Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 15. veebruar 2013

Milline algatus toetab ettevõtlust kõige rohkem?

Ettevõtlus on majanduskasvu ja töökohtade loomise peamiseks mootoriks. Kuid milline Euroopa algatus on ettevõtete ja uute töökohtade loomise toetamisel kõige loovam ja edukam ? Selle teadasaamiseks kuulutas Euroopa Komisjon täna välja Euroopa 2013. aasta ettevõtlusauhinna konkursi. Auhinnaga tunnustatakse parimaid ettevõtete arengut ja ettevõtlust toetavaid riiklikke algatusi ning avaliku ja erasektori partnerlusi. Sellel aastal lisati uus auhinnakategooria, millega autasustatakse rohelist majandust toetavaid edukaid projekte.

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate õlul on 85% uute töökohtade loomisest. 37% eurooplasest tahaksid võimaluse korral olla iseenda peremehed. Noored kalduvad ettevõtluse pole isegi rohkem: 45 protsenti 15–24aastastest peavad seda reaalseks karjäärivõimaluseks. Kui see potentsiaal ära kasutataks, lisanduks ELis miljoneid uusi ettevõtteid olemasolevale ligi 20,8 miljonile väikesele ja keskmise suurusega ettevõtjale (VKE). Euroopa ettevõtlusauhinna eesmärk on ettevõtluse edukaid algatusi tunnustades aidata sellist potentsiaali ära kasutada.

Euroopa Komisjoni asepresident ning tööstuse ja ettevõtluse volinik Antonio Tajani ütles: „Me õpime nendest edulugudest, kuidas luua rohkem töökohti ja toetada Euroopa majanduse taastumist. Majandusime, mida Euroopa pärast sõda koges, põhines ettevõtlusel ja ettevõtjate julgetel otsustel. Selleks et suurendada Euroopas majanduskasvu, on lisaks olemasolevate ettevõtete toetamisele vaja keskenduda uