Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 25. studenoga 2013.

Slobodno kretanje ljudi: pet mjera u korist građana, rast i zapošljavanj u EU-u

Zajednička odgovornost država članica i institucija EU-a poštovanja prava građana da žive i rade u drugoj državi članici istaknuta je u političkom dokumentu koji je upravo donijela Europska komisija. S ciljem davanja podrške državama članicama, u Komisijinu dokumentu iznosi se pet konkretnih mjera kojima se nastoji ojačati pravo na slobodu kretanja i kojima bi se istodobno članicama pomoglo iskoristiti prednosti koje ono donosi. U tom se političkom dokumentu objašnjavaju prava građana EU-a na slobodu kretanja i pristup pravima iz socijalne sigurnosti i razmatraju pitanja koja je postavilo nekoliko država članica u odnosu na izazove koje lokalnim vlastima mogu uzrokovati migracijski tokovi.

„Pravo na slobodu kretanja temeljno je pravo u samom srcu državljanstva EU-a. Više od dvije trećine Europljana mišljenja je da je slobodno kretanje korisno za njihovu zemlju. Moramo ga jačati i štititi.”, izjavila je povjerenica EU-a za pravosuđe, potpredsjednica Viviane Reding. „Svjesna sam pitanja koja imaju neke države članice u pogledu moguće zlouporabe povezane s migracijskim tokovima. Zlouporaba oslabljuje slobodno kretanje. Europska komisija je na raspolaganju kako bi pomogla državama članicama u rješavanju tih izazova. Iz tog je razloga Komisija danas predložila pet mjera kojima će pomoći državama članicama u rješavanju mogućih slučajeva zlouporabe i učinkovitijoj uporabi sredstava EU-a u svrhu socijalne uključenosti. Zajedno ćemo štititi pravo na slobodu kretanja. Europski građani računaju na to.”

László Andor, povjerenik za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost, izjavio je: „Komisija se zalaže za osiguravanje da građani EU-a mogu u praksi ostvarivati svoja prava na rad i život u svim državama članicama EU-a. Države članice i EU moraju raditi zajedno kako bi osigurali da pravila slobodnog kretanja omogućuju što veće koristi za naše građane i naša gospodarstva. Komisija je svjesna toga da velik iznenadan priljev ljudi iz drugih država članica EU-a na određeno zemljopisno područje može uzrokovati lokalne probleme. Primjerice, to može stvoriti pritisak na obrazovanje, smještaj i infrastrukturu. Stoga je Komisija spremna djelovati zajedno s državama članicama i pomagati lokalnim vlastima i drugima u maksimalnom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda.

S više od 14 milijuna građana EU-a koji borave u drugoj državi članici, pravo slobodnog kretanja, odnosno mogućnost boravka, rada i studiranja bilo gdje u Uniji, posebno je omiljeno među Europljanima. Radnici EU-a koristili su to pravo još od samog osnivanja EU-a, jer je njegovo načelo ugrađeno u prvom europskom Ugovoru iz Rima iz 1957.

Slobodno kretanje građana sastavni je dio i jedinstvenog tržišta, kao i središnji element njegova uspjeha: omogućavanjem ljudima da putuju, kupuju i rade preko granica i poduzećima odabir zaposlenika iz većeg kvalificiranog kadra slobodno kretanje potiče ekonomski rast. Mobilnost radnika među državama članicama doprinosi rješavanju neusklađenosti između kvalifikacija i radnih mjesta u kontekstu znatnih neravnoteža između tržišta rada EU-a i sve starijeg stanovništva.

Na kraju, pravila o slobodnom kretanju unutar EU-a sadržavaju niz jakih zaštitnih mjera kojima se državama članicama omogućuje sprječavanje zlouporaba.

U današnjoj Komunikaciji analizira se učinak mobilnih građana EU-a na sustave socijalne skrbi u državama članicama domaćinima. Činjenice nepobitno pokazuju da se većina građana EU-a seli u drugu državu članicu radi posla. Veća je vjerojatnost da će ti građani biti gospodarski aktivni nego domaći građani i manja je vjerojatnost da će živjeti od socijalne pomoći. Ustvari, postotak mobilnih građana EU-a koji žive od socijalne pomoći relativno je nizak u usporedbi s državljanima države članice domaćina i državljana trećih zemalja. U većini država članica mobilni su građani EU-a neto pridonosioci sustavu socijalne skrbi dotične države domaćina.

U Komunikaciji se navode prava i obveze koje imaju građani EU-a u skladu sa zakonodavstvom EU-a. Objašnjavaju se uvjeti koje građani moraju ispunjivati kako bi imali pravo na slobodu kretanja te korištenje socijalne pomoći i naknada socijalne sigurnosti. Uzimajući u obzir izazove koji su se stvorili u nekim državama članicama, objašnjene su i mjere borbe protiv zlouporabe, prijevara i pogrešaka. Navedeni su i instrumenti socijalnog uključivanja na raspolaganju državama članicama i lokalnim zajednicama koje se suočavaju s osobitim pritiskom povezanim s priljevom mobilnih građana EU-a.

