Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 25 noiembrie 2013

Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor: Comisia Europeană ia măsuri pentru combaterea mutilării genitale a femeilor

Cu ocazia Zilei internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, Comisia Europeană a anunțat astăzi — într-un document de strategie — noul impuls pe care îl dă luptei împotriva mutilării genitale a femeilor (MGF) în Uniunea Europeană și în afara acesteia. Conform estimărilor, această practică, recunoscută la nivel internațional drept o încălcare a drepturilor omului privind femeile și o formă de agresiune împotriva copiilor, a produs numai la nivel european 500 000 de victime, iar la nivel mondial, peste 125 de milioane de victime. Pentru combaterea mutilării genitale a femeilor, Comisia va utiliza în totalitate viitoarele finanțări alocate de UE pentru prevenirea acestei practici, îmbunătățirea asistenței acordate victimelor, sprijinirea practicienilor din domeniul sănătății, pentru aplicarea la nivel național a legislației împotriva MGF și, de asemenea, pentru îmbunătățirea nivelului de protecție, în temeiul normelor UE privind azilul, a femeilor care sunt expuse acestui risc. Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă s-au angajat, de asemenea, să promoveze eliminarea la nivel mondial a MGF, prin intermediul unui dialog bilateral și multilateral. În fine, Comisia va încuraja intensificarea colectării de date privind numărul femeilor și al tinerelor care sunt expuse acestui risc. Planul de acțiune prezentat astăzi este o continuare a consultării publice privind MGF, lansată de Comisie în luna martie (IP/13/189).

La începutul acestui an, Comisia Europeană s-a alăturat activiștilor dedicați acestei lupte, pentru a cere toleranță zero față de mutilarea genitală a femeilor”, a declarat dna vicepreședinte Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție.Astăzi vă prezentăm demersurile noastre. Comisia reiterează, în cadrul unui plan de acțiune, angajamentul nostru de a combate violența împotriva femeilor și de a elimina MGF, atât în UE, cât și la nivel mondial. Trebuie însă clarificat un lucru: Comisia nu poate reuși de una singură. Vom conlucra cu statele membre, cu ONU, cu ONG-uri și cu comunitățile afectate. Sunt convinsă că împreună vom reuși ca practica mutilării genitale a femeilor să rămână de domeniul trecutului.”

„Toleranță zero față de mutilarea genitală a femeilor reprezintă un domeniu de politică la care Uniunea Europeană s-a angajat pe tot parcursul acțiunii sale externe. Împreună cu țările partenere din lumea întreagă ne-am angajat să colaborăm pentru eradicarea acestei practici care este o încălcare a drepturilor femeilor și fetelor și care constituie o vătămare din mai multe puncte de vedere. Adoptarea acestei strategii în acest moment reprezintă o dovadă a angajamentului nostru comun. Vor fi utilizate instrumentele și resursele UE, atât politice, cât și economice, pentru promovarea inițiativelor și susținerea legilor de natură să contribuie la crearea unei lumi în care nicio tânără nu va mai trebui să se supună acestei practici violente și intolerabile”, a declarat dna Catherine Ashton, Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, vicepreședinte al Comisiei Europene.

Comunicarea lansată astăzi de Comisie în acest domeniu stabilește o serie de acțiuni menite să contribuie la eliminarea MGF și vizează:

 1. O mai bună înțelegere a fenomenului: elaborarea de indicatori (prin intermediul Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați - European Institute of Gender Equality – EIGE –, dar și la nivel național) pentru o mai bună identificare a numărului de femei și de fete care sunt victime ale mutilării sau care sunt expuse acestui risc.

 2. Prevenirea MGF și sprijinirea victimelor: utilizarea finanțării UE (cum ar fi Programul Daphne al UE, programul Învățare pe tot parcursul vieții și programul Tineretul în acțiune, precum și viitorul Fond pentru azil și migrație) pentru sprijinirea activităților de prevenire a MGF, creșterea gradului de sensibilizare cu privire la această problemă, consolidarea statutului femeilor și al fetelor imigrante, cât și formarea personalului medical și a celor care lucrează cu victimele MGF. În 2013, Comisia a alocat 2,3 milioane EUR pentru proiecte care vizează în mod expres combaterea MGF (a se vedea exemplele din anexa 1).

 3. Eficientizarea urmăririi penale de către statele membre: sprijin pentru punerea în aplicare a legislațiilor naționale existente care interzic MGF, prin analizarea legilor penale și a cauzelor penale aduse în instanță până în prezent, difuzarea materialelor de formare pentru practicienii în domeniul dreptului, precum și aplicarea drepturilor victimelor la asistență specializată în conformitate cu legislația UE.

