Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2013

Για να γίνουν οι ευρωπαϊκές πόλεις πιο «έξυπνες»

Σε διάσκεψη που διοργανώθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τοπικές αρχές, επιχειρηματίες και εκπρόσωποι οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών εξέτασαν τις δράσεις που προβλέπονται στο «Στρατηγικό Σχέδιο Υλοποίησης των Έξυπνων Πόλεων» και τον τρόπο εφαρμογής τους. Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι την άνοιξη του 2014 θα προκηρύξει «πρόσκληση ανάληψης δεσμεύσεων για έξυπνες πόλεις και κοινότητες» με στόχο να προωθήσει την υλοποίηση των προτεραιοτήτων του σχεδίου δράσης. Το σχέδιο αποτελεί μέρος της πέμπτης ευρωπαϊκής «σύμπραξης για την καινοτομία».

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος Μεταφορών κ. Σιμ Κάλας, δήλωσε: «Με μεγάλη ικανοποίηση βλέπω φορείς του κλάδου των μεταφορών, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, κατασκευαστές αυτοκινήτων, πολεοδόμους, εταιρείες ενέργειας και ερευνητές συγκεντρωμένους σε μια αίθουσα να συζητούν για το μέλλον των πόλεών μας. Η πρωτοβουλία για τις έξυπνες πόλεις είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές που θα συμβάλουν στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και τη βελτίωση των επιχειρηματικών δυνατοτήτων των πόλεών μας. Πρέπει να διατηρήσουμε αυτή δυναμική και να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη».

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νέιλι Κρους, αρμόδια για την ψηφιακή ατζέντα, δήλωσε σχετικά: «Το μέλλον των υποδομών και της πολεοδομίας θα βασιστεί στα ολοκληρωμένα συστήματα ΤΠΕ και στη χρήση μαζικών δεδομένων, με στόχο να γίνουν οι πόλεις μας καλύτεροι τόποι διαβίωσης και εργασίας. Τα νέα αυτά συστήματα πρέπει να στηρίζονται σε ανοιχτά πρότυπα υλισμικού, λογισμικού, δεδομένων και υπηρεσιών, τα οποία θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης για την Καινοτομία.»

Ο επίτροπος Ενέργειας Γκίντερ Έτινγκερ δήλωσε τα εξής: «Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τις Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες αφορά την επένδυση στη βιώσιμη ανάπτυξη σε όσο το δυνατόν περισσότερες πόλεις. Η δημιουργία ισότιμων συμπράξεων μεταξύ πόλεων και εταιρειών με συνδυασμένες δράσεις στους τομείς των ΤΠΕ, της ενέργειας και της κινητικότητας θα οδηγήσει σε έργα που θα βελτιώσουν ουσιαστικά την καθημερινή μας ζωή.»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να διαθέσει 200 εκατ. ευρώ περίπου για τις Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες από τον προϋπολογισμό (2014-2015) του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020», προκειμένου να επιταχυνθεί η πρόοδος και να υπάρξουν περισσότερες λύσεις για τις έξυπνες πόλεις. Προβλέπονται επίσης δυνατότητες χρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά κονδύλια.

Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (ΕΣΚ) για έξυπνες πόλεις και κοινότητες εστιάζει στους τομείς όπου οι ΤΠΕ, η ενέργεια και η κινητικότητα συγκλίνουν, και προσδιορίζει τις αποτελεσματικότερες κοινές προσεγγίσεις και λύσεις. Οι ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες διαφέρουν μεταξύ τους, αλλά έχουν και πολλές παρόμοιες ανάγκες που μπορούν να αντιμετωπισθούν καλύτερα μέσω μιας κοινής προσέγγισης. Σε αυτό ακριβώς το σημείο μπορεί η σύμπραξη να προσδώσει προστιθέμενη αξία.

Φέρνοντας σε επαφή τοπικές αρχές, επιχειρηματίες και εκπροσώπους κοινοτήτων, η σύμπραξη προσφέρει ένα φόρουμ όπου οι διάφοροι συμμετέχοντες μπορούν να προτείνουν, να επεξεργαστούν και να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις και στη συνέχεια να τις κάνουν πράξη. Η ΕΣΚ για τις έξυπνες πόλεις και κοινότητες θα επικεντρωθεί στη βιώσιμη αστική κινητικότητα, στις βιώσιμες γειτονιές και στο βιώσιμο δομημένο περιβάλλον, καθώς και στις ολοκληρωμένες υποδομές και διαδικασίες στους τομείς ενέργειας, ΤΠΕ και μεταφορών. Στο πλαίσιο της σύμπραξης προβλέπονται επίσης δράσεις για ενίσχυση της θέσης του πολίτη και ενθάρρυνση της συμμετοχής του στα κοινά, καθώς και ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών και χρηματοδοτικών μοντέλων που θα συμβάλουν στην ευρεία διάδοση και ανάπτυξη λύσεων υπέρ των έξυπνων πόλεων.

Η «πρόσκληση για ανάληψη δεσμεύσεων» που ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσδώσει στους συμμετέχοντες προστιθέμενη αξία χάρη στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή προβολή. Αποτελεί δε σημαντική ευκαιρία για ανάπτυξη συνεργασίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και τη δημιουργία επενδυτικών προγραμμάτων μεγάλης κλίμακας τα οποία θα δώσουν ώθηση στην ευρύτερη και ταχύτερη διάδοση της καινοτομίας στις πόλεις.

Όλες οι πόλεις, οι εταιρείες, οι ενώσεις, οι κρατικοί ή ερευνητικοί οργανισμοί καλούνται να ακολουθήσουν τις συστάσεις που προβλέπονται στο στρατηγικό σχέδιο υλοποίησης, σχεδιάζοντας τις δικές τους πρωτοβουλίες και αναλαμβάνοντας δεσμεύσεις για τη δημιουργία έξυπνων πόλεων μέσω επενδύσεων, νέων μορφών συνεργασίας και από κοινού αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων.

Περισσότερες πληροφορίες

http://ec.europa.eu/eip/smartcities/

βλ. MEMO/13/1049

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Marlene Holzner (+32 296 01 96)

Ryan Heath (+32 296 17 16)


Side Bar