Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 15. februārī

Kura iniciatīva visvairāk sekmēs uzņēmējdarbību?

Uzņēmējdarbība patlaban ir spēcīgākais ekonomikas izaugsmes un jaunu darba vietu radīšanas dzinulis. Bet kura Eiropas iniciatīva ir visradošākā un veiksmīgākā uzņēmējdarbības uzsākšanas atbalsta un jaunu darba vietu izveidošanas ziņā? Lai rastu atbildi uz šo jautājumu, šodien Eiropas Komisija izsludināja 2013. gada Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvas (European Enterprise Promotion Awards — EEPA). Balvas piešķir labākajām publiskajām iniciatīvām un publiskā un privātā sektora partnerībām, kas veicina uzņēmumu attīstību un uzņēmējdarbību. Šogad ir pievienota jauna kategorija, kurā apbalvo par veiksmīgiem projektiem, kas vērsti uz videi labvēlīgu ekonomiku.

MVU darba vietu radīšanas potenciāls ir pat 85 % no visām jaunajām darbavietām. 37 % no visiem Eiropas iedzīvotājiem vēlētos būt paši sev noteicēji, ja tas būtu iespējams. Jauniešus uzņēmējdarbība iedvesmo vēl vairāk: 45 % no 15-24 gadus veciem jauniešiem to redz kā reālu karjeras iespēju. Izmantojot šo potenciālu, gandrīz 20,8 miljoniem mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) Eiropas Savienībā pievienotos vēl miljoniem jaunu uzņēmumu. EEPA mērķis ir palīdzēt izmantot šo potenciālu, godinot sekmīgas iniciatīvas šajā jomā.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un rūpniecības un uzņēmējdarbības komisārs Antonio Tajāni teica: “No šiem „veiksmes stāstiem" mēs visi varam mācīties, kā radīt vairāk darbavietu un atbalstīt Eiropas ekonomikas atveseļošanu. Pēckara Eiropas ekonomiskā brīnuma pamatā bija uzņēmējdarbība un drosmīgi lēmumi, ko pieņēma uzņēmējdarbības personības. Ja vēlamies Eiropā stimulēt attīstību, papildus jau pastāvošu uzņēmumu attīstības veicināšanai ir svarīgi arī veidot jaunus. Balva uzņēmumiem palīdzēs nodrošināt, ka Eiropas milzīgo uzņēmējdarbības potenciālu var pilnībā izmantot. ”

Plašāku informāciju par Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvu varat atrast tīmekļa vietnē, sekot līdzi Twitter angļu, franču, spāņu, itāļu vai vācu valodā vai balvas oficiālajā Facebook lapā.

Konkrētu balvu piemērus, lūdzu, skatīt pagājušā gada valstu un Eiropas līmeņa laureātus.

Informācija par dalību

Video par 2012. gada balvas ieguvējiem

Plašāka informācija par visiem 2012. gada uzvarētājiem

Uzņēmējdarbības rīcības plāns 2020. gadam

Vairāk sievietes uzņēmējas, lai veicinātu izaugsmi un radītu jaunas darba vietas

Mazās uzņēmējdarbības akts

Sešas balvu piešķiršanas kategorijas:

  • Zaļo tirgu un resursu efektivitātes atbalsts

  • Uzņēmējdarbības gaisotnes sekmēšana

  • Ieguldījums iemaņās

  • Uzņēmējdarbības vides uzlabošana

  • Atbalsts uzņēmējdarbības internacionalizēšanai

  • Atbildīga un iekļaujoša uzņēmējdarbība.

Jaunajā kategorijā par ilgtspējīgas izaugsmes atbalstu varēs piedalīties projekti, kuros veicināta resursu efektivitāte un MVU piekļuve zaļajiem tirgiem.

Informācija par dalību

Konkursam ir divi posmi. Pretendentiem vispirms jāsacenšas valsts līmenī un tad tie iegūs tiesības konkurēt Eiropas līmenī. Valsts konkursā katra valsts izvēlas divus pieteikumus, kurus līdz 2013. gada jūnijam izvirza Eiropas līmeņa konkursam.

Atlasītos kandidātus izvēlēsies Eiropas žūrija. Visus kandidātus no valsts un Eiropas līmeņa konkursiem aicinās apmeklēt apbalvošanas ceremoniju, kurā uzvarētājus godinās par pūlēm un dos tiem iespēju pastāstīt par sevi visai Eiropai. Uzvarētāji 25. – 27. novembrī saņems balvas apbalvošanas ceremonijā 2013. gada MVU asamblejā Viļņā, Lietuvā.

Pamatinformācija

Kopš 2006. gada ar Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvu ir apbalvota uzņēmējdarbības un mazās uzņēmējdarbības veicināšanas izcilība valsts, reģionālā un vietējā līmenī. Kopš apbalvošanas sākuma ir pieteikti vairāk nekā 2000 projektu un kopā tie ir palīdzējuši izveidot vairāk nekā 10 000 jaunu uzņēmumu. Tās mērķi ir atrast un atpazīt veiksmīgas darbības un pasākumus, kas veikti, lai veicinātu uzņēmumus un uzņēmējdarbību, parādīt un dalīties ar labāko uzņēmējdarbības politiku un praksi, radīt lielāku izpratni par uzņēmēju nozīmi Eiropas sabiedrībā un iedrošināt un iedvesmot potenciālos uzņēmējus.

Kontaktpersonas:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar