Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 26. november 2013

Europas byer skal være mere intelligente

Ved en konference afholdt i dag af Europa-Kommissionen, diskuterede civilsamfundets ledere, kommunale beslutningstagere samt administrerende direktører de initiativer, som er beskrevet i "Smart Cities Strategic Implementation Plan". Det blev diskuteret, hvordan initiativerne kan gennemføres. Kommissionen har annonceret, at den vil indføre en "invitation til intelligente byer og fællesskabsforpligtelser" i foråret 2014 for at mobilisere arbejdet ud fra handlingsplanens prioriteringer. Planen er en del af Europas femte innovationspartnerskab.

Næstformand for Kommissionen med ansvar for transport, Siim Kallas, udtaler: "Det glæder mig meget, at transportoperatører, teleselskaber, køretøjsfabrikanter, byplanlæggere, energiselskaber og forskere er samlet i ét rum for at diskutere fremtiden for vores byer. Initiativet "intelligente byer" er en fremragende mulighed for at skabe forandringer i form af færre trafikpropper og bedre forretningsmuligheder i vores byer. Vi må fastholde vores momentum og gøre idé til handling nu."

Næstformand for Kommissionen, Neelie Kroes, der er ansvarlig for den digitale dagsorden, udtaler: "Fremtidens infrastruktur og byplanlægning vil være baseret på integration af ikt-systemer og brug af store datamængder, som skal gøre vores byer til bedre steder at bo og arbejde. Vi bliver nødt til at basere disse nye systemer på åbne standarder for materiel, data og tjenester, som vil blive udviklet af det europæiske innovationspartnerskab."

EU's energikommissær, Günther H. Oettinger, tilføjer: "Det europæiske innovationspartnerskab for intelligente byer og fællesskaber handler om at investere i bæredygtig udvikling i så mange byer som muligt. Hvis vi baserer de ligeværdige partnerskaber mellem byer og virksomheder på synergier mellem ikt, energi og mobilitet, vil det medføre projekter, der kan gøre en reel forskel i vores dagligdag.

Kommissionen har til hensigt at stille ca. 200 mio. euro til rådighed til intelligente byer og fællesskaber i 2014-2015-budgetterne, som hører under Horisont 2020-rammeprogrammet for forskning og innovation. Dette skal fremskynde og udvide implementeringen af løsninger til intelligente byer. Der vil yderligere være mulighed for at få adgang til de europæiske struktur- og investeringsfonde.

Det europæiske innovationspartnerskab for intelligente byer og fællesskaber fokuserer på de områder, hvor ikt, energi og mobilitet overlapper hinanden, og det identificerer de mest effektive fælles strategier og løsninger. Europæiske byer og regioner varierer, men de kan have mange af de samme behov, som bedst mødes gennem en fælles strategi og tilgang. Det er her, at partnerskabet kan tilføre en merværdi.

Partnerskabet fører kommunale beslutningstagere sammen med virksomheder og repræsentanter fra lokalsamfundet, og der er sørget for et forum, hvor disse aktører har mulighed for at identificere, udvikle og anvende innovative løsninger og føre dem ud i virkeligheden. Innovationspartnerskabet for intelligente byer og fællesskaber vil fokusere på bæredygtig mobilitet, bæredygtige distrikter og integrerede infrastrukturer og processer på tværs af energi, ikt og transport. Partnerskabet har også besluttet, at der skal større fokus på borgeren samt på udviklingen af nye virksomheder og finansieringsmodeller, som skal bidrage til hurtig implementering af store intelligente byløsninger.

"Opfordringen til tilsagn", som Kommissionen har annonceret i dag, vil give merværdi til de parter, der har givet tilsagn, i form af en større europæisk synlighed. Dette er en perfekt anledning til at samarbejde om beslægtede emner og til at skabe store investeringsprogrammer, der kan rokke ved omfanget og hastigheden af innovation i byerne.

Alle byer, virksomheder, organisationer, regeringer og forskningsorganer opfordres til at følge anbefalingerne i den strategiske gennemførelsesplan. Det kan de gøre ved at udvikle deres egne initiativer og påtage sig forpligtelser om intelligente byer i form af investeringer, nye samarbejdsformer og ressourcefællesskab.

Yderligere oplysninger

http://ec.europa.eu/eip/smartcities/

Se MEMO/13/1049

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Marlene Holzner (+32 296 01 96)

Ryan Heath (+32 296 17 16)


Side Bar