Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 27. studenoga 2013.

Pravo na... pošteno suđenje! Komisija želi veća jamstva za građane u kaznenom postupku

Europska komisija predstavila je danas paket prijedloga za daljnje jačanje postupovnih jamstava za građane u kaznenom postupku. Cilj je zajamčiti svim građanima pravo na pošteno suđenje na cijelom području Europske unije. Današnji prijedlog usmjeren je na poštovanje pretpostavke nedužnosti, pravo prisustvovanja suđenju, posebna jamstva za djecu u kaznenom postupku, jamstvo privremene pravne pomoći za osumnjičenike i optuženike u ranoj fazi postupka i osobito za osobe obuhvaćene europskim uhidbenim nalogom. Novi su prijedlozi još jedna prekretnica u području postupovnih prava te nadopuna paketu triju propisa EU-a dogovorenih od 2010.: pravo na pismeno i usmeno prevođenje (IP/13/995), pravo na obavješćivanje (IP/12/575) i pravo na pristup odvjetniku (IP/13/921). Tim prijedlozima promiče se načelo ravnopravnosti stranaka u postupku kako bi se svim strankama osiguralo pošteno suđenje. Nakon što se donesu, prijedlozima će se pridonijeti povećanju uzajamnog povjerenja u pravosudne sustave država članica i osigurati bolje funkcioniranje europskog područja pravde.

„Pravdu nije dostatno provoditi, ta provedba mora biti vidljiva. Kada sam 2010. postala prva povjerenica za pravosuđe, obećala sam preusmjerivanje naših politika u pravosuđu. Pravda je prije 2010. držala dva mača, ali ne i vagu. Komisija je otad poduzela mjere za uspostavu ravnoteže u pravosudnim politikama jačajući prava i slobode naših građana. Europska komisija postiže rezultate: utvrđujemo niz postupovnih prava koja će vrijediti za sve građane širom Europske unije. Izgrađujemo istinski europski kontinent pravde", izjavila je potpredsjednica Europske komisije i povjerenica EU-a za pravosuđe Viviane Reding. „Današnjim prijedlozima građanima će se osigurati pravilan pristup pravnoj pomoći kada su najranjiviji, posebna jamstva djeci osumnjičenicima te djelotvorna primjena načela o „nedužnosti do dokazivanja krivnje” na cijelom području Europske unije. Građani mogu očekivati sličnu razinu zaštite kad putuju unutar EU-a i kod kuće.”

U današnji je paket uključeno pet prijedloga:

  1. Direktiva za jačanje pretpostavke nedužnosti i prava na prisustvovanje suđenju u kaznenim postupcima: njome će se jamčiti poštovanje pretpostavke nedužnosti svih građana koje su policija ili pravosudna tijela osumnjičili ili optužili, na način (1.) da se o krivnji ne može zaključivati ni u kakvoj službenoj odluci ili izjavi prije izricanja konačne presude; (2.) da je teret dokazivanja na tužitelju, a postojanje sumnje ide u prilog osumničenoj ili optuženoj osobi; (3.) da se jamči pravo na šutnju i da se ono ne primjenjuje protiv osumnjičenika u cilju osiguravanja presude; (4.) da optuženi ima pravo prisustvovati suđenju (vidi pojedinosti u Prilogu).

  2. Direktiva o posebnim jamstvima za djecu osumnjičenu ili optuženu za kazneno djelo: njome će se osigurati da djeca, koja su ranjiva zbog svoje dobi, u svim fazama imaju obvezan pristup odvjetniku. To znači da se djeca ne mogu odreći svojeg prava na pomoć odvjetnika zbog velikog rizika da neće biti svjesni posljedica svojeg djelovanja u slučaju da se mogu odreći svojih prava. Djeci bi trebala koristiti i druga jamstva, koja se primjerice odnose na neodgodivo obavješćivanje o njihovim pravima, pomoć roditelja (ili druge odgovarajuće osobe), saslušanje bez prisustvovanja javnosti, pravo na liječnički pregled i razdvajanje od odraslih zatvorenika u slučaju lišavanja slobode.

  3. Direktiva o pravu na privremenu pravnu pomoć za građane osumnjičene ili optužene za kazneno djelo te obuhvaćene europskim uhidbenim nalogom: njome se osigurava da osumnjičenici imaju pristup pravnoj pomoći u ranim fazama kaznenog postupka (u slučaju osobite ranjivosti optuženih građana, posebno u slučaju lišavanja slobode). Njome se jamči i pravna pomoć za osobe uhićene na temelju europskog uhidbenog naloga (vidi pojedinosti u Prilogu).

Tim zakonodavnim prijedlozima dopunjuju se dvije Komisijine preporuke državama članicama:

  1. Preporuka o postupovnim jamstvima za ranjive osobe osumnjičene ili optužene u kaznenom postupku: da se utvrde i prepoznaju ranjive osobe (primjerice, osobe s tjelesnim ili mentalnim invaliditetom) te da se njihove posebne potrebne uzmu u obzir tijekom kaznenog postupka. Ako građani ne razumiju postupak ili posljedice svojeg djelovanja, primjerice priznanja, to vodi do „neravnopravnosti stranaka”. Preporukom se predlaže da ranjivi osumnjičenici uživaju posebna jamstva, primjerice obvezan pristup odvjetniku, pomoć odgovarajuće treće osobe i liječnička pomoć.

  2. Preporuka o pravu na pravnu pomoć za osumnjičene ili optužene osobe u kaznenom postupku: za utvrđivanje zajedničkih čimbenika koje treba uzeti u obzir pri ocjenjivanju ima li pojedinac pravo na pravnu pomoć te za osiguranje kvalitete i djelotvornosti usluge pravne pomoći.

