Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 27 noiembrie 2013

Dreptul la ... un proces echitabil! Comisia dorește mai multe garanții pentru cetățeni în cadrul procedurilor penale

Comisia Europeană a prezentat astăzi un pachet de propuneri menite să consolideze și mai mult garanțiile procedurale pentru cetățeni în cadrul procedurilor penale. Obiectivul este de a garanta dreptul la un proces echitabil pentru toți cetățenii, oriunde s-ar afla în Uniunea Europeană. Propunerile prezentate astăzi au drept obiectiv să garanteze respectarea prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces, să asigure existența unor garanții speciale în cazul copiilor care fac obiectul unor proceduri penale, să garanteze faptul că persoanele suspectate și acuzate au acces la asistență judiciară provizorie încă din primele etape ale procedurii, acest lucru fiind în special aplicabil în cazul persoanelor care fac obiectul unui mandat european de arestare. Aceste noi propuneri reprezintă încă o etapă parcursă pe calea asigurării drepturilor procedurale și vin în completarea unui ansamblu de trei acte legislative de la nivelul UE asupra cărora s-a convenit din 2010: cel privind dreptul la traducere și interpretare (IP/13/995), cel privind dreptul la informare (IP/12/575) și cel privind dreptul de a fi asistat de un avocat (IP/13/921). Aceste propuneri promovează principiul egalității mijloacelor, astfel încât să ofere tuturor părților protecția unui proces echitabil. Odată adoptate, aceste propuneri vor contribui la sporirea încrederii reciproce în sistemele judiciare ale statelor membre și, prin urmare, vor asigura buna funcționare a spațiului european de justiție.

„Nu este de ajuns să se facă dreptate, trebuie și să se asigure înfăptuirea justiției. În 2010, când am devenit primul comisar UE pentru justiție, am făcut promisiunea de a da o nouă orientare politicilor noastre din domeniul justiției. Înainte de 2010, statuia zeiței justiției ținea în mână două săbii și nicio balanță. De atunci, Comisia a luat măsuri pentru realizarea unui nou echilibru în politicile în materie de justiție, prin consolidarea drepturilor și libertăților cetățenilor noștri. Comisia Europeană își respectă promisiunile: suntem în plin proces de instituire a unui ansamblu de drepturi procedurale care se vor aplica tuturor cetățenilor, pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Construim în prezent un adevărat continent european al justiției”, a declarat vicepreședintele Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție. „Propunerile de astăzi vor asigura faptul că cetățenii au un acces corespunzător la asistență judiciară atunci când sunt în situații de mare vulnerabilitate, că există garanții speciale pentru copiii suspectați și că principiul esențial potrivit căruia trebuie să fim considerați «nevinovați până la dovedirea vinovăției» este pus în practică în întreaga UE. Atunci când călătoresc în UE, cetățenii ar trebui să se aștepte să primească protecție la un nivel similar cu cel de care beneficiază în țara lor.”

Pachetul de astăzi include cinci propuneri:

  1. O directivă care vizează consolidarea prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale: această directivă va garanta respectarea prezumției de nevinovăție în cazul tuturor cetățenilor suspectați sau acuzați de către poliție și de către autoritățile judiciare, prin garantarea faptului că (1) vinovăția nu poate fi insinuată prin nicio decizie sau declarație oficială înainte de pronunțarea condamnării definitive; (2) sarcina probei revine acuzării și orice dubiu este în favoarea persoanei suspectate sau acuzate; (3) dreptul la tăcere este garantat și nu este folosit împotriva persoanelor suspectate în scopul asigurării condamnării și (4) persoana acuzată are dreptul de a fi prezentă la proces (pentru detalii suplimentare, a se vedea anexa).

