Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. november 27.

A tisztességes eljárásához való jog – A Bizottság több biztosítékot kíván nyújtani a polgároknak a büntetőeljárásokban

Az Európai Bizottság a mai napon benyújtotta a polgárokat a büntetőeljárásokban megillető eljárási biztosítékok további erősítésére irányuló javaslatcsomagot. A cél a tisztességes eljáráshoz való jogok garantálása valamennyi polgár számára, bárhol is élnek az Európai Unión belül. A mai javaslatok arra irányulnak, hogy garantálják az ártatlanság vélelmének és a tárgyaláson való jelenéthez fűződő jognak a tiszteletben tartását, gondoskodjanak arról, hogy a büntetőeljárás alatt álló gyermekek különleges biztosítékokkal rendelkeznek, továbbá az eljárás korai szakaszától fogva ideiglenes költségmentességet biztosítsanak a gyanúsítottak és a vádlottak, valamint különösen az európai elfogatóparancs hatálya alá tartozó személyek számára. Az új javaslatok további fontos állomást jelentenek az eljárási jogok biztosításának folyamatában, továbbá kiegészítik az alábbi jogok tekintetében 2010 óta elfogadott három másik uniós jogszabályt: a fordításhoz és a tolmácsoláshoz való jog(IP/13/995), a tájékoztatáshoz való jog (IP/12/575), valamint az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jog (IP/13/921). Az említett javaslatok előmozdítják a fegyveregyenlőség elvét annak érdekében, hogy mindegyik fél számára biztosítsák a tisztességes eljárás védelmét. Elfogadásukat követően a javaslatok hozzájárulnak majd a tagállamok igazságszolgáltatásai közötti kölcsönös bizalom elmélyítéséhez, és így az európai igazságszolgáltatási térség zavartalan működéséhez.

„Nem csupán igazságot kell szolgáltatni, hanem nyilvánvalóvá is kell tenni ennek megtörténtét. Amikor 2010-ben elnyertem az Unió első jogérvényesülési biztosi tisztségét, ígéretet tettem a jogérvényesülési szakpolitikáink átalakítására. 2010-et megelőzően Jusztícia, az igazság istennője mérleg helyett pallost tartott mindkét kezében. Azóta a Bizottság intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a polgárainkat megillető jogok és szabadságok megerősítése révén új egyensúlyt hozzon létre a jogérvényesülési politikák terén. Az Európai Bizottság eleget tesz a vállalásainak: egy sor olyan eljárási jogot honosítunk meg, amely valamennyi polgárt megillet majd az egész Európai Unióban. Azon dolgozunk, hogy Európa valóban a jogérvényesülés földrészévé váljon.” – nyilatkozta Viviane Reding, uniós jogérvényesülési biztos. „A mai javaslatok biztosítani fogják, hogy a legkiszolgáltatottabb polgárok megfelelően igénybe vehessék a költségmentességet, hogy a gyanúsított gyermekek különleges biztosítékokkal rendelkezzenek, továbbá hogy az egész EU-ban érvényesül az az alapvető elv, hogy a gyanúsított személyt mindaddig ártatlannak kell vélelmezni, amíg bűnösségét meg nem állapították. Az EU-n belül utazó polgároknak az otthonihoz hasonló szintű védelemre kell számítaniuk.”

A mai csomag az alábbi öt javaslatot foglalja magába:

  1. A büntetőeljárások során az ártatlanság vélelmének és a tárgyaláson való jelenléthez való jognak a megerősítését célzó irányelv: A jogszabály az alábbiak biztosítása révén garantálni fogja a rendőrség és az igazságügyi hatóságok által meggyanúsított vagy vádolt valamennyi polgár ártatlanságának vélelmét: (1) a büntetőjogi felelősséget megállapító jogerős ítélet megszületése előtt semmilyen hivatalos határozatból vagy nyilatkozatból nem vonható le a bűnösségre vonatkozó következtetés; (2) a bizonyítás a vádhatóságot terheli, és bármely kételyt a gyanúsított vagy vádlott javára kell figyelembe venni; (3) garantálják a vallomástétel szabadságát, amely nem használható fel a gyanúsítottak elítélése érdekében; valamint (4) a vádlottnak joga van jelen lenni a tárgyaláson (részletesebben lásd a mellékletben).

  2. A bűncselekmény elkövetésével gyanúsított vagy vádolt gyermekekre vonatkozó különleges biztosítékokról szóló irányelv: A jogszabály biztosítani fogja, hogy az életkoruk miatt kiszolgáltatott gyermekek az eljárás valamennyi szakaszában kötelezően ügyvédi segítséget vegyenek igénybe. Vagyis a gyermekek nem mondhatnak le az ügyvédi segítséghez való jogukról, ugyanis komoly a kockázata, hogy a jogaikról való lemondás esetén nem lennének képesek megérteni a cselekedeteik következményeit. A gyermekek érdekeit emellett egyéb biztosítékok is szolgálják, mint például a jogaikra vonatkozó haladéktalan tájékoztatás, a szülői (vagy egyéb megfelelő személy általi) segítségnyújtás, a tárgyaláson való kikérdezés mellőzése, az orvosi vizsgálat igénybevételéhez való jog, valamint a szabadságelvonás ideje alatt a nagykorú őrizetesektől elkülönített fogva tartás.

