Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2013

Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών: νέα μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήγγειλε σήμερα –με έγγραφο στρατηγικής– νέα μέτρα κατά του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός αυτής. Τα θύματα της πρακτικής αυτής, η οποία έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ως μορφή παιδικής κακοποίησης, εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 500.000 μόνο στην ΕΕ και πάνω από 25 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Στο πλαίσιο των προσπαθειών της κατά της πρακτικής αυτής, η Επιτροπή σκοπεύει να χρησιμοποιήσει πλήρως τα μελλοντικά ευρωπαϊκά κονδύλια για να την εξαλείψει, να παρέχει καλύτερη στήριξη στα θύματα και το υγειονομικό προσωπικό, να προωθήσει την εφαρμογή της νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο, και τέλος να βελτιώσει την προστασία, με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες περί ασύλου, των γυναικών που διατρέχουν κίνδυνο. Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης έχουν επίσης δεσμευτεί να δραστηριοποιηθούν σε παγκόσμια κλίμακα για την εξάλειψη της πρακτικής αυτής μέσω του διμερούς και πολυμερούς διαλόγου. Τέλος, η Επιτροπή θα ενθαρρύνει περισσότερο την έρευνα σχετικά με τον αριθμό των γυναικών και των κοριτσιών που κινδυνεύουν να υποστούν αυτή την πρακτική. Το σημερινό σχέδιο δράσης αποτελεί συνέχεια της δημόσιας διαβούλευσης με θέμα τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, η οποία πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Επιτροπής τον περασμένο Μάρτιο (IP/13/189).

"Πριν μερικούς μήνες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένωσε τις δυνάμεις της με δραστήριες οργανώσεις και ζήτησε μηδενική ανοχή στο θέμα του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων," δήλωσε η αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Δικαιοσύνης Βίβιαν Ρέντινγκ. "Σήμερα, προχωρούμε στο επόμενο βήμα. Το σχέδιο δράσης που εκπόνησε η Επιτροπή επαναλαμβάνει τη δέσμευσή μας για καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και εξάλειψη της πρακτικής αυτής, τόσο στην ΕΕ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά ας μην τρέφουμε αυταπάτες: η Επιτροπή δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνη της. Θα συνεργαστούμε με τα κράτη μέλη, τα Ηνωμένα Έθνη, τις ΜΚΟ και τις κοινότητες που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Είμαι πεπεισμένη ότι, όλοι μαζί, θα μπορέσουμε να κάνουμε τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων ένα πρόβλημα που θα ανήκει πια στο παρελθόν."

"Η μηδενική ανοχή στο θέμα του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων είναι μια πολιτική για την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί σε όλο το φάσμα της εξωτερικής της δράσης. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, μαζί με τις χώρες-εταίρους μας ανά τον κόσμο, για την εξάλειψη αυτής της πρακτικής που παραβιάζει τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών και τους προκαλεί ποικίλα τραύματα. Η έγκριση της συγκεκριμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής σήμερα αποδεικνύει την κοινή μας δέσμευση. Τα μέσα που διαθέτει η ΕΕ, τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά, θα χρησιμοποιηθούν για την προώθηση των σχετικών πρωτοβουλιών και της σχετικής νομοθεσίας με στόχο τη δημιουργία ενός κόσμου όπου κανένα κορίτσι δεν θα κινδυνεύει πια από αυτή τη βίαιη και απαράδεκτη πρακτική," δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάθριν Άστον.

Η σημερινή ανακοίνωση της Επιτροπής προβλέπει σειρά δράσεων με στόχο την εξάλειψη της πρακτικής του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, όπως:

Καλύτερη κατανόηση του φαινομένου: δημιουργία δεικτών (μέσω του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των Φύλων, αλλά και σε εθνικό επίπεδο) για να κατανοήσουμε καλύτερα πόσες γυναίκες και κορίτσια έχουν υποστεί αυτή την πρακτική και πόσες κινδυνεύουν να την υποστούν

Πρόληψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και στήριξη των θυμάτων: χρησιμοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων (π.χ. στο πλαίσιο των προγραμμάτων "Daphne", "Διά Βίου Μάθηση" και "Νεολαία σε δράση" καθώς και του μελλοντικού Ταμείου για το Άσυλο και τη Μετανάστευση) για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην πρόληψη, την ευαισθητοποίηση του κοινού, την ενίσχυση των γυναικών και κοριτσιών-μεταναστών και την κατάλληλη εκπαίδευση των επαγγελματιών του κλάδου της υγείας και όσων συνδράμουν τα θύματα. Κατά τη διάρκεια του 2013, η Επιτροπή διέθεσε 2,3 εκατομμύρια ευρώ για προγράμματα καταπολέμησης ειδικά του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων (βλ. παραδείγματα στο παράρτημα 1)

Αποτελεσματικότερη δίωξη από τα κράτη μέλη: στήριξη της επιβολής των εθνικών νομοθεσιών περί απαγόρευσης του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, μέσα από την ανάλυση της ποινικής νομοθεσίας και των υποθέσεων που έχουν φθάσει μέχρι στιγμής στο Δικαστήριο, τη διανομή εκπαιδευτικού υλικού στους νομικούς και τον σεβασμό του δικαιώματος των θυμάτων για παροχή ειδικευμένης βοήθειας (όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας)

Προστασία των γυναικών που κινδυνεύουν στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μέριμνα για την ορθή εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων περί ασύλου (και ιδίως της αναθεωρημένης οδηγίας περί αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων και της οδηγίας περί ασύλου) για την προστασία των γυναικών που διατρέχουν κίνδυνο, μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση όσων ασχολούνται με θέματα ασύλου και ενθάρρυνση των κρατών μελών να επανεγκαθιστούν τα παιδιά και τις γυναίκες που κινδυνεύουν, με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους Πρόσφυγες και του μελλοντικού Ταμείου για το Άσυλο και τη Μετανάστευση.

Προσπάθειες για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε όλο τον κόσμο: ένταξη του θέματος του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων στους διμερείς διαλόγους με τις αντίστοιχες χώρες-εταίρους, συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση και τον ΟΗΕ για την προώθηση παγκόσμιων πρωτοβουλιών κατά της συγκεκριμένης πρακτικής, αυστηροποίηση των εθνικών νομοθεσιών και στήριξη πρωτοβουλιών της κοινωνίας των πολιτών στις χώρες όπου υπάρχει το πρόβλημα, κατάλληλη κατάρτιση και καθοδήγηση του προσωπικού των αντιπροσωπειών της ΕΕ σε τρίτες χώρες.

Για να διασφαλίσει τη συνέχεια των διαφόρων δράσεων καθώς και τη διατήρησή τους στην πολιτική ατζέντα, η Επιτροπή δεσμεύτηκε επίσης να παρακολουθεί και να καταγράφει την πρόοδο που σημειώνεται σε ετήσια βάση, δημοσιεύοντας σχετική έκθεση γύρω στις 6 Φεβρουαρίου, Παγκόσμια Ημέρα Μηδενικής Ανοχής έναντι των Ακρωτηριασμών των Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων.

Ιστορικό

Ως ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων νοούνται όλες οι διαδικασίες που συνεπάγονται μερική ή ολική αφαίρεση των εξωτερικών γεννητικών οργάνων των γυναικών ή άλλες βλάβες στα γεννητικά τους όργανα για μη ιατρικούς λόγους, σύμφωνα με τον ορισμό της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ).

Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων γίνεται για πολιτιστικούς, θρησκευτικούς και/ή κοινωνικούς λόγους σε νεαρά κορίτσια από τη νηπιακή ηλικία μέχρι την ηλικία των 15 ετών. Η πρακτική αυτή αποτελεί μορφή παιδικής κακοποίησης και άσκησης βίας σε βάρος γυναικών και κοριτσιών, και έχει σοβαρές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες σωματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις.

Στις χώρες της ΕΕ όπου ζουν γυναίκες-θύματα ή κορίτσια και γυναίκες που κινδυνεύουν από ακρωτηριασμό των γεννητικών τους οργάνων, η πρακτική αυτή εφαρμόζεται κυρίως κατά τη διάρκεια μιας διαμονής τους στη χώρα καταγωγής, υπάρχουν όμως ενδείξεις ότι μπορεί να συμβαίνει και στο έδαφος της ΕΕ.

Σε πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) αναφέρεται ότι υπάρχουν θύματα, ή εν δυνάμει θύματα, της πρακτικής αυτής σε τουλάχιστον 13 χώρες της ΕΕ: στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Πορτογαλία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, στην έκθεση τονίζεται και η ανάγκη συγκέντρωσης αξιόπιστων δεδομένων, ως βάσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, στις 21 Σεπτεμβρίου 2010, τη «στρατηγική για την ισότητα ανδρών και γυναικών 2010-2015», η οποία θεσπίζει μια σειρά προτεραιοτήτων για την ισότητα των φύλων, μεταξύ των οποίων και την εξάλειψη της σεξιστικής βίας. Η στρατηγική έκανε ειδική μνεία στην καταπολέμηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Στις 6 Φεβρουαρίου 2013, Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ακρωτηριασμού των Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέλαβε την ισχυρή δέσμευσή της να εξαλείψει αυτήν την απαράδεκτη πρακτική (MEMO/13/67).

