Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 15. februarja 2013

Pobuda, ki bo najbolj spodbujala podjetništvo

Podjetništvo je najmočnejše gonilo gospodarske rasti in ustvarjanja delovnih mest. Vendar katera pobuda v Evropi najustvarjalneje in najuspešneje podpira ustanavljanje podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest? Da bi odgovorila na to vprašanje, je Evropska komisija danes objavila natečaj za evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2013. Nagrade so priznanje za najboljše javne pobude ter partnerstva med javnim in zasebnim sektorjem pri spodbujanju razvoja podjetij in podjetništva. Letos je dodana nova kategorija, in sicer za uspešne projekte, ki prispevajo k okolju prijaznemu gospodarstvu.

Kar 85 % vseh novih delovnih mest bi bilo mogoče ustvariti v malih in srednjih podjetjih in 37 % vseh Evropejcev bi želelo oditi na svoje, če bi lahko. Mlade podjetništvo še bolj navdihuje: 45 % mladih med 15. in 24. letom obravnava podjetništvo kot stvarno poklicno možnost. Če bi izkoristili ta potencial, bi lahko trenutnim 20,8 milijonom malih in srednjih podjetij v EU prišteli še na milijone novih. Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva naj bi pomagale sprostiti ta potencial s priznanjem uspešnim pobudam na tem področju.

Podpredsednik Evropske komisije in evropski komisar za industrijo in podjetništvo Antonio Tajani je povedal: „Vsi se lahko iz teh zgodb o uspehu učimo, kako ustvariti več delovnih mest in podpreti oživitev evropskega gospodarstva. Gospodarski čudež v povojni Evropi je temeljil na podjetništvu in drznih odločitvah podjetnikov. Če želimo spodbuditi rast v Evropi moramo poleg podpore razvoju obstoječih podjetij pozornost nameniti tudi ustanavljanju novih. Nagrade za podjetništvo bodo poleg tega pomagale zagotoviti, da bo mogoče ogromni podjetniški potencial v Evropi v celoti izkoristiti.“

Za več informacij o evropskih nagradah za spodbujanje podjetništva obiščite spletišče o teh nagradah, spremljajte nagrade na Twitterju v angleščini, francoščini, španščini, italijanščini ali nemščini ali obiščite uradno stran o nagradah na Facebooku.

Za primere nagrajenih pobud si poglejte lanskoletne zmagovalce na nacionalnih natečajih in na evropski ravni.

Kako sodelovati

Oglejte si video posnetek o projektu, ki je prejel glavno nagrado za leto 2012 – Outset

Več informacij o vseh zmagovalcih za leto 2012

Akcijski načrt za podjetništvo 2020 (Entrepreneurship 2020 Action Plan)

Več podjetnic za ustvarjanje rasti in delovnih mest

Akt za mala podjetja (Small Business Act)

Nagrade se podeljujejo v šestih kategorijah:

  • podpiranje razvoja zelenih trgov in učinkovite rabe virov

  • spodbujanje podjetniškega duha

  • naložbe v znanja

  • izboljšanje poslovnega okolja

  • podpora vstopu podjetij na mednarodni trg

  • odgovorno in vključujoče podjetništvo

Nova kategorija nagrad za podporo trajnostni rasti bo namenjena projektom, ki podpirajo učinkovito rabo virov ter dostop malih in srednjih podjetij do zelenih trgov.

Kako sodelovati

Natečaj poteka v dveh fazah. Kandidati se morajo najprej udeležiti natečaja na nacionalni ravni, da se lahko potegujejo za nagrado na evropski ravni. Vsaka država bo na podlagi prejetih prijav na nacionalni natečaj do junija 2013 izbrala dve, ki ju bo predlagala za natečaj na evropski ravni.

Evropska žirija bo določila ožji izbor. Vsi izbrani projekti na nacionalnih natečajih in na natečaju na evropski ravni bodo povabljeni, da se udeležijo podelitve nagrad. Zmagovalci bodo prejeli priznanje za svoja prizadevanja in lahko bodo izkoristili možnost, da se predstavijo v vseevropskem okolju. Zmagovalci bodo nagrade prejeli na podelitveni slovesnosti ob skupščini malih in srednjih podjetij, ki bo 25.–27. novembra v Vilni v Litvi.

Ozadje

Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva se podeljujejo od leta 2006 za odličnost pri spodbujanju podjetništva in malih podjetij na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Od prvega natečaja se je prijavilo več kot 2 000 projektov, ki so skupaj podprli ustanovitev več kot 10 000 novih podjetij. Cilji nagrade so opredelitev in priznanje uspešnih dejavnosti in pobud za spodbujanje podjetij in podjetništva, predstavitev in širitev primerov najboljših podjetniških politik in praks, večja ozaveščenost o vlogi podjetnikov v evropski družbi ter spodbujanje in navdihovanje potencialnih podjetnikov.

Kontakti:

Carlo Corazza(+32 22951752)

Sara Tironi (+32 22990403)


Side Bar