  3. A bűncselekmény elkövetésével gyanúsított vagy vádolt, valamint az európai elfogatóparancs hatálya alatt álló polgárok ideiglenes költségmentességhez való jogáról szóló irányelv: A jogszabály biztosítani fogja, hogy a gyanúsítottak a büntetőeljárás korai szakaszától költségmenteséget vehessenek igénybe (amennyiben a gyanúsított polgárok különösen kiszolgáltatottak, kiváltképpen ha megfosztják őket a szabadságuktól). Emellett garantálja majd az európai elfogatóparancs alapján letartóztatott személyek költségmentességét (részletesebben lásd a mellékletben).

Az említett jogalkotási javaslatokat a Bizottság tagállamoknak szóló alábbi két ajánlása egészíti ki:

  1. A büntetőeljárás során gyanúsított és vádolt kiszolgáltatott személyekre vonatkozó eljárási biztosítékokról szóló ajánlás biztosítja, hogy azonosítsák és elismerjék a kiszolgáltatott (például fizikai vagy szellemi fogyatékosságban szenvedő) személyeket, és figyelembe vegyék sajátos szükségleteiket a büntetőeljárások folyamán. Ha a polgárok nem értik az eljárást, illetve az olyan cselekmények következményeit, mint például a beismerő vallomás, az „fegyveregyenlőtlenséghez” vezet. Az ajánlás azt javasolja, hogy a kiszolgáltatott gyanúsítottak számára nyújtsanak különleges biztosítékokat, ilyen például az ügyvédi segítség kötelező igénybevétele, a megfelelő harmadik személy általi segítségnyújtás, valamint az orvosi segítség.

  2. A büntetőeljárás során a gyanúsítottak vagy vádlottak költségmentességhez való jogáról szóló ajánlás meghatározza azokat a közös tényezőket, amelyeket figyelembe kell venni a költségmentességre való jogosultság értékelésekor, továbbá biztosítja a költségmentes jogsegélyszolgálat és az igazgatás minőségét és hatékonyságát.

Háttér

Az Unióban évente több mint 9 millió büntetőeljárásra kerül sor. 2010. március 9-én a Bizottság meghozta az első intézkedést azon intézkedéscsomag részeként, amely a valamennyi büntetőeljárásra vonatkozó, közös uniós normák meghatározására irányul. A Bizottság olyan szabályokat javasolt, amelyek arra köteleznék az uniós országokat, hogy teljes körű tolmácsolási és fordítási szolgáltatásokat biztosítsanak a gyanúsítottak részére (IP/10/249, MEMO/10/70). Az Európai Parlament és a Tanács kilenc hónap alatt, rekordsebességgel fogadta el a javaslatot (IP/10/1305). Az uniós tagállamoknak a szokásos kettő helyett három év alatt kellett elfogadniuk e szabályokat, hogy elegendő idő álljon a hatóságok rendelkezésére lefordított információk készítéséhez (IP/13/995).

A büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról szóló irányelv a büntetőeljárás valamennyi szakaszában, az Unió valamennyi bíróságán biztosítani fogja a polgárok számára azt a jogot, hogy kihallgatásukra, a tárgyalásokon való részvételükre, valamint a nekik szóló jogi tanácsadásra anyanyelvükön kerüljön sor.

E jogszabályt követte a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló, 2012-ben elfogadott második irányelv (lásd IP/12/575), valamint az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról és a szabadságelvonás ideje alatt harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal való kommunikációhoz való jogról szóló, 2013-ban elfogadott irányelv (IP/13/921). A mai javaslatokkal a Bizottság folytatja – a Stockholmi Programban előirányzott – büntető igazságszolgáltatási ütemtervének megvalósítást.

A tisztességes eljárások biztosítását szolgáló közös minimumszabályok hiányában az igazságügyi hatóságok vonakodnak majd attól, hogy valakit egy másik országba küldjenek bírósági eljárásra. Ennek eredményeképpen a bűnözés elleni küzdelmet szolgáló uniós intézkedések – így az európai elfogatóparancs – nem alkalmazhatóak teljes körűen.

További információ

Gyakran ismételt kérdések:

MEMO/13/1046 (angol nyelven)

Sajtóanyagok: eljárási jogok:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/131127_en.htm

Európai Bizottság – tisztességes eljáráshoz való jogok

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Viviane Reding alelnök, jogérvényesülésért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

Kövesse az alelnök bejegyzéseit a Twitteren is: @VivianeRedingEU

Kapcsolattartók:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

1. melléklet Az ártatlanság vélelmével kapcsolatos jogi helyzet a tagállamokban

A bűnösségre vonatkozó nyilvános hivatkozások hiánya

A bizonyítási teher és a bizonyítási küszöb

A vallomástétel szabadsága, az együttműködés megtagadásához való jog és az önvádra kötelezés tilalma

A vádlott távollétében hozott határozatok

Hogyan öltötték mindezt jogi formába:

Kifejezetten az alkotmányban, a büntető törvénykönyvben vagy az ítélkezési gyakorlatban -

Az ártatlanság vélelméből következően ●1

Különleges jogorvoslatok megléte

Igen –

Nem, de az ártatlanság általános vélelméből kikövetkeztethető - ●

A bizonyítási teher minden esetben a vádhatóságot terheli –

Bizonyos körülmények között megfordul a bizonyítási teher - ●

Különleges jogorvoslatok megléte

Igen –

Nem, de az ártatlanság általános vélelméből kikövetkeztethető - ●

A bizonyítási teher megfordulása esetén lehetőség van a bizonyítás megtámadására

Igen –

Nem - ●

A törvény kifejezetten előírja a vallomástétel szabadságát - ●

A hátrányos következtetések megengedettek - ◊

A nemzeti jog tartalmazza az együttműködés megtagadáshoz való jogot, és az önvádra kötelezés tilalmát -

E jog minősített:

- amennyiben a gyanúsítottól tájékoztatás igényelhető az akaratától függetlenül - ◊

- Bizonyos további körülmények esetén

Nincs kifejezett jogosultság az együttműködés megtagadásához, és nem létezik az önvádra kötelezés tilalma -●

A hátrányos következtetések megengedettek -

Különleges jogorvoslatok megléte

Igen, a bizonyíték elfogadhatatlannak nyilvánítható –

Igen, a határozat megsemmisíthető - ◊

Nem - ●

A tárgyaláson való jelenlétre vonatkozó kifejezett jogosultság - ●

A gyanúsított / vádlott jelenléte a tárgyaláson kivétel nélkül kötelező -

Lehetőség van az eljárásnak a vádlott távollétében történő lefolytatására, ha:

- A gyanúsított /vádlott megszökött - ◊

- Egyéb körülmények között -

Ha lehetőség van a távollevővel szembeni eljárás lefolytatására, a gyanúsítottnak / vádlottnak azt követően lehetősége van:

- az ügy érdemének újbóli megtárgyalására -

- a határozat megfellebbezésére - ●

AT

Nincs adat

● ◊

BE

● ◊

● ◊

BG

Nincs adat

● ◊

CY

Nincs adat

● ◊

Nincs adat

CZ

Nincs adat

● ◊

DE

Nincs adat

DK

EE

● ◊

EL

ES

● ◊

FI

Nincs adat

● ◊

FR

● ◊

HU

HR

Nincs adat

● ◊

IE

● ◊

Nincs adat

IT

LT

Nincs adat

LU

● ◊

LV

● ◊

MT

● ◊

NL

Nincs adat

● ◊

PL

● ◊

PT

● ◊

RO

SE

● ◊

● ◊

SI

Nincs adat

● ◊

SK

UK - Anglia és Wales

2

● ◊

UK - Skócia

● ◊

2. melléklet Az az időpont, amikor a költségmentességhez való jog esedékessé válik a különböző tagállamokban

A gyanúsított első kihallgatásakor (nem szükségképpen a rendőrség épületében) és az őrizetbe vételt megelőzően

A kihallgatást (általában a rendőrség épületében) megelőzően, akár a letartóztatás vagy megvádolás után is

Amikor a gyanúsítottat letartóztatják vagy őrizetbe veszik a rendőrség épületében

A gyanúsítottként való első megjelöléskor, vagy a hivatalos vádat vagy megvádolást követően

A hivatalos letartóztatáskor vagy megvádoláskor (pl. a bíróságon), akár az őrizetbe vétel és a kihallgatás után is

A bíróság előtti, tárgyalást megelőző kihallgatáskor

AT

x

BE

x

BG

x

CY

x

CZ

x

DE

x

DK

x

EE

x

EL

x

ES

x

FI

x

FR

x

HU

x

HR

IE

x

IT

x

LT

x

LU

x

LV

x

MT

x

NL

PL

x

PT

x

RO

x

SE

x

SI

x

SK

x

UK (Anglia és Wales)

x

UK (Skócia)

x

1 :

Forrás: Az ártatlanság vélemények egyes vonatkozásairól és a büntetőeljárás folyamán a tárgyaláson való jelenléthez való jogról szóló irányelvre irányuló javaslat hatásvizsgálata.

Dániára, Olaszországra, illetve Szlovákiára vonatkozóan nem nyújtottak tájékoztatást.

Az ártatlanság vélelméből következően” fordulat olyan helyzetekre utal, amikor nincs e kérdésre vonatkozó külön jogszabály, hanem a jog és /vagy a jogorvoslat kikövetkeztethető az ártatlanság vélelmére vonatkozó általános szabályokból.

2 :

A védelem az ünnepélyes eljárásban köteles ellenkérelmet benyújtani.


Side Bar