Στις 6 Μαρτίου 2013, σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης σε ανώτατο επίπεδο για το πώς η ΕΕ μπορεί να βοηθήσει τα κράτη μέλη στον αγώνα τους για την εξάλειψη αυτής της πρακτικής (IP/13/189), η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Βίβιαν Ρέντινγκ και η επίτροπος Σεσίλια Μάλμστρομ ένωσαν τις φωνές τους με υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκειμένου να κάνουν έκκληση για μηδενική ανοχή στο θέμα αυτό. Η Επιτροπή εξήγγειλε τη διάθεση ποσού 3,7 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των δραστηριοτήτων των κρατών μελών, με στόχο να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη βία κατά των γυναικών, καθώς και ενός επιπλέον ποσού 11,4 εκατ. ευρώ για τις ΜΚΟ και άλλες οργανώσεις που συνδράμουν τα θύματα. Ξεκίνησε επίσης δημόσια διαβούλευση για την καταπολέμηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, τα αποτελέσματα της οποίας βοήθησαν στην προετοιμασία της σημερινής ανακοίνωσης.

Η έκθεση αναφέρει ότι για την εξάλειψη του φαινομένου αυτού θα απαιτηθεί σειρά δράσεων που αφορούν κυρίως τη συλλογή δεδομένων, την πρόληψη, την προστασία των κοριτσιών που διατρέχουν κίνδυνο, τη δίωξη των δραστών και την παροχή υπηρεσιών στα θύματα. Τα θύματα ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων μπορούν να στηρίζονται στην προστασία που προβλέπει η ευρωπαϊκή οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων, η οποία εκδόθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2012 και αναφέρεται ρητά στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων ως μορφή βίας λόγω φύλου (IP/12/1066).

Ενώ όμως σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ υπάρχουν νομικές διατάξεις για την άσκηση δίωξης κατά των δραστών της συγκεκριμένης πρακτικής, είτε δυνάμει του γενικού ποινικού δικαίου είτε δυνάμει ειδικών νομοθεσιών σε θέματα ποινικού δικαίου, οι διώξεις είναι πολύ σπάνιες. Αυτό οφείλεται σε δυσχέρειες ως προς την ανίχνευση των περιπτώσεων και τη συλλογή επαρκών αποδεικτικών στοιχείων, στην απροθυμία για υποβολή καταγγελίας και, πάνω απ' όλα, στην έλλειψη γνώσεων σχετικά με τους ακρωτηριασμούς των γυναικείων γεννητικών οργάνων.

Σε χωριστή έκθεση του EIGE αναφέρονται ορισμένες ορθές πρακτικές εννέα κρατών μελών για την καταπολέμηση της πρακτικής αυτής, όπως:

ένα ολλανδικό σχέδιο για την πρόληψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, που φέρνει σε επαφή τους επαγγελματίες της υγείας, την αστυνομία, τα σχολεία, τις υπηρεσίες προστασίας του παιδιού και τις οργανώσεις των μεταναστών

μια γαλλική οργάνωση που εστιάζει κυρίως στην ποινική δίωξη περιπτώσεων ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, ενεργώντας ως «πολιτική αγωγή» σε δίκες

μια ειδικευμένη υπηρεσία υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο με 15 κλινικές που παρέχουν ειδική φροντίδα στις γυναίκες που έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων.

Περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Εξάλειψη της βίας λόγω φύλου:

http://ec.europa.eu/justice/gender-violence

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων – Ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων στην ΕΕ και την Κροατία:

Εθνικά ενημερωτικά δελτία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων – Ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων στην ΕΕ και την Κροατία:

Ιστοσελίδα της αντιπροέδρου της Επιτροπής και επιτρόπου Δικαιοσύνης Βίβιαν Ρέντινγκ:

http://ec.europa.eu/reding

Facebook: Στείλτε τις δικές σας φωτογραφίες «μηδενικής ανοχής»:

COMM-SOCIAL-MEDIA-TEAM@ec.europa.eu

Twitter Hashtag: #zeroFGM

Ακολουθήστε την αντιπρόεδρο στο Twitter:

