Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. november 25.

A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja: az Európai Bizottság fellép a női nemi szervek megcsonkítása ellen

A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja alkalmából a Bizottság ma közzétett –stratégiai dokumentumában– bejelentette, hogy az Európai Unióban és azon kívül is új lendületet ad a női nemi szervek megcsonkítása elleni küzdelemnek. A csonkításnak – mely világszerte a nők emberi jogai megsértésének, valamint gyermekbántalmazásnak minősül – a becslések szerint csak Európában 500 000, globális szinten pedig 125 millió áldozata van. A női nemi szervek megcsonkítása elleni küzdelemben a Bizottság a jövőbeli uniós forrásokat teljes körűen felhasználja annak érdekében, hogy elősegítse a gyakorlat megakadályozását, hatékonyabbá tegye az áldozatoknak nyújtott segítséget, támogassa az egészségügyi szakembereket és a női nemi szervek megcsonkítása ellen hozott jogszabályok nemzeti szintű érvényre juttatását, valamint az európai menekültjogi szabályok keretében fokozza a veszélyeztetett nők védelmét. A Bizottság az Európai Külügyi Szolgálattal együtt elkötelezett amellett, hogy két- és többoldalú párbeszédek révén világszerte megszűnjön a női nemi szervek megcsonkításának gyakorlata. Végezetül a Bizottság a jövőben ösztönzi a veszélyeztetett nők és lányok számának felmérésére irányuló kutatásokat. Az új cselekvési terv annak a női nemi szervek megcsonkításával kapcsolatos nyilvános konzultációnak a folytatása, melyet a Bizottság márciusban indított (IP/13/189).

Az év elején az Európai Bizottság aktivistákkal együtt a női nemi szervek megcsonkításával szembeni zéró toleranciára szólított fel” – nyilatkozta Viviane Reding, az Európai Bizottság alelnöke és uniós jogérvényesülési biztos. „Ma elérkezett az ideje, hogy felmutassuk az eredményeket. Cselekvési tervében a Bizottság mind európai, mind globális szinten megerősíti elkötelezettségét a nők elleni erőszakkal és a női nemi szervek megcsonkításával szembeni küzdelem mellett. Szögezzük azonban le: a Bizottság egyedül nem képes helytállni e küzdelemben. Szorosan együttműködünk a tagállamokkal, az ENSZ-szel, a nem kormányzati szervezetekkel és az érintett közösségekkel. Meggyőződésem, hogy együttes munkánk révén véget vethetünk a női nemi szervek megcsonkítása gyakorlatának.”

„A női nemi szervek megcsonkításával szembeni zéró tolerancia olyan szakpolitika, amely mellett az Európai Unió külső tevékenységein keresztül kötelezi el magát. Világszerte több partnerországgal munkálkodunk együttesen azon, hogy felszámoljuk ezt a nők és lányok jogait sértő, és rájuk nézve több szempontból káros tevékenységet. A stratégia mai elfogadása közös elkötelezettségünk jele. Az EU politikai és gazdasági eszközeit, valamint forrásait olyan kezdeményezések előmozdítására és jogszabályok támogatására fordítjuk, melyek révén egy olyan világban élhetünk, ahol egyetlen lánynak sem kell szembenéznie ezzel a kegyetlen és elfogadhatatlan gyakorlattal” – fűzte hozzá Catherine Aston, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság alelnöke.

A Bizottság ma nyilvánosságra hozott szakpolitikai közleménye számos fellépést tartalmaz, melyek a női nemi szervek megcsonkításával kapcsolatos gyakorlat megszüntetése irányába mutatnak:

A jelenség jobb megértése: olyan mutatók kidolgozása (a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete és a tagállamok révén), melyek segítségével hatékonyabban felmérhető a csonkítás kockázatának kitett nők és lányok száma;

A női nemi szervek megcsonkításának megakadályozása és az áldozatok támogatása: uniós források (köztük a Daphne program, az egész életen át tartó tanulás programja és a Fiatalok lendületben program) felhasználása a női nemi szervek megcsonkításának megakadályozására irányuló tevékenységek támogatására, a problémával kapcsolatos figyelemfelkeltésre, a migráns nők és lányok szerepvállalásának előmozdítására és az áldozatokkal foglalkozó egészségügyi szakemberek képzésére. A Bizottság 2013-ban 2,3 millió eurót juttatott olyan projekteknek, melyek kifejezetten a női nemi szervek megcsonkításával szemben veszik fel a harcot (lásd az 1. mellékletet);

