Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 15. helmikuuta 2013

Mikä aloite edistää parhaiten yrittäjyyttä?

Yrittäjyys on merkittävin talouskasvua ja työllisyyttä edistävä voima. Mutta mikä eurooppalainen aloite tukee luovimmalla ja tuloksellisimmalla tavalla yritysten perustamista ja uusien työpaikkojen syntymistä? Saadakseen vastauksen tähän kysymykseen Euroopan komissio on tänään käynnistänyt vuoden 2013 Yrittävä Eurooppa ‑kilpailun. Kilpailussa palkitaan parhaita julkisen sektorin toimijoita sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia menestyksestä yrittäjyyden ja yritystoiminnan edistämisessä. Tänä vuonna mukana on uusi sarja, jossa palkitaan vihreää taloutta menestyksekkäästi edistäviä hankkeita.

Pk-yrityksillä on potentiaalia tuottaa jopa 85 prosenttia kaikista uusista työpaikoista. Peräti 37 prosenttia eurooppalaisista haluaisi olla oma pomonsa, jos se olisi mahdollista. Yrittäjyys kiehtoo eniten nuoria: 45 prosenttia 15–24-vuotiaista pitää yrittäjyyttä realistisena uravaihtoehtona. Jos tämä potentiaali saataisiin käyttöön, EU:n nykyinen 20,8 miljoonan pk-yrityksen määrä kasvaisi miljoonilla uusilla yrityksillä. Yrittävä Eurooppa ‑kilpailun tavoitteena on hyödyntää tämä potentiaali palkitsemalla onnistuneita aloitteita tällä alalla.

Teollisuus- ja yrittäjyysasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani toteaa, että ”me voimme kaikki oppia näistä menestystarinoista, miten luodaan uusia työpaikkoja ja tuetaan Euroopan talouden elpymistä. Sotien jälkeinen Euroopan talousihme perustui yrittäjyyteen ja yrittäjäpersoonien tekemiin rohkeisiin päätöksiin. Jos haluamme vauhdittaa Euroopan talouskasvua ja tukea olemassa olevien yritysten kehitystä, meidän on keskityttävä myös uusiin yrityksiin. Yrittävä Eurooppa -kilpailun avulla Euroopan valtavaa yrittäjäpotentiaalia voidaan hyödyntää täysimääräisesti.”

Lisätietoja Yrittävä Eurooppa -kilpailusta saa kilpailun verkkosivulta, ja kilpailua voi seurata Twitteristä englanniksi, ranskaksi, espanjaksi, italiaksi tai saksaksi. Sitä voi seurata myös kilpailun virallisella Facebook-sivulla.

Jos haluat tietoa hankkeista, ks. viime vuoden

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/2012/finalists/index_fi.htm

ja Euroopan tason voittajat.

Miten osallistua?

Video vuoden 2012 pääpalkinnon voittajista, Outset

Lisätietoja vuoden 2012 voittajista

Yrittäjyyttä koskeva toimintasuunnitelma 2020

Tarvitaan enemmän naisyrittäjiä luomaan kasvua ja työpaikkoja (EN)

Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukeva Small Business Act -aloite

Kilpailussa on kuusi sarjaa:

  • Vihreiden markkinoiden ja luonnonvarojen tehokkaan käytön tukeminen

  • Yrityskulttuurin edistäminen

  • Taitoihin investoiminen

  • Liiketoimintaympäristön parantaminen

  • Yritysten kansainvälistymisen tukeminen

  • Vastuullinen ja osallistava yrittäjyys.

Kestävän kasvun tukemista koskeva uusi sarja on tarkoitettu hankkeille, jotka edistävät resurssitehokkuutta ja pk-yritysten pääsyä vihreille markkinoille.

Kuinka voi osallistua?

Kilpailu on kaksivaiheinen. Hakijoiden on ensin osallistuttava kansalliseen karsintakilpailuun ja tultava sitä kautta valituksi Euroopan tason kilpailuun. Kukin maa nimeää kesäkuuhun 2013 mennessä kansallisen kilpailun perusteella kaksi ehdokasta Euroopan tason kilpailuun.

Euroopan tason tuomaristo valitsee niiden joukosta parhaat ehdokkaat. Kaikki kansallisissa ja Euroopan tason kilpailuissa valitut ehdokkaat kutsutaan palkintotilaisuuteen, jossa voittajat saavat tunnustuksen työstään ja mahdollisuuden esitellä hankkeensa Euroopan laajuisesti. Palkinnot luovutetaan voittajille palkintoseremoniassa, joka pidetään Vilnassa Liettuassa 25.–27. marraskuuta järjestettävän vuoden 2013 pk-yrityskokouksen yhteydessä.

Tausta

Eurooppalainen yrittäjyyden edistämispalkinto on myönnetty vuodesta 2006 lähtien menestyksestä yrittäjyyden ja pienyritystoiminnan edistämisessä kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Kilpailuun on osallistunut sen olemassaolon aikana yli 2 000 hanketta, jotka ovat yhdessä tukeneet yli 10 000 uuden yrityksen perustamista. Kilpailun tavoitteena on kartoittaa ja tunnistaa onnistuneita toimia ja aloitteita, joilla tuetaan yrityksiä ja yrittäjyyttä, esitellä ja levittää parhaita toimintatapoja ja käytäntöjä yrittäjyyden alalla, lisätä tietoisuutta yrittäjien merkityksestä eurooppalaisessa yhteiskunnassa sekä kannustaa ja inspiroida tulevia yrittäjiä.

Yhteyshenkilöt:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar