Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 25. studenog 2013.

Međunarodni dan sprječavanja nasilja nad ženama: Europska komisija poduzima mjere za borbu protiv genitalnog sakaćenja žena

Prigodom međunarodnog dana sprječavanja nasilja nad ženama Europska komisija danas je u svom strateškom dokumentu najavila novi poticaj borbi protiv genitalnog sakaćenja žena u Europskoj uniji i izvan nje. Ovom praksom, koja je na međunarodnoj razini utvrđena kao povreda ljudskih prava žena i oblik zlostavljanja djece, samo je u EU-u pogođeno 500 000 žrtava, dok ih u cijelom svijetu ima više od 125 milijuna. U borbi protiv genitalnog sakaćenja žena Komisija će iskoristiti sva raspoloživa sredstva predviđena za buduća financiranja kako bi pomogla u sprječavanju ove prakse, pružila bolju podršku žrtvama, poduprla zdravstvene djelatnike te provedbu nacionalnih zakona kojima se zabranjuje ova praksa te poboljšala zaštitu ugroženih žena na temelju pravila EU-a o azilu. Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje obvezale su se da će bilateralnim i multilateralnim dijalogom promicati iskorjenjivanje genitalnog sakaćenja žena u čitavom svijetu. Osim toga, Komisija će poticati provedbu istraživanja o broju ugroženih žena i djevojčica. Danas doneseni akcijski plan uslijedio je nakon javnog savjetovanja o genitalnom sakaćenju žena koje je Komisija pokrenula u ožujku (IP/13/189).

Početkom godine Europska se komisija priključila aktivistima u njihovu pozivu na nultu toleranciju genitalnog sakaćenja žena,” izjavila je Viviane Reding, potpredsjednica Europske komisije i povjerenica za pravosuđe."Danas smo poduzeli konkretne mjere. U donesenom akcijskom planu Komisija je naglasila svoju predanost borbi protiv nasilja nad ženama te sprječavanju genitalnog sakaćenja žena u EU-u i na globalnoj razini. No, moramo biti svjesni da Komisija ne može sama ostvariti taj cilj. Stoga ćemo blisko surađivati s državama članicama, UN-om, NVO-ovima i lokalnim zajednicama u kojima je taj problem prisutan. Uvjerena sam da ćemo zajedno moći zauvijek iskorijeniti genitalno sakaćenje žena.”

„Nulta tolerancija prema genitalnom sakaćenju žena politika je za koju se Europska unija zalaže u svim svojim vanjskim djelovanjima. Surađujemo s partnerskim državama u čitavom svijetu u naporima na iskorjenjivanju ovog čina nasilja kojim se krše prava žena i djevojčica te im se nanose povrede na puno načina. Danas donesena strategija izraz je našeg zajedničkog angažmana. Političkim i gospodarskim instrumentima i resursima EU-a promicat ćemo inicijative i podupirati donošenje zakona koji će pomoći u stvaranju svijeta u kojem više nijedna djevojčica neće biti podvrgnuta ovom okrutnom i neprihvatljivom postupku,” rekla je Visoka predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Europske komisije Catherine Ashton.

U današnjoj komunikaciji o politici Komisije utvrđen je niz mjera za sprječavanje genitalnog sakaćenja žena, uključujući:

bolje razumijevanje ove pojave: izrada pokazatelja (uz pomoć Europskog instituta za ravnopravnost spolova te na nacionalnoj razini) kako bi se dobili pouzdaniji podaci o broju žena i djevojčica koje su žrtve genitalnog sakaćenja ili im prijeti opasnost od sakaćenja,

sprječavanje genitalnog sakaćenja žena i pomoć žrtvama: upotreba sredstava EU-a (npr. u okviru programa Daphne, Programa za cjeloživotno učenje i programa „Mladi na djelu” te budućeg Fonda za azil i migracije) za podupiranje aktivnosti sprječavanja genitalnog sakaćenja žena, podizanja svijesti o tom problemu, emancipacije žena i djevojčica migrantkinja te obučavanje zdravstvenih djelatnika i onih koji rade sa žrtvama. Tijekom 2013. Komisija je dodijelila 2,3 milijuna EUR projektima posebno usmjerenima na borbu protiv genitalnog sakaćenja žena (vidi primjere u Prilogu 1.),

učinkovitiji kazneni progon u državama članicama:podupiranje provedbe postojećih nacionalnih zakona kojima se zabranjuje genitalno sakaćenje žena analizom kaznenih zakona i do sada pokrenutih sudskih predmeta, distribuiranjem obrazovnih materijala pravnicima i ostvarivanjem prava žrtava na pomoć stručnjaka u skladu sa zakonodavstvom EU-a,

zaštita ugroženih žena na području EU-a: osiguravanje pravilne provedbe pravila EU-a o azilu (posebice revidirane direktive o priznavanju azila i direktive o postupcima azila) kako bi se zajamčila zaštita ugroženih žena, podizanje svijesti stručnjaka koji rade s azilantima te poticanje država članica da presele ugroženu djecu i žene pružanjem pomoći iz Europskog fonda za izbjeglice i budućeg Fonda za azil i migracije,

mjere sprječavanja genitalnog sakaćenja žena na globalnoj razini: rješavanje problema genitalnog sakaćenja žena bilateralnim dijalogom s relevantnim državama partnerima, suradnja s Afričkom unijom i rad u Ujedinjenim narodima na promicanju globalnih inicijativa protiv genitalnog sakaćenja žena, zalaganje za poboljšanje nacionalnog zakonodavstva, podupiranje inicijativa civilnog društva u zemljama u kojima je taj problem prisutan te izobrazba i savjetovanje osoblja u delegacijama EU-a o pitanjima povezanima s problemom genitalnog sakaćenja žena.

Kako bi se osiguralo da se razne započete aktivnosti nastave i budu uvrštene na politički dnevni red, Komisija se obvezala i na praćenje i godišnje vrednovanje postignutog napretka oko 6. veljače, koji je proglašen međunarodnim danom nulte tolerancije spram genitalnog sakaćenja žena.

Kontekst

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije genitalno sakaćenje žena obuhvaća sve postupke koji uključuju djelomično ili potpuno odstranjivanje ženskih vanjskih spolnih organa ili druge oblike ozljeđivanja ženskih spolnih organa iz nemedicinskih razloga.

Genitalno sakaćenje žena provodi se zbog kulturnih, vjerskih i/ili socijalnih razloga na djevojčicama od ranog djetinjstva do dobi od 15. godina. Genitalno sakaćenje žena smatra se oblikom zlostavljanja djece i nasilja nad ženama i djevojčicama i ostavlja teške kratkoročne i dugoročne fizičke i psihičke posljedice.

U državama EU-a u kojima žive žrtve ili potencijalne žrtve postupak genitalnog sakaćenja obično se provodi tijekom njihova boravka u zemlji podrijetla, no postoje naznake da se sakaćenja provode i na području EU-a.

U nedavno objavljenom izvješću Europskog instituta za ravnopravnost spolova (EIGE) navodi se da se žrtve ili potencijalne žrtve genitalnog sakaćenja mogu pronaći u najmanje 13 država EU-a: Austriji, Belgiji, Danskoj, Njemačkoj, Španjolskoj, Finskoj, Francuskoj, Irskoj, Italiji, Nizozemskoj, Portugalu, Švedskoj i Ujedinjenoj Kraljevini. Međutim, u izvješću se ističe i potreba za podrobnijim podacima koji će biti osnova za rješavanje tog problema.

Europska komisija je 21. rujna 2010. donijela „Strategiju ravnopravnosti žena i muškaraca 2010 – 2015.” kojom se utvrđuje niz prioriteta u području ravnopravnosti spolova, uključujući iskorjenjivanje nasilja na rodnoj osnovi. U toj se strategiji posebno spominje borba protiv genitalnog sakaćenja žena. Europska komisija je 6. veljače 2013., na međunarodni dan borbe protiv genitalnog sakaćenja žena, ponovno istaknula svoju predanost iskorjenjivanju ove izuzetno štetne prakse (MEMO/13/67).