@VivianeRedingEU

Ακολουθήστε την ΓΔ Δικαιοσύνης στο Τwitter

@EU_Justice

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Παράρτημα 1: Παραδείγματα προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη στήριξη των ενεργειών των κρατών μελών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση στο πρόβλημα του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων

  • The French Women’s Rights and Gender Equality Administration will create a campaign aimed at raising awareness of measures recently introduced to combat female genital mutilation (FGM). A leaflet will be designed and widely distributed. (258,000 EUR)

  • The UK Home Office will develop a project that aims to raise awareness about FGM as a child protection issue and to combat the practice. It includes a targeted communications campaign signposting the National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) FGM helpline, the development of training programmes about FGM and the procedures to follow for professionals with responsibilities for safeguarding and protecting children, and organising a European FGM Skill Exchange Workshop. (340,000 EUR)

  • The National Commission for the Promotion of Equality for Men and Women in Malta will raise awareness of and provide information on FGM, including among professionals who work with victims or perpetrators. Activities include a study on female genital mutilation in Malta, leaflets for healthcare professionals and for migrant women on FGM and training for relevant professionals and legal experts who encounter victims or perpetrators in their work. (300,000 EUR)

  • The project "CREATE YouthNet" implemented by FORWARD (UK) aims to safeguard young people from harmful practices, in particular female genital mutilation (FGM) and forced marriage, by empowering them to be confident advocates for change and peer mentors within their communities. The project consists of training and mentoring young people, mapping key agencies' work with young people, creating a European Network of youth advocates and a National Youth Network, and developing youth-friendly materials and creative campaigns targeting schools, young people and community stakeholders. (317,000 EUR)

  • The project "Change: Promoting Behaviour Change Towards the Eradication of FGM" run by Terre des Femmes (Germany) aims to enable practising communities across the EU to advocate against FGM by empowering influential members within these communities. The project includes specialised training for key professionals and promotes dialogue within the communities. The project will develop a Europe-wide training manual for Member States, NGOs and wider stakeholders. An international conference organised by Euronet-FGM – a network of more than 35 member organisations from 15 European countries tackling FGM – will guarantee a broad dissemination of the project’s results and the training manual. (380,000 EUR)

  • Coventry University is developing a project involving working with the original Somali and Sudanese communities from the REPLACE project funded under Daphne in 2010-11, which took a health behaviour change approach, combined with participatory action research methods to identify particular behaviours and attitudes that contribute to FGM within the EU. It will apply the findings and the REPLACE approach and devise new strategies for change in these communities. Activities include applying the REPLACE approach and toolkit to FGM-practising communities in other EU countries through community-based workshops to identify facilitators and barriers to change. (535,000 EUR)

Παράρτημα 2: Εκτιμώμενος αριθμός γυναικών-θυμάτων, πιθανών θυμάτων, και κοριτσιών που κινδυνεύουν με ακρωτηριασμό των γεννητικών τους οργάνων (με βάση τις διαθέσιμες μελέτες)

Country

Criminal law provisions against FGM

Estimated no. of women with FGM (date of study)

Estimated no. of girls at risk of FGM

Estimated no. of women from FGM-affected regions living in the EU (where no FGM-specific data is available)

Belgium

Specific

6,260 (2011)

1,975

Bulgaria

General

No data available

No data available

Czech Republic

General

No data available

No data available

Denmark

Specific

No data available

No data available

15,116

Germany

General

19,000 (2007)

4,000

Estonia

General

No data available

No data available

Ireland

Specific

3,170 (2011)

No data available

Greece

General

1,239 (2006)

No data available

Spain

Specific

No data available

No data available

30,439

France

General

61,000 (2007)

No data available

Italy

Specific

35,000 (2009)

1,000

Cyprus

Specific

No data available

No data available

1,500

Latvia

General

No data available

No data available

Lithuania

General

No data available

No data available

Luxembourg

General

No data available

No data available

Hungary

General

170-350 (2012)

No data available

Malta

General

No data available

No data available

Netherlands

General

29,210 (2013)

40-50 each year

Austria

Specific

8,000 (2000)

No data available

Poland

General

No data available

No data available

Portugal

General

No data available

No data available

9,263

Romania

General

No data available

No data available

Slovenia

General

No data available

No data available

Slovakia

General

No data available

No data available

Finland

General

No data available

No data available

4,400

Sweden

Specific

No data available

No data available

91,420

UK

General

65,790 (2007)

30,000

Croatia

Specific

No data available

No data available

Source: EIGE: Female genital mutilation in the European Union and Croatia, except from the Netherlands: Marja Exterkate - Female Genital Mutilation in the Netherlands. Prevalence, incidence and determinants (2013)


Side Bar