  2. O directivă privind garanțiile speciale pentru copiii suspectați sau acuzați de comiterea unei infracțiuni: aceasta va asigura, în cazul copiilor, care sunt vulnerabili din cauza vârstei, obligativitatea de a fi asistați de un avocat în toate etapele procedurii. Aceasta înseamnă că un copil nu poate renunța la dreptul de a fi asistat de un avocat deoarece există riscul considerabil ca acel copil să nu înțeleagă consecințele acțiunilor sale în cazul în care ar avea posibilitatea de a renunța la drepturile sale. Copiii vor putea beneficia, de asemenea, de alte garanții, cum ar fi posibilitatea de a fi informați cu promptitudine cu privire la drepturile pe care le au, de a fi asistați de părinți (sau de alte persoane potrivite), de a nu fi interogați în cadrul unor audieri publice, dreptul de a beneficia de examinare medicală și, în cazul în care sunt privați de libertate, de a fi separați de deținuții adulți.

  3. O directivă privind dreptul la asistență judiciară provizorie pentru cetățenii suspectați sau acuzați de comiterea unei infracțiuni și pentru cei care fac obiectul unui mandat european de arestare: aceasta va asigura faptul că persoanele suspectate au acces la asistență judiciară încă din primele etape ale procedurilor penale (atunci când fac obiectul unei acuzări, cetățenii sunt deosebit de vulnerabili, mai ales dacă sunt privați de libertate). Această directivă va garanta, de asemenea, asistența judiciară pentru persoanele arestate în temeiul mandatului european de arestare (pentru detalii, a se vedea anexa).

Aceste propuneri legislative sunt completate de două recomandări ale Comisiei adresate statelor membre:

  1. O recomandare privind garanțiile procedurale pentru persoanele vulnerabile suspectate sau acuzate în cadrul unor proceduri penale: asigurarea faptului că persoanele vulnerabile (de exemplu, persoane care suferă de un handicap fizic sau mental) sunt detectate și recunoscute ca atare, precum și a faptului că nevoile lor speciale sunt luate în considerare în cadrul procedurilor penale. Dacă cetățenii nu înțeleg procedurile sau consecințele unor acțiuni precum mărturisirea, acest lucru duce la o „inegalitate a mijloacelor”. Această recomandare propune ca persoanele suspectate vulnerabile să beneficieze de garanții speciale, cum ar fi obligația de a fi asistate de un avocat, asistența acordată de o persoană terță potrivită și asistența medicală.

  2. O recomandare privind dreptul la asistență judiciară pentru persoanele suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale: aceasta oferă factori comuni care să fie luați în considerare pentru a evalua dacă o persoană are dreptul la asistență judiciară și pentru a asigura calitatea și eficacitatea serviciilor și administrațiilor care oferă asistență judiciară.

Context

În fiecare an există peste 9 milioane de proceduri penale în Uniunea Europeană. La 9 martie 2010, Comisia Europeană a întreprins primele demersuri în cadrul unei serii de măsuri menite să instituie standarde comune la nivelul UE pentru toate procedurile penale. Comisia a propus norme care impun statelor membre ale UE obligația de a pune la dispoziția persoanelor suspectate servicii complete de interpretare și traducere (IP/10/249, MEMO/10/70). Propunerea a fost aprobată extrem de rapid, în termen de nouă luni, de către Parlamentul European și de statele membre în cadrul Consiliului (IP/10/1305). Statele membre ale UE au avut un termen de trei ani pentru a adopta aceste norme, în locul termenului obișnuit de doi ani, astfel încât autoritățile să aibă timp suficient pentru a pune la dispoziție informații traduse (IP/13/995).

Directiva privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale garantează dreptul cetățenilor de a fi interogați, de a participa la audieri și de a beneficia de asistență judiciară în propria lor limbă, în orice stadiu al unei proceduri penale și în fața oricărei instanțe din UE.

Acest act legislativ a fost urmat de o a doua directivă, privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale, adoptată în 2012 (a se vedea IP/12/575) și de o treia directivă, adoptată în 2013, privind dreptul de a fi asistat de un avocat și dreptul de a comunica, în momentul privării de libertate, cu persoane terțe și cu autoritățile consulare (IP/13/921). Prin propunerile prezentate astăzi, Comisia continuă realizarea foii de parcurs din domeniul justiției penale, astfel cum se prevede în Programul de la Stockholm.