 4. Protecția femeilor care sunt expuse acestui risc pe teritoriul UE: asigurarea unei aplicări corecte a normelor UE în materie de azil (în special a directivei revizuite privind calificările și a directivei privind procedurile în materie de azil) pentru a se garanta protecția femeilor care se confruntă cu riscul de a fi victime ale mutilării genitale, pentru sensibilizarea profesioniștilor care lucrează în domeniul azilului și încurajarea statelor membre să reinstaleze copiii și femeile care se confruntă cu acest risc, prin acordarea de sprijin prin intermediul Fondului european pentru refugiați și al viitorului Fond pentru azil și migrație.

 5. Eforturi pentru eliminarea MGF la nivel mondial: abordarea problemei privind MGF în cadrul dialogurilor bilaterale cu țările partenere în cauză, colaborarea cu Uniunea Africană și în cadrul Organizației Națiunilor Unite pentru promovarea inițiativelor globale împotriva MGF, susținerea îmbunătățirii legislației naționale și sprijinirea inițiativelor societății civile din țările afectate de această practică, formarea și orientarea personalului din delegațiile UE în chestiuni legate de MGF.

Pentru a se asigura că diferitele acțiuni sunt continuate și rămân pe agenda politică în permanență, Comisia s-a angajat, de asemenea, să monitorizeze progresele înregistrate și să le analizeze în fiecare an, în jurul datei de 6 februarie, Ziua internațională de toleranță zero față de MGF.

Context

Practica mutilării genitale a femeilor cuprinde toate procedurile care implică îndepărtarea parțială sau totală a organelor genitale feminine externe sau alte vătămări aduse organelor genitale feminine din alte motive decât de natură medicală, astfel cum sunt definite de Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

Practicile privind mutilarea genitală a femeilor sunt efectuate - din considerente culturale, religioase și/sau sociale - asupra fetelor tinere, în perioada copilăriei și până la vârsta de 15 ani. Mutilarea genitală a femeilor constituie o formă de abuz asupra copiilor și de violență asupra femeilor și a fetelor; această practică are grave consecințe fizice și psihologice pe termen scurt și lung.

În țările UE în care trăiesc femeile care sunt victime ale acestor practici sau fetele și femeile care se confruntă cu acest risc, practica mutilării genitale a femeilor se produce, în principal, pe durata șederii în țara de origine, dar există și indicii că MGF are loc și pe teritoriul UE.

Potrivit unui raport recent al Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, există victime sau potențiale victime ale MGF în cel puțin 13 țări membre ale UE: Austria, Belgia, Danemarca, Germania, Spania, Finlanda, Franța, Irlanda, Italia, Țările de Jos, Portugalia, Suedia și Regatul Unit. Cu toate acestea, raportul a subliniat, de asemenea, că sunt necesare date precise, ca bază de pornire pentru eradicarea acestui fenomen.

La 21 septembrie 2010, Comisia Europeană a adoptat o „Strategie pentru egalitatea între femei și bărbați, 2010-2015”, care stabilește o serie de priorități în ceea ce privește egalitatea de șanse între femei și bărbați, inclusiv încetarea violenței bazate pe gen. Strategia a inclus o trimitere specifică la combaterea mutilării genitale a femeilor. La 6 februarie 2013, Ziua internațională împotriva mutilării genitale a femeilor, Comisia Europeană și-a reafirmat angajamentul ferm de a eradica această practică extrem de dăunătoare (MEMO/13/67).

La 6 martie 2013, dna vicepreședinte Reding și dna Cecilia Malmström, comisarul pentru afaceri interne, s-au alăturat activiștilor pentru drepturile omului în scopul de a cere toleranță zero față de MGF în cadrul unei mese rotunde la nivel înalt în care s-a discutat modul în care Uniunea Europeană poate ajuta statele membre să elimine această practică (IP/13/189). Comisia a anunțat că va pune la dispoziție fonduri în valoare de 3,7 milioane EUR pentru sprijinirea activităților statelor membre de sensibilizare cu privire la violența împotriva femeilor, precum și fonduri suplimentare în valoare de 11,4 milioane EUR pentru ONG-uri și alte entități care lucrează cu victimele. De asemenea, Comisia a lansat o consultare publică privind combaterea MGF, ale cărei rezultate au contribuit la elaborarea comunicării de astăzi privind politica în domeniu.