Kako bi razmotrila pitanja određenih država članica o praktičnoj provedbi pravila slobodnog kretanja, Komisija utvrđuje pet mjera u cilju pomoći nacionalnim i lokalnim nadležnim tijelima u sljedećem:

  1. borbi protiv fiktivnih brakova: Komisija će nacionalnim nadležnim tijelima pomoći u provedbi pravila EU-a kojima im se omogućuje suzbijaje potencijalnih zlouporaba prava na slobodno kretanje izradom Priručnika o fiktivnim brakovima.

  2. primjeni pravila o usklađivanju sustava socijalne sigurnosti EU-a: Komisija usko surađuje s državama članicama kako bi razjasnila primjenu „testa uobičajenog boravišta” koji se upotrebljava u pravilima EU-a o usklađivanju sustava socijalne sigurnosti (Uredba 883/2004/EZ) u praktičnom vodiču koji će se pripremiti do kraja 2013. Strogim kriterijima tog testa osigurava se da građani koji ne rade imaju pristup sustavu socijalne sigurnosti u drugoj državi članici samo nakon što su stvarno preselili svoje središte interesa u tu državu (npr. tamo im se nalazi obitelj).

  3. rješavanju problema socijalne uključenosti: pomoć državama članicama u dodatnom korištenju Europskog socijalnog fonda za rješavanje pitanja socijalne uključenosti: od 1. siječnja 2014. najmanje 20 % sredstava ESF-a trebalo bi se uložiti u promicanje socijalne uključenosti i suzbijanje siromaštva u svakoj državi članici.

  1. promicanju razmjene najboljih praksi među lokalnim nadležnim tijelima: Komisija će lokalnim tijelima pomoći u širenju znanja prikupljenog u cijeloj Europi kako bi bolje riješili izazove socijalne uključenosti. Komisija će do kraja 2013. završiti istraživanje kojim će ocijeniti utjecaj slobodnog kretanja u šest većih gradova. U veljači 2014. pozvat će gradonačelnike tih gradova kako bi razgovarali o izazovima i razmijenili najbolje prakse.

  2. osiguravanju praktične primjene pravila EU-a o slobodnom kretanju: Komisija će do kraja 2014. u suradnji s državama članicama uspostaviti i elektronički modul osposobljavanja kako bi zaposlenicima u lokalnim tijelima pomogla da u potpunosti razumiju i bolje primjenjuju prava slobodnog kretanja građana EU-a. Danas 47 % građana EU-a izjavljuje da problemi s kojima se susreću kad odlaze živjeti u drugu državu članicu EU-a nastaju zbog činjenice da službenici u lokalnim službama nisu dovoljno upoznati s pravima građana Unije na slobodno kretanje.

Pozadina

Prije 20 godina Ugovorom iz Maastrichta pravo na slobodno kretanje proširilo se na sve građane EU-a bez obzira na to jesu li gospodarski aktivni ili ne. Posebna pravila i uvjeti koji se odnose na slobodno kretanje i boravište utvrđeni su Direktivom o kojoj su se države članice suglasile 2004. (2004/38/EZ).

56 % građana EU-a smatra slobodno kretanje najpozitivnijim dostignućem Europske unije. Doista, sve se više Europljana koristi tim pravom i boravi u drugoj državi članici EU-a: krajem 2012. 14,1 milijuna građana živjelo je u državi članici koja nije država njihova podrijetla. Istraživanja Eurobarometra pokazala su da više od dvije trećine Europljana (67 %) smatra da slobodno kretanje osoba unutar EU-a donosi gospodarsku korist njihovoj zemlji (vidi Prilog 1.)

Svaki građanin EU-a ima pravo boraviti u drugoj državi članici EU-a do tri mjeseca bez ikakvih uvjeta i formalnosti. Pravo na boravište dulje od tri mjeseca podložno je određenim uvjetima, ovisno o statusu pojedinačnog građana u državi članici domaćinu (za dodatne informacije vidi MEMO/13/1041).

For more information

European Commission – EU free movement

http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm

Free movement of workers:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2006&furtherNews=yes

Homepage of Viviane Reding, Vice-President of the European Commission and EU Justice Commissioner: http://ec.europa.eu/reding

Follow the Vice-President on Twitter: @VivianeRedingEU

László Andor's website: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Follow László Andor on Twitter: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Follow EU Justice on Twitter: @EU_Justice

Subscribe to the European Commission's free e-mail newsletter on employment, social affairs and inclusion: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Annex

Annex 1: Public perception about free movement

Source, Flash Eurobarometer 365 on 'European Union Citizenship', p44

Annex 2: EU mobile citizens are more likely to be economically active than Member States' own nationals

The chart is sorted according to the number of working-age (15-64) mobile EU citizens residing in the country.

Source: Eurostat, EU Labour Force Survey (table lfsa_argan). Note: only the main destination countries of mobile EU citizens are shown in the chart. These 17 Member States account for 99 % of the mobile EU citizens in 2012.

Annex 3: The effect of mobile EU citizens on the social system in 13 Member States

Data provided by the Member States themselves.

Annex 4: Allocation of EU Funding from the European Social Fund 2007-2013

* Cumulative interim payments by the Commission to Member States, based on certified expenditure. Actual implementation rate may be significantly higher.

**Budget allocated to priorities "Increasing migrants' participation in employment" and "Integrating disadvantaged people into employment".


Side Bar