În lipsa unor standarde comune minime de asigurare a unor procese echitabile, autoritățile judiciare vor ezita să trimită persoana suspectată în fața unei instanțe din altă țară. Drept urmare, măsurile UE de combatere a infracționalității, precum mandatul european de arestare, ar putea să nu fie aplicate pe deplin.

Informații suplimentare

Întrebări frecvente:

MEMO/13/1046

Dosar de presă: drepturile procedurale:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/131127_en.htm

Comisia Europeană – dreptul la un proces echitabil:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Pagina de internet a dnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisar UE pentru justiție:

http://ec.europa.eu/reding

O puteți urmări pe dna vicepreședinte pe Twitter: @VivianeRedingEU

Persoane de contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Annex1: Legal situation in the Member States regarding presumption of innocence ('PoI')

Absence of public references to guilt

Burden of proof and standard of proof

Right to remain silent, right not to cooperate and privilege against self-incrimination

In absentia decisions

How is this enshrined in law :

Explicitly in constitution, criminal procedural code or case law -

Derived from the PoI ●1

Existence of specific remedies

Yes –

No, but can be derived from general PoI - ●

The burden of proof always on the prosecution –

Reverse burdens of proof in certain circumstances - ●

Existence of specific remedies

Yes –

No, but can be derived from general PoI - ●

Possibility to challenge the proof when reversed

Yes –

No - ●

Right to remain silent is explicitly provided in law - ●

Adverse inferences permitted - ◊

Right not to cooperate and privilege against self-incrimination in national law -

The right is qualified:

- where the information requested from the suspect exists independently of his will - ◊

- In certain additional circumstances

No specific right not to cooperate and no privilege against self-incrimination-●

Adverse inferences permitted -

Existence of specific remedies

Yes evidence can be inadmissible–

Yes decision can be nullified - ◊

No - ●

Explicit right to be present at trial - ●

Suspect / accused’s presence at trial is without exceptions mandatory -

In absentia proceedings possible if:

-Suspect / accused has voluntarily absconded - ◊

-In other circumstances -

If in absentia proceedings possible, the suspect / accused person may subsequently:

-a fresh determination of the merits of the case -

-appeal the decision - ●

AT

N/A

● ◊

BE

● ◊

● ◊

BG

N/A

● ◊

CY

N/A

● ◊

N/A

CZ

N/A

● ◊

DE

N/A

DK

EE

● ◊

EL

ES

● ◊

FI

N/A

● ◊

FR

● ◊

HU

HR

N/A

● ◊

IE

● ◊

N/A

IT

LT

N/A

LU

● ◊

LV

● ◊

MT

● ◊

NL

N/A

● ◊

PL

● ◊

PT

● ◊

RO

SE

● ◊

● ◊

SI

N/A

● ◊

SK

UK - E&W

2

● ◊

UK - SC

● ◊

Annex 2: Moment at which the Right to Legal Aid arises in the different Member States

When suspect is first questioned (not necessarily at police station) and before detention

Prior to questioning (generally at police station) , may be before arrest or charge

When suspect is arrested or detained at police station

Following first identification as suspect or after formal charge or accusation

On formal arrest or charging (e.g. in court), maybe after detention and questioning

At pre-trial questioning before the court

AT

x

BE

x

BG

x

CY

x

CZ

x

DE

x

DK

x

EE

x

EL

x

ES

x

FI

x

FR

x

HU

x

HR

IE

x

IT

x

LT

x

LU

x

LV

x

MT

x

NL

PL

x

PT

x

RO

x

SE

x

SI

x

SK

x

UK (England & Wales)

x

UK (Scotland)

x

1 :

Source: Impact Assessment for the Proposal for a Directive on certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceedings.

No information was provided for Denmark, Italy or Slovakia.

'Derived from the PoI' refers to situations where there are no specific law on the issue but the right and / or the remedy can be derived from the general rules governing the presumption of innocence ('PoI').

2 :

The defence is required to lodge a defence statement in solemn proceedings.


Side Bar