Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 15 februari 2013

Pris för företagande: Vilket projekt ger flest nya företag?

Entreprenörskap är den mest dynamiska kraften bakom ekonomisk tillväxt och jobb. Men vilket projekt i EU har lett till flest nya företag och jobb? För att få svar på den frågan drar EU-kommissionen i dag igång årets tävlingsomgång av Europeiska utmärkelsen för främjande av företagande. Priset lyfter fram de bästa offentliga initiativen och offentlig-privata partnerskapen inom företagsutveckling och entreprenörskap. I år finns det också en ny priskategori som ska belöna innovativa projekt inom den gröna ekonomin.

Småföretagen står för så hela 85 procent av alla nya jobb och 37 procent av EU-invånarna kan tänka sig ha ett eget företag om de kunde. Unga människor är i ännu högre grad lockade av företagande: 45 procent av 15–24-åringarna ser det som ett realistiskt karriärval. Den här outnyttjade potentialen skulle alltså kunna ge miljontals nya företag förutom de 20,8 miljoner små och medelstora företag som redan är verksamma i EU. Tanken med priset är att släppa loss potentialen genom att belöna framgångsrika initiativ på området.

Vi kan alla lära av de här framgångsrika projekten. Nya jobb kan skapas och de nya företagen kan bidra till den ekonomiska återhämtningen, säger näringslivs- och företagandekommissionär Antonio Tajani. Det ekonomiska miraklet i Europa efter andra världskriget byggde på företagande och några entreprenörers djärva beslut. Om vi vill stödja tillväxten i EU måste vi både hjälpa de företag vi redan har och fokusera på hur vi kan få nya. Företagandepriset bidrar till att EU:s enorma potential för företagande kan utnyttjas fullt ut.

Läs mer på prisets webbplats, Facebook eller på Twitter på engelska, franska, spanska, italienska eller tyska.

Som inspiration kan du läsa om förra årets nationella och europeiska vinnare.

Så deltar du

Videoklipp om vinnaren av juryns stora pris 2012, Outset

Alla vinnarna i 2012 års tävlingsomgång

Handlingsplan för företagande 2020

Efterlysning: Fler kvinnliga företagare för tillväxt och jobb

Småföretagsakten

Det finns sex priskategorier:

  • Stöd till framväxten av gröna marknader och resurseffektivitet

  • Främjande av entreprenörsanda

  • Investering i kunskaper

  • Förbättring av affärsmiljön

  • Stöd till internationalisering av företag

  • Ansvarsfullt och inkluderande entreprenörskap

Den första kategorin är ny och riktar sig till projekt som stöder resurseffektivitet och småföretagens tillgång till gröna marknader.

Så deltar du

Tävlingen genomförs i två etapper. Deltagarna tävlar först på nationell nivå. Varje land nominerar sedan två bidrag till EU-tävlingen i juni 2013.

En lista över finalister väljs ut av en EU-jury. Alla nominerade projekt från både den nationella och den europeiska tävlingen bjuds in till ett evenemang där vinnarna får ett erkännande och där de får presentera sina projekt i ett europeiskt sammanhang. Vinnarna får sina priser vid en ceremoni på 2013 års sammankomst för små och medelstora företag den 25–27 november i Vilnius, Litauen.

Bakgrund

Sedan 2006 har Europeiska utmärkelsen för främjande av företagande belönat framgångsrika projekt som främjar entreprenörskap och småföretagande på nationell, regional och lokal nivå. Drygt 2 000 projekt har deltagit sedan starten och tillsammans har de bidragit till över 10 000 nya företag. Med priset vill EU hitta framgångsrika sätt och initiativ som främjar företagande och entreprenörskap och visa upp och sprida exempel på bra metoder och strategier för entreprenörskap. Man vill också öka förståelsen för entreprenörernas betydelse för det europeiska samhället och uppmuntra och inspirera potentiella entreprenörer.

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar