heidän näkemystensä huomioimiseksi ja uuden liiketoiminnan kehittämiseksi sekä sellaisten rahoitusmallien edistämiseksi, joilla nopeutetaan älykkäitä kaupunkeja koskevien ratkaisujen käyttöönottoa laajassa mittakaavassa.

Komission tänään ilmoittamalla sitoutumiskutsulla saadaan lisäpontta osapuolten sitouttamiseen. Sitä kautta ne saavat lisää Euroopan tasoista näkyvyyttä ja erinomaisen tilaisuuden tehdä työtä yhdessä muiden kanssa samanlaisten asioiden parissa. Ne voivat myös perustaa ison mittakaavan investointiohjelmia, jotka edistävät ja nopeuttavat kaupunkien innovointia.

Kaikkia kaupunkeja, yrityksiä, yhdistyksiä, viranomaisia ja tutkimuslaitoksia kehotetaan ottamaan huomioon strategisessa täytäntöönpanosuunnitelmassa esitetyt suositukset ja kehittämään omia aloitteita sekä tekemään älykkäisiin kaupunkeihin liittyviä sitoumuksia investoimalla, luomalla uusia yhteistyön muotoja ja jakamalla resursseja.

Lisätietoja

http://ec.europa.eu/eip/smartcities/

Ks. MEMO/13/1049

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Marlene Holzner (+32 296 01 96)

Ryan Heath (+32 296 17 16)


Side Bar