Pozadina

U Europskoj uniji svake godine ima više od 9 milijuna kaznenih postupaka. Dana 9. ožujka 2010. Europska je komisija poduzela prvi korak u nizu mjera za određivanje zajedničkih standarda EU-a za sve kaznene postupke. Komisija predlaže pravila kojima bi se sve zemlje EU-a obvezale pružati cjelovite usluge pismenog i usmenog prevođenja osumnjičenicima (IP/10/249, MEMO/10/70). Europski parlament i države članice u Vijeću donijeli su prijedlog u rekordnom vremenu od devet mjeseci (IP/10/1305). Umjesto uobičajene dvije godine, države članice EU-a imale su tri godine za donošenje tih propisa kako bi nadležnim tijelima omogućile dovoljno vremena za stavljanje prevedenih informacija na raspolaganje (IP/13/995).

Direktivom o pravu na usmeno i pismeno prevođenje u kaznenom postupku jamči se pravo građana da budu saslušani, sudjeluju u saslušanjima te da u svim fazama kaznenog postupka i svim sudnicama EU-a primaju pravnu pomoć na svojem jeziku.

Nakon tog propisa uslijedila je druga direktiva o pravu na obavješćivanje u kaznenom postupku, koja je donesena 2012. (vidi IP/12/575), a zatim 2013. i treća direktiva o pravu na pristup odvjetniku i pravu na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima u slučaju lišavanja slobode (IP/13/921). Današnjim prijedlogom Komisija nastavlja slijediti plan u ovom području kaznenog prava, kako je predviđeno Stockholmskim programom.

Ako nemaju minimalne zajedničke standarde za osiguranje poštenih postupaka, pravosudna će tijela biti nesklona izručivanju osoba radi suđenja u drugoj zemlji. Zbog toga se mjere EU-a za suzbijanje kriminala, primjerice europski uhidbeni nalog, ne mogu u cijelosti primjenjivati.

Više informacija:

Najčešće postavljena pitanja:

MEMO/13/1046

Dokumentacija za tisak – postupovna prava:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/131127_en.htm

Europska komisija – pravo na pošteno suđenje:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Internetska stranica potpredsjednice Viviane Reding, povjerenice EU-a za pravosuđe:

http://ec.europa.eu/reding

Pratite potpredsjednicu na Twitteru: @VivianeRedingEU

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Annex1: Legal situation in the Member States regarding presumption of innocence ('PoI')

Absence of public references to guilt

Burden of proof and standard of proof

Right to remain silent, right not to cooperate and privilege against self-incrimination

In absentia decisions

How is this enshrined in law :

Explicitly in constitution, criminal procedural code or case law -

Derived from the PoI ●1

Existence of specific remedies

Yes –

No, but can be derived from general PoI - ●

The burden of proof always on the prosecution –

Reverse burdens of proof in certain circumstances - ●

Existence of specific remedies

Yes –

No, but can be derived from general PoI - ●

Possibility to challenge the proof when reversed

Yes –

No - ●

Right to remain silent is explicitly provided in law - ●

Adverse inferences permitted - ◊

Right not to cooperate and privilege against self-incrimination in national law -

The right is qualified:

- where the information requested from the suspect exists independently of his will - ◊

- In certain additional circumstances

No specific right not to cooperate and no privilege against self-incrimination-●

Adverse inferences permitted -

Existence of specific remedies

Yes evidence can be inadmissible–

Yes decision can be nullified - ◊

No - ●

Explicit right to be present at trial - ●

Suspect / accused’s presence at trial is without exceptions mandatory -

In absentia proceedings possible if:

-Suspect / accused has voluntarily absconded - ◊

-In other circumstances -

If in absentia proceedings possible, the suspect / accused person may subsequently:

-a fresh determination of the merits of the case -

-appeal the decision - ●

AT

N/A

● ◊

BE

● ◊

● ◊

BG

N/A

● ◊

CY

N/A

● ◊

N/A

CZ

N/A

● ◊

DE

N/A

DK

EE

● ◊

EL

ES

● ◊

FI

N/A

● ◊

FR

● ◊

HU

HR

N/A

● ◊

IE

● ◊

N/A

IT

LT

N/A

LU

● ◊

LV

● ◊

MT

● ◊

NL

N/A

● ◊

PL

● ◊

PT

● ◊

RO

SE

● ◊

● ◊

SI

N/A

● ◊

SK

UK - E&W

2

● ◊

UK - SC

● ◊

Annex 2: Moment at which the Right to Legal Aid arises in the different Member States

When suspect is first questioned (not necessarily at police station) and before detention

Prior to questioning (generally at police station) , may be before arrest or charge

When suspect is arrested or detained at police station

Following first identification as suspect or after formal charge or accusation

On formal arrest or charging (e.g. in court), maybe after detention and questioning

At pre-trial questioning before the court

AT

x

BE

x

BG

x

CY

x

CZ

x

DE

x

DK

x

EE

x

EL

x

ES

x

FI

x

FR

x

HU

x

HR

IE

x

IT

x

LT

x

LU

x

LV

x

MT

x

NL

PL

x

PT

x

RO

x

SE

x

SI

x

SK

x

UK (England & Wales)

x

UK (Scotland)

x

1 :

Source: Impact Assessment for the Proposal for a Directive on certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceedings.

No information was provided for Denmark, Italy or Slovakia.

'Derived from the PoI' refers to situations where there are no specific law on the issue but the right and / or the remedy can be derived from the general rules governing the presumption of innocence ('PoI').

2 :

The defence is required to lodge a defence statement in solemn proceedings.


Side Bar