Conform raportului, eliminarea MGF va necesita întreprinderea unei serii de acțiuni axate pe colectarea datelor, prevenire, protejarea fetelor care sunt expuse acestui risc, urmărirea penală a făptașilor și furnizarea de servicii pentru victime. Persoanele care sunt victimele mutilării genitale se pot baza pe protecția acordată în temeiul directivei UE privind drepturile victimelor, adoptată la 4 octombrie 2012, care se referă în mod explicit la mutilarea genitală a femeilor ca fiind o formă de violență bazată pe gen (IP/12/1066).

Dar, în timp ce toate statele membre ale UE au instituit dispoziții legale pentru urmărirea penală a persoanelor care se fac vinovate de practicarea mutilării genitale a femeilor fie în temeiul legislației generale, fie al legislației penale specifice, urmăririle în justiție au loc foarte rar. Această situație este cauzată de dificultățile privind depistarea cazurilor, colectarea de dovezi suficiente, de reticența persoanelor de a raporta o infracțiune și, mai ales, de lipsa de informare privind practica mutilării genitale a femeilor.

Într-un raport separat al Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați a fost prezentată o serie de bune practici din nouă state membre privind combaterea MGF, cum ar fi:

 1. un proiect neerlandez de prevenire a MGF, prin reunirea cadrelor medicale, a forțelor de poliție, a școlilor, a serviciilor pentru protecția copilului și a organizațiilor pentru imigranți;

 2. o organizație franceză care se concentrează pe aducerea în fața justiției a cazurilor de MGF, constituindu-se „parte civilă” în procese;

 3. o unitate sanitară specializată din Regatul Unit, cu 15 clinici care răspund nevoilor specifice ale femeilor afectate de practica MGF.

Informații suplimentare

Comisia Europeană – încetarea violenței bazate pe gen:

http://ec.europa.eu/justice/gender-violence

Report by the European Institute for Gender Equality – Female genital mutilation in the EU & Croatia

National factsheets by the European Institute for Gender Equality – Female genital mutilation in the EU & Croatia

Pagina de internet a dnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisarul UE pentru justiție:

http://ec.europa.eu/reding

Facebook: Trimiteți „Fotografii toleranță zero”:

COMM-SOCIAL-MEDIA-TEAM@ec.europa.eu

Hashtag Twitter: #zeroFGM

O puteți urmări pe dna vicepreședinte pe Twitter

@VivianeRedingEU

Puteți urmări EU Justice pe Twitter

@EU_Justice

Anexa 1: Exemple de proiecte finanțate de către Comisia Europeană în vederea sprijinirii statelor membre și a organizațiilor societății civile în ceea ce privește sensibilizarea publicului privind practica mutilării genitale a femeilor

 • Administrația franceză pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen va lansa o campanie de sensibilizare cu privire la măsurile introduse recent pentru combaterea mutilării genitale a femeilor (MGF). Va fi concepută o broșură, care va fi distribuită pe scară largă (258 000 EUR).

 • Ministerul pentru afaceri interne (Home Office) din Regatul Unit va elabora un proiect care vizează creșterea gradului de sensibilizare cu privire la MGF ca fiind o chestiune de protecție a copiilor, dar și pentru combaterea acestei practici. Acesta include o campanie de comunicări în atenția Societății naționale pentru prevenirea cruzimii împotriva copiilor (National Society for the Prevention of Cruelty to Children), înființarea unei linii telefonice de asistență în cazuri de MGF, dezvoltarea unor programe de formare cu privire la MGF și procedurile de urmat de către profesioniștii cu responsabilități privind salvarea și protecția copiilor, precum și organizarea unui atelier de schimb de experiență la nivel european privind MGF (340 000 EUR).

 • Comisia națională de promovare a egalității între bărbați și femei în Malta va crește gradul de sensibilizare și va oferi informații privind MGF, inclusiv în rândul profesioniștilor care lucrează cu victimele sau în rândul autorilor acestor practici. Activitățile includ un studiu privind mutilarea genitală a femeilor în Malta, pliante pentru cadrele medicale și pentru femeile imigrante cu privire la MGF, precum și formarea profesioniștilor și experților juridici care, în timpul activității lor, intră în legătură cu victimele sau cu autorii acestor practici (300 000 EUR).

 • Proiectul „CREATE YouthNet”, pus în aplicare de FORWARD (Regatul Unit), urmărește protejarea tinerilor față de practicile dăunătoare, în special față de mutilarea genitală a femeilor (MGF) și față de căsătoriile forțate, oferindu-le posibilitatea de a fi „avocați” de încredere ai schimbării și mentori inter pares în cadrul comunităților din care fac parte. Proiectul constă în formarea și îndrumarea tinerilor, cartografierea acțiunilor de lucru cu tinerii ale agențiilor, crearea unei Rețele europene de activiști din rândul tineretului și a unei Rețele naționale de tineret (National Youth Network), precum și elaborarea unor materiale adresate tinerilor și organizarea de campanii creative destinate școlilor, tinerilor și părților interesate din comunitatea lor (317 000 EUR).

 • Proiectul intitulat „Change: Promoting Behaviour Change Towards the Eradication of FGM" (Vremea schimbării: promovarea schimbării comportamentale în scopul eradicării MGF) gestionat de Terre des Femmes (Germania) vizează capacitarea comunităților practicante din întreaga UE să pledeze împotriva mutilării genitale a femeilor prin responsabilizarea membrilor influenți din aceste comunități. Proiectul include formarea specializată a principalilor profesioniști și încurajează dialogul în cadrul comunităților. Proiectul include elaborarea unui manual de formare la nivel european pentru statele membre, ONG-uri și alte părți interesate. O conferință internațională organizată de Euronet-MGF (o rețea care cuprinde peste 35 de organizații membre din 15 țări europene care luptă împotriva MGF) va asigura o amplă diseminare a rezultatelor proiectului și a manualului de formare (380 000 EUR).

 • Universitatea din Coventry dezvoltă un proiect care urmărește colaborarea comunităților originare din Somalia și Sudan care au fost parte la proiectul REPLACE finanțat prin programul Daphne 2010-2011, în cadrul căruia s-a adoptat o abordare în favoarea schimbării comportamentale în materie de sănătate, în același timp fiind aplicate metode de cercetare prin acțiuni participative cu ajutorul cărora să se identifice comportamentele și atitudinile specifice care contribuie la practicarea MGF în spațiul UE. În cadrul acestui proiect se va da curs constatărilor și abordării propuse de REPLACE și se vor concepe strategii noi pentru introducerea schimbării în comunitățile vizate. Printre activitățile avute în vedere figurează punerea în practică a abordării REPLACE și setul de instrumente pentru combaterea MGF în comunitățile care o practică din alte state membre ale UE, prin ateliere la nivelul fiecărei comunități în scopul de a se identifica factorii de facilitare și barierele în calea schimbării (535 000 EUR).

Anexa 2: Numărul estimat al femeilor care sunt victimele MGF, al victimelor potențiale și al fetelor expuse riscului de mutilare genitală (în cazul în care sunt disponibile studii)

Country

Criminal law provisions against FGM

Estimated no. of women with FGM (date of study)

Estimated no. of girls at risk of FGM

Estimated no. of women from FGM-affected regions living in the EU (where no FGM-specific data is available)

Belgium

Specific

6,260 (2011)

1,975

Bulgaria

General

No data available

No data available

Czech Republic

General

No data available

No data available

Denmark

Specific

No data available

No data available

15,116

Germany

General

19,000 (2007)

4,000

Estonia

General

No data available

No data available

Ireland

Specific

3,170 (2011)

No data available

Greece

General

1,239 (2006)

No data available

Spain

Specific

No data available

No data available

30,439

France

General

61,000 (2007)

No data available

Italy

Specific

35,000 (2009)

1,000

Cyprus

Specific

No data available

No data available

1,500

Latvia

General

No data available

No data available

Lithuania

General

No data available

No data available

Luxembourg

General

No data available

No data available

Hungary

General

170-350 (2012)

No data available

Malta

General

No data available

No data available

Netherlands

General

29,210 (2013)

40-50 each year

Austria

Specific

8,000 (2000)

No data available

Poland

General

No data available

No data available

Portugal

General

No data available

No data available

9,263

Romania

General

No data available

No data available

Slovenia

General

No data available

No data available

Slovakia

General

No data available

No data available

Finland

General

No data available

No data available

4,400

Sweden

Specific

No data available

No data available

91,420

UK

General

65,790 (2007)

30,000

Croatia

Specific

No data available

No data available

Sursa: EIGE: Mutilarea genitală a femeilor în Uniunea Europeană și Croația, cu excepția Țărilor de Jos: Marja Exterkate - Mutilarea genitală a femeilor în Țările de Jos. Prevalența, incidența și factorii determinanți (2013).


Side Bar