Na okruglom stolu na visokoj razini, održanom 6. ožujka 2013., na kojem se raspravljalo o načinu na koji Europska unija može pomoći državama članicama da iskorijene praksu genitalnog sakaćenja žena, potpredsjednica Europske komisije Viviane Reding i europska povjerenica Cecilia Malmström pridružile su se zagovornicima ljudskih prava pozvavši na nultu toleranciju genitalnog sakaćenja žena (IP/13/189). Komisija je najavila da će državama članicama biti dodijeljeno 3,7 milijuna eura kao potpora za provedbu aktivnosti podizanja svijesti o nasilju nad ženama, a dodatnih 11,4 milijuna eura bit će na raspolaganju NVO-ovima i drugim organizacijama koje rade sa žrtvama. Pokrenula je i javno savjetovanje o rješavanju problema genitalnog sakaćenja žena, čiji su rezultati pomogli u izradi današnje komunikacije o politici Komisije.

Za ukidanje prakse genitalnog sakaćenja žena bit će potrebno poduzeti niz mjera, od prikupljanja podataka, prevencije, zaštite ugroženih djevojčica, progona počinitelja do pružanja usluga žrtvama, navodi se u izvješću. Pomoć žrtvama genitalnog sakaćenja zajamčena je Direktivom EU-a o pravima žrtava, donesenom 4. listopada 2012., u kojoj se genitalno sakaćenje žena izričito navodi kao oblik nasilja na rodnoj osnovi (IP/12/1066).

Međutim, iako u svim državama članicama EU-a postoje zakonske odredbe kojima se propisuje progon počinitelja tih kaznenih djela, bilo u okviru općih ili u okviru posebnih kaznenopravnih propisa, progoni su u stvarnosti vrlo rijetki. Uzrok tome je u teškoći otkrivanja slučajeva i prikupljanja dovoljnih dokaza, nevoljkosti prijavljivanja te prvenstveno u nedovoljnoj informiranosti o genitalnom sakaćenju žena.

U posebnom izvješću EIGE-a spominje se niz dobrih praksi u suzbijanju genitalnog sakaćenja u devet država članica, primjerice:

nizozemski projekt mjera za sprječavanje genitalnog sakaćenja povezivanjem zdravstvenih djelatnika, policije, škola, službi za zaštitu djece i useljeničkih organizacija,

francuska organizacija koja se bavi sudskim progonom slučajeva genitalnog sakaćenja žena pri čemu nastupa kao „civilna stranka” u sporovima,

specijalizirana zdravstvena služba u Ujedinjenoj Kraljevini s 15 klinika koje se brinu o posebnim potrebama žena žrtava genitalnog sakaćenja.

Više informacija

Europska komisija – Iskorjenjivanje nasilja na rodnoj osnovi:

http://ec.europa.eu/justice/gender-violence

Izvješće Europskog instituta za ravnopravnost spolova – Genitalno sakaćenje žena u EU-u i Hrvatskoj

Podaci po državama Europskog instituta za ravnopravnost spolova – Genitalno sakaćenje žena u EU-u i Hrvatskoj

Internetska stranica potpredsjednice Viviane Reding, povjerenice EK-a za pravosuđe:

http://ec.europa.eu/reding

Facebook: Svoje fotografije s oznakom nulte tolerancije pošaljite na:

COMM-SOCIAL-MEDIA-TEAM@ec.europa.eu

Oznaka teme na Twitteru: #zeroFGM

Pratite potpredsjednicu na Twitteru:

@VivianeRedingEU Prilog1.