Hatékonyabb tagállami végrehajtás: a női nemi szervek megcsonkítását tiltó meglévő nemzeti jogszabályok érvényre juttatásának támogatása a büntetőtörvények és bírósági ügyek elemzése révén, a jogi szakma képviselőihez eljuttatott képzési anyagok, valamint az áldozatok uniós jogszabályok értelmében igénybe vehető szakellátást biztosító jogainak érvényre juttatása;

A veszélyeztetett nők védelme az Unión belül: az európai menekültügyi szabályok (így a felülvizsgált kvalifikációs irányelv és a menekültügyi eljárásokról szóló irányelv) helyes alkalmazásának biztosítása a veszélyeztetett nők garantált védelme érdekében, a menekültügyi szakemberek körében folytatott figyelemfelkeltés, valamint a tagállamok ösztönzése arra, hogy a veszélyeztetett nők és gyermekek újbóli beilleszkedéséhez vegyék igénybe az Európai Menekültügyi Alap és a jövőbeli Menekültügyi és Migrációs Alap révén nyújtható támogatást.

A női nemi szervek megcsonkításának globális szintű megszüntetése érdekében tett erőfeszítések: a női nemi szervek megcsonkítása kérdésének megvitatása a kétoldalú párbeszédek folyamán, együttműködés az Afrikai Unióval és az ENSZ-szel a globális kezdeményezések előmozdítása során, hatékonyabb nemzeti jogszabályok ösztönzése, továbbá civil társadalmi kezdeményezések támogatása az érintett országokban, valamint az európai uniós képviseletek személyzetének képzése és tájékoztatása a női nemi szervek megcsonkításával kapcsolatos kérdésekről.

A különböző fellépések nyomon követésének és folyamatos politikai napirenden tartásának biztosítása érdekében a Bizottság elkötelezettséget vállalt amellett, hogy minden év február 6-án, a női nemi szervek megcsonkításával szembeni zéró tolerancia nemzetközi napja alkalmából mérleget von és értékeli az előrelépést.

Háttér

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) meghatározása alapján a női nemi szervek megcsonkítása mindazokat az eljárásokat jelenti, amelyek során egészségügyi indok nélkül részlegesen vagy teljesen eltávolítják a külső női nemi szerveket vagy okoznak ezeken egyéb sérülést.

A női nemi szervek megcsonkítására kulturális, vallási és/vagy társadalmi okokból kerül sor a csecsemőkor és a tizenötödik életév közötti időszakban. A női nemi szervek megcsonkítása gyermekbántalmazásnak, valamint a nők és lányok elleni erőszaknak minősül, emellett súlyos rövid- és hosszú távú fizikai és pszichológiai következményekkel jár.

A női nemi szervek megcsonkítására irányuló cselekményekre főleg a származási országban kerül sor, ám vannak arra utaló jelek, hogy azokban az uniós tagállamokban is, amelyekben az említett gyakorlat áldozatául esett nők és veszélyeztetett nők és lányok jelenleg élnek.

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének nemrégiben közzétett jelentése megállapítja, hogy legalább tizenhárom uniós tagállamban élnek tényleges vagy potenciális áldozatok: Ausztriában, Belgiumban, Dániában, Németországban, Spanyolországban, Finnországban, Franciaországban, Írországban, Olaszországban, Hollandiában, Portugáliában, Svédországban és az Egyesült Királyságban. A jelentés hangsúlyozza ugyanakkor azt is, hogy a probléma felszámolásához elengedhetetlen a megbízható adatgyűjtés.

Az Európai Bizottság 2010. szeptember 21-én elfogadta a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó, 2010–2015 között végrehajtandó stratégiát, mely számos prioritást határoz meg, így például a nemi alapú erőszak megszüntetését. A stratégia konkrétan foglalkozik a női nemi szervek megcsonkítása elleni küzdelemmel is: 2013. február 6-án, a női nemi szervek megcsonkításával szembeni zéró tolerancia nemzetközi napján az Európai Bizottság megerősítette szilárd elkötelezettségét e rendkívül ártalmas gyakorlat felszámolása mellett (MEMO/13/67).

