Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 25. november 2013

Komisjon lubab Gruusias diplomeeritud meremehi taas ELi laevadele tööle võtta

22. novembril tunnustasid Euroopa Komisjon ja liikmesriigid Gruusia jõupingutusi rahvusvaheliste standardite järgimisel meremeeste väljaõppes ja diplomeerimisel. See võimaldab Gruusias diplomeeritud meremeestel taas ELi laevadel tööle asuda.

Euroopa Komisjoni otsuse1 kohaselt ei tunnustatud alates 2010. aasta novembrist enam meremeeste Gruusias välja antud diplomeid. Lisaks muudele vajakajäämistele puudus valitsusel tõhus kontroll merekoolide üle ning võltsitud diplomid olid laialt levinud. Seda arvesse võttes jõudis komisjon järeldusele, et Gruusia ei vasta meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni nõuetele.

Meremehed, kellel puudub tunnustatud diplom, ei saa töötada ELi lipu all sõitvatel laevadel. Need, kellel oli kehtiv kinnitus, võisid jätkata töötamist ELi laevadel 5 aasta jooksul, kuni kinnituse aegumiseni.

Pärast tunnustamisest loobumist aitas Euroopa Komisjon Gruusiat, et meremeeste väljaõppe- ja diplomeerimissüsteem viidaks kooskõlla rahvusvaheliste standarditega. Gruusiat toetati mitme projekti kaudu (nt SASEPOL2 ja TAIEX3), mida rahastas Euroopa Liit.

2012. aasta septembris taotles Küpros, et Gruusias välja antud diplomeid tunnustataks taas. Pärast kõnealuse taotluse saamist hindas Euroopa Komisjon uuesti Gruusia meremeeste väljaõppe- ja diplomeerimissüsteemi. Hindamine põhines Euroopa Meresõiduohutuse Ameti ekspertide 2012. aasta oktoobris teostatud kontrollimise tulemustel ning Gruusia valitsuse esitatud teabel parandusmeetmete kohta.

Euroopa Komisjoni hinnangu kohaselt on Gruusia võtnud vajalikud meetmed, et viia oma süsteem kooskõlla rahvusvaheliste standarditega. Muu hulgas on Gruusia muutnud oluliselt oma õigusakte ning võtnud tõhusaid meetmeid, et vältida diplomite võltsimist. Seepärast esitas Euroopa Komisjon ettepaneku tunnustada taas Gruusias välja antud diplomeid ning 22. novembril toimunud kohtumisel toetasid seda ettepanekut ka ELi liikmesriigid. Kui nimetatud otsus ametlikult vastu võetakse, saavad ELi liikmesriigid, kes seda soovivad, taas Gruusias välja antud diplomeid kinnitada.

Lisateavet saab aadressil

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/seafarers/index_en.htm

Jälgi asepresident Siim Kallase Twitteri kontot.

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Komisjoni otsus 2010/705/EL.

2 :

Turvalisuse ühine juhtimine, meresõiduohutus ja laevade põhjustatud merereostuse vältimine Mustal ja Kaspia merel.

3 :

Technical Assistance and Information Exchange instrument (tehnilise abi ja teabevahetuse programm).


Side Bar