Pratite pravosuđe EU-a na Twitteru:

@EU_Justice

Osobe za kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Prilog 1.: Primjeri projekata koje financira Europska komisija za potporu državama članicama i organizacijama civilnog društva u podizanju svijesti o genitalnom sakaćenju žena

  1. The French Women’s Rights and Gender Equality Administration will create a campaign aimed at raising awareness of measures recently introduced to combat female genital mutilation (FGM). A leaflet will be designed and widely distributed. (258,000 EUR)

  1. The UK Home Office will develop a project that aims to raise awareness about FGM as a child protection issue and to combat the practice. It includes a targeted communications campaign signposting the National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) FGM helpline, the development of training programmes about FGM and the procedures to follow for professionals with responsibilities for safeguarding and protecting children, and organising a European FGM Skill Exchange Workshop. (340,000 EUR)

  2. The National Commission for the Promotion of Equality for Men and Women in Malta will raise awareness of and provide information on FGM, including among professionals who work with victims or perpetrators. Activities include a study on female genital mutilation in Malta, leaflets for healthcare professionals and for migrant women on FGM and training for relevant professionals and legal experts who encounter victims or perpetrators in their work. (300,000 EUR)

  3. The project "CREATE YouthNet" implemented by FORWARD (UK) aims to safeguard young people from harmful practices, in particular female genital mutilation (FGM) and forced marriage, by empowering them to be confident advocates for change and peer mentors within their communities. The project consists of training and mentoring young people, mapping key agencies' work with young people, creating a European Network of youth advocates and a National Youth Network, and developing youth-friendly materials and creative campaigns targeting schools, young people and community stakeholders. (317,000 EUR)

  4. The project "Change: Promoting Behaviour Change Towards the Eradication of FGM" run by Terre des Femmes (Germany) aims to enable practising communities across the EU to advocate against FGM by empowering influential members within these communities. The project includes specialised training for key professionals and promotes dialogue within the communities. The project will develop a Europe-wide training manual for Member States, NGOs and wider stakeholders. An international conference organised by Euronet-FGM – a network of more than 35 member organisations from 15 European countries tackling FGM – will guarantee a broad dissemination of the project’s results and the training manual. (380,000 EUR)

  5. Coventry University is developing a project involving working with the original Somali and Sudanese communities from the REPLACE project funded under Daphne in 2010-11, which took a health behaviour change approach, combined with participatory action research methods to identify particular behaviours and attitudes that contribute to FGM within the EU. It will apply the findings and the REPLACE approach and devise new strategies for change in these communities. Activities include applying the REPLACE approach and toolkit to FGM-practising communities in other EU countries through community-based workshops to identify facilitators and barriers to change. (535,000 EUR)

Prilog 2.: Procjena broja žena žrtava, potencijalnih žrtava i djevojčica kojima prijeti opasnost od genitalnog sakaćenja (ovisno o dostupnosti istraživanja)

Country

Criminal law provisions against FGM

Estimated no. of women with FGM (date of study)

Estimated no. of girls at risk of FGM

Estimated no. of women from FGM-affected regions living in the EU (where no FGM-specific data is available)

Belgium

Specific

6,260 (2011)

1,975

Bulgaria

General

No data available

No data available

Czech Republic

General

No data available

No data available

Denmark

Specific

No data available

No data available

15,116

Germany

General

19,000 (2007)

4,000

Estonia

General

No data available

No data available

Ireland

Specific

3,170 (2011)

No data available

Greece

General

1,239 (2006)

No data available

Spain

Specific

No data available

No data available

30,439

France

General

61,000 (2007)

No data available

Italy

Specific

35,000 (2009)

1,000

Cyprus

Specific

No data available

No data available

1,500

Latvia

General

No data available

No data available

Lithuania

General

No data available

No data available

Luxembourg

General

No data available

No data available

Hungary

General

170-350 (2012)

No data available

Malta

General

No data available

No data available

Netherlands

General

29,210 (2013)

40-50 each year

Austria

Specific

8,000 (2000)

No data available

Poland

General

No data available

No data available

Portugal

General

No data available

No data available

9,263

Romania

General

No data available

No data available

Slovenia

General

No data available

No data available

Slovakia

General

No data available

No data available

Finland

General

No data available

No data available

4,400

Sweden

Specific

No data available

No data available

91,420

UK

General

65,790 (2007)

30,000

Croatia

Specific

No data available

No data available

Source: EIGE: Female genital mutilation in the European Union and Croatia, except from the Netherlands: Marja Exterkate - Female Genital Mutilation in the Netherlands. Prevalence, incidence and determinants (2013)


Side Bar