2013. március 6-án Viviane Reding, az Európai Bizottság alelnöke és Cecilia Malmström uniós biztos emberi jogi aktivistákkal közösen zéró toleranciára szólított fel a női nemi szerv megcsonkításával szemben egy magas szintű kerekasztal-beszélgetésen, melyet annak megvitatására szerveztek, hogy az Európai Unió milyen módon tudná támogatni a tagállamokat a gyakorlat felszámolásában (IP/13/189). A Bizottság bejelentette, hogy 3,7 millió euróval támogatja a nők elleni erőszakkal szemben fellépő tagállami információs tevékenységeket, valamint további 11,4 millió euróval az áldozatokat segítő nem kormányzati és egyéb szervezeteket. A Bizottság ezzel párhuzamosan indította a női nemi szervek megcsonkításával kapcsolatos nyilvános konzultációt, mely hozzájárult a ma nyilvánosságra hozott szakpolitikai közlemény létrejöttéhez.

A női nemi szervek megcsonkításának felszámolása a jelentés szerint az adatgyűjtésre, a megelőzésre, a veszélyeztetett lányok védelmére, az elkövetők bíróság elé állítására és az áldozatokat segítő szolgáltatások nyújtására irányuló intézkedéseket tesz szükségessé. A megcsonkítást elszenvedett áldozatok védelme a bűncselekmények áldozatainak jogairól szóló, 2012. október 4-én elfogadott uniós irányelven alapul, amely a női nemi szervek megcsonkítását kifejezetten a nemi alapú erőszak egyik formájának tekinti (IP/12/1066).

Noha az EU valamennyi tagállama rendelkezik azokkal a jogszabályokkal, amelyek lehetővé teszik e cselekmény elkövetőinek bíróság elé állítását, valójában csak nagyon ritkán kerül sor az általános vagy speciális büntetőjogi törvények alapján kezdeményezhető büntetőeljárásra. Ennek oka – amellett, hogy nehézségekkel jár az esetek felderítése és az elegendő bizonyíték összegyűjtése, továbbá hogy az áldozatok vonakodnak bejelenteni a bűncselekményt – mindenekelőtt abban keresendő, hogy az emberek meglehetősen hiányos ismeretekkel rendelkeznek a női nemi szervek megcsonkításáról.

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének egy másik jelentése számos követendő gyakorlatot tartalmaz, melyeket kilenc tagállamban alkalmaznak a női nemi szervek megcsonkítása elleni küzdelemben:

Hollandiában projekt indult a nemi szervek megcsonkításának megelőzésére, melynek keretében együttműködnek az egészségügyi szakemberek, a rendőrség, az iskolák, a gyermekvédelmi szolgálatok és a migránsokkal foglalkozó szervezetek.

Egy francia szervezet, amelynek célja, hogy a női nemi szervek megcsonkítása esetén büntetőeljárás induljon, magánfélként vesz részt a bírósági eljárásokban.

Az Egyesült Királyságban olyan szakosodott egészségügyi szolgálatot hoztak létre, amely tizenöt klinikán nyújt egyedi szolgáltatásokat a nemi szervek megcsonkítása által érintett nők számára.

További információk

Európai Bizottság – A nemi alapú erőszak megszüntetése

http://ec.europa.eu/justice/gender-violence

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének jelentése – a női nemi szervek megcsonkításának gyakorlatáról az Európai Unióban és Horvátországban

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének nemzeti tájékoztatói – a női nemi szervek megcsonkításának gyakorlatáról az Európai Unióban és Horvátországban

Viviane Reding alelnök, jogérvényesülésért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

Facebook: „Zéró tolerancia” fotópályázat:

COMM-SOCIAL-MEDIA-TEAM@ec.europa.eu

Twitter: #zeroFGM

Kövesse az alelnököt a Twitteren is:

@VivianeRedingEU

Kövesse az uniós jogérvényesítést a Twitteren:

@EU_Justice

Kapcsolattartók:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

1. melléklet: Példák a női nemi szervek megcsonkításával kapcsolatos figyelemfelkeltést célzó, a tagállamok és civil társadalmi szervezetek által kezdeményezett bizottsági finanszírozású projektekre

