Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. vasario 15 d., Briuselis

Kaip geriausia skatinti verslumą?

Verslumas yra bene paveikiausia ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo priemonė. Tačiau kuri iš Europos iniciatyvų labiausiai prisideda prie verslo plėtotės ir naujų darbo vietų kūrimo? Ieškodama atsakymo į šį klausimą, Europos Komisija šiandien skelbia konkursą 2013 m. Europos įmonių apdovanojimui gauti. Juo apdovanojami geriausių viešųjų verslo plėtotės ir verslumo skatinimo iniciatyvų vykdytojai bei viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės dalyviai. Šiemet pridėta dar viena apdovanojimo kategorija, pagal kurią į apdovanojimą galės pretenduoti ir ekologiškos ekonomikos projektų rengėjai.

85 proc. visų naujų darbo vietų sukuriama mažose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ). 37 proc. europiečių norėtų dirbti sau, jeigu turėtų tokią galimybę. Verslininkyste visų pirma žavisi jaunimas – 45 proc. 15–24 m. jaunuolių verslą laiko realia karjeros galimybe. Išlaisvinus šį potencialą galėtų būti sukurta milijonai naujų įmonių, kurios įsilietų į dabartinių 20,8 mln. ES MVĮ gretas. Apdovanojimu siekiama išnaudoti šį potencialą viešinant sėkmingas šios srities iniciatyvas.

Už pramonę ir verslumą atsakingas Komisijos narys ir pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani sakė: „Šios sėkmės istorijos rodo, kaip galime sukurti daugiau darbo vietų ir prisidėti prie Europos ekonomikos atsigavimo. Pokarinis Europos ekonomikos stebuklas – verslumo ir ryžtingų verslininkų sprendimų rezultatas. Jei norime paskatinti Europos ekonomikos augimą, turime ne tik plėtoti dabartines įmones, bet ir kurti naujas. Teikdami įmonių apdovanojimą siekiame prisidėti prie didžiulio Europos verslumo potencialo išlaisvinimo.“

Daugiau informacijos apie Europos įmonių apdovanojimus rasite specialioje svetainėje, taip pat Twitter (anglų, prancūzų, ispanų, italų ar vokiečių kalbomis) ir specialiame Facebook puslapyje.

Iniciatyvų pavyzdžių pateikiama pernykščio konkurso nacionalinių ir Europos laureatų sąrašuose.

Dalyvavimo sąlygos

Vaizdo siužetas. 2012 m. pagrindinio apdovanojimo laureatas „Outset“

Daugiau informacijos apie 2012 m. konkurso laureatus

Veiksmų planas „Verslumas 2020“

Moterų skatinimo tapti verslininkėmis iniciatyva

Smulkiojo verslo aktas

Apdovanojimai teikiami pagal šešias kategorijas:

  • ekologiškų rinkų ir efektyvaus išteklių naudojimo rėmimas;

  • verslumo dvasios skatinimas;

  • investavimas į įgūdžius;

  • verslo aplinkos gerinimas;

  • verslo tarptautinės plėtros rėmimas;

  • atsakingasis ir įtraukusis verslumas.

Į apdovanojimą pagal naująją kategoriją galės pretenduoti projektų, pagal kuriuos remiamas efektyvus išteklių naudojimas ir MVĮ patekimas į ekologiškas rinkas, rengėjai.

Kaip dalyvauti?

Konkursas vyksta dviem etapais. Pirmiausia kandidatai varžosi nacionaliniu lygmeniu, vėliau – Europos lygmeniu. Nacionaliniame konkurse kiekviena šalis iki 2013 m. birželio mėn. atrinks du kandidatus, kurie varžysis Europos lygmeniu.

Nominantų sąrašą sudarys europinė atrankos komisija. Tiek nacionalinės, tiek Europos atrankos nominantai bus pakviesti į apdovanojimų iškilmes, kur bus paviešintos jų pastangos ir suteikta galimybė pristatyti savo veiklą Europos mastu. Apdovanojimai laureatams bus įteikti 2013 m. lapkričio 25–27 d. Vilniuje (Lietuva) vyksiančioje MVĮ asamblėjoje.

Pagrindiniai faktai

Nuo 2006 m. Europos įmonių apdovanojimu įvertinami puikūs nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens verslumo ir smulkiojo verslo skatinimo rezultatai. Nuo iniciatyvos pradžios konkursui pateikta per 2 000 projektų, kuriuos įgyvendinant buvo įsteigta gerokai daugiau nei 10 000 naujų įmonių. Šia iniciatyva siekiama paviešinti sėkmingą įmonių rėmimo ir verslumo skatinimo veiklą ir projektus, dalytis pavyzdinės verslumo skatinimo politikos ir gerosios patirties pavyzdžiais, skleisti informaciją apie Europos verslo vaidmenį visuomenėje ir įkvėpti potencialius verslininkus.

Asmenys ryšiams:

Carlo Corazza, tel. +32 2 295 17 52

Sara Tironi, tel. +32 2 299 04 03


Side Bar