Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 26 ноември 2013 г.

По-интелигентни европейски градове

Днес на конференция с домакин Европейската комисия градски ръководители, изпълнителни директори и лидери на гражданското общество обсъдиха действията в стратегическия план относно интелигентните градове и начините за тяхното изпълнение на практика. Комисията обяви, че през пролетта на 2014 г. ще отправи покана за поемане на ангажименти за развитие на интелигентни градове и общини с цел насърчаване на работата по приоритетите на плана за действие. Планът е част от петото европейско партньорство за иновации.

Заместник-председателят на Европейската комисия Сийм Калас, отговарящ за транспорта, заяви: „Изключително съм доволен да видя транспортни оператори, телекомуникационни компании, производители на автомобили, специалисти по градоустройство, енергийни дружества и изследователи, събрани в една зала да обсъдят бъдещето на нашите градове. Инициативата „Интелигентни градове“ е чудесен шанс да извършим промени с цел намаляване на задръстванията и подобряване на възможностите за бизнес в нашите градове. Трябва да запазим набраната инерция и да преминем от планиране към действия сега.“

Заместник-председателят на Комисията Нели Крус, отговаряща за европейската Програма в областта на цифровите технологии, заяви: „Бъдещето на инфраструктурното и градското планиране е свързано с интегриране на ИКТ системите и използване на големи масиви от данни, за да направим нашите градове по-добри места за живот и работа. Тези нови системи трябва да се основават на отворени стандарти за хардуер, софтуер, данни и услуги, които ще бъдат разработени в рамките на настоящото европейско партньорство за иновации.“

Европейският комисар по въпросите на енергетиката Гюнтер Йотингер заяви: Европейското партньорство за иновации „Интелигентни градове и общини“ има за цел да се направят инвестиции за устойчиво развитие във възможно най-много градове. Създаването на равностойни партньорства между градове и предприятия, основаващи се на синергии между ИКТ, енергетиката и мобилността ще доведе до осъществяването на проекти, които имат реално отражение върху ежедневието ни.“

Комисията възнамерява да предостави около 200 млн. евро за „Интелигентни градове и общини“ от бюджета на програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ за 2014 и 2015 г., за да се ускори напредъкът и да се увеличи мащабът на внедряваните решения за интелигентни градове. Ще има и възможности за финансиране от европейските структурни и инвестиционни фондове.

В рамките на Европейското партньорство за иновации „Интелигентни градове и общини“ вниманието е насочено към онези области, в които информационните и комуникационните технологии, енергетиката и мобилността се припокриват, и се търсят най-ефективните общи подходи и решения. Европейските градове и региони се различават един от друг, но те също така имат множество сходни потребности, на които най-добре може да се отговори чрез общ подход. Точно в това отношение партньорството може да осигури добавена стойност.

Партньорството „Интелигентни градове и общини“ събира градски ръководители и представители на бизнеса и общностите и им предоставя форум, в чиито рамки те могат да откриват, разработват и внедряват новаторски решения. То ще е с акцент върху устойчивата градска мобилност, устойчивите райони и застроена среда и интегрираната инфраструктура и процеси в областта на енергетиката, ИКТ и транспорта. В неговите рамки също така бе установена необходимостта от действия, чрез които да се ангажират гражданите и да се потърсят идеи сред тях, както и да се разработят нови модели за бизнес и финансиране, които ще помогнат за бързо внедряване на решения за интелигентни градове в голям мащаб.

Поканата за поемане на ангажименти, обявена днес от Комисията, ще има добавена стойност за ангажиращите се лица чрез увеличаване на видимостта на европейско равнище и осигуряване на чудесни възможности за работа с партньори по сходни теми и за създаване на програми за големи инвестиции, които ще доведат до увеличаване на мащаба и темпа на иновациите в градовете.

Всички градове, предприятия, асоциации, правителства и научноизследователски организации се приканват да следват препоръките в стратегическия план за изпълнение, като работят по собствени инициативи и се ангажират с инвестиции, нови форми на сътрудничество и споделяне на ресурси

За повече информация:

http://ec.europa.eu/eip/smartcities/

Вижте MEMO/13/1049

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Marlene Holzner (+32 296 01 96)

Ryan Heath (+32 296 17 16)


Side Bar