  1. The French Women’s Rights and Gender Equality Administration will create a campaign aimed at raising awareness of measures recently introduced to combat female genital mutilation (FGM). A leaflet will be designed and widely distributed. (258,000 EUR)

  2. The UK Home Office will develop a project that aims to raise awareness about FGM as a child protection issue and to combat the practice. It includes a targeted communications campaign signposting the National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) FGM helpline, the development of training programmes about FGM and the procedures to follow for professionals with responsibilities for safeguarding and protecting children, and organising a European FGM Skill Exchange Workshop. (340,000 EUR)

  1. The National Commission for the Promotion of Equality for Men and Women in Malta will raise awareness of and provide information on FGM, including among professionals who work with victims or perpetrators. Activities include a study on female genital mutilation in Malta, leaflets for healthcare professionals and for migrant women on FGM and training for relevant professionals and legal experts who encounter victims or perpetrators in their work. (300,000 EUR)

  2. The project "CREATE YouthNet" implemented by FORWARD (UK) aims to safeguard young people from harmful practices, in particular female genital mutilation (FGM) and forced marriage, by empowering them to be confident advocates for change and peer mentors within their communities. The project consists of training and mentoring young people, mapping key agencies' work with young people, creating a European Network of youth advocates and a National Youth Network, and developing youth-friendly materials and creative campaigns targeting schools, young people and community stakeholders. (317,000 EUR)

  3. The project "Change: Promoting Behaviour Change Towards the Eradication of FGM" run by Terre des Femmes (Germany) aims to enable practising communities across the EU to advocate against FGM by empowering influential members within these communities. The project includes specialised training for key professionals and promotes dialogue within the communities. The project will develop a Europe-wide training manual for Member States, NGOs and wider stakeholders. An international conference organised by Euronet-FGM – a network of more than 35 member organisations from 15 European countries tackling FGM – will guarantee a broad dissemination of the project’s results and the training manual. (380,000 EUR)

  4. Coventry University is developing a project involving working with the original Somali and Sudanese communities from the REPLACE project funded under Daphne in 2010-11, which took a health behaviour change approach, combined with participatory action research methods to identify particular behaviours and attitudes that contribute to FGM within the EU. It will apply the findings and the REPLACE approach and devise new strategies for change in these communities. Activities include applying the REPLACE approach and toolkit to FGM-practising communities in other EU countries through community-based workshops to identify facilitators and barriers to change. (535,000 EUR)

2. melléklet: A női nemi szervek megcsonkítására irányuló gyakorlat tényleges és potenciális áldozataira, valamint a veszélyeztetett lányokra vonatkozó becsült számok (amennyiben rendelkezésre állnak tanulmányok)

Country

Criminal law provisions against FGM

Estimated no. of women with FGM (date of study)

Estimated no. of girls at risk of FGM

Estimated no. of women from FGM-affected regions living in the EU (where no FGM-specific data is available)

Belgium

Specific

6,260 (2011)

1,975

Bulgaria

General

No data available

No data available

Czech Republic

General

No data available

No data available

Denmark

Specific

No data available

No data available

15,116

Germany

General

19,000 (2007)

4,000

Estonia

General

No data available

No data available

Ireland

Specific

3,170 (2011)

No data available

Greece

General

1,239 (2006)

No data available

Spain

Specific

No data available

No data available

30,439

France

General

61,000 (2007)

No data available

Italy

Specific

35,000 (2009)

1,000

Cyprus

Specific

No data available

No data available

1,500

Latvia

General

No data available

No data available

Lithuania

General

No data available

No data available

Luxembourg

General

No data available

No data available

Hungary

General

170-350 (2012)

No data available

Malta

General

No data available

No data available

Netherlands

General

29,210 (2013)

40-50 each year

Austria

Specific

8,000 (2000)

No data available

Poland

General

No data available

No data available

Portugal

General

No data available

No data available

9,263

Romania

General

No data available

No data available

Slovenia

General

No data available

No data available

Slovakia

General

No data available

No data available

Finland

General

No data available

No data available

4,400

Sweden

Specific

No data available

No data available

91,420

UK

General

65,790 (2007)

30,000

Croatia

Specific

No data available

No data available

Source: EIGE: Female genital mutilation in the European Union and Croatia, except from the Netherlands: Marja Exterkate - Female Genital Mutilation in the Netherlands. Prevalence, incidence and determinants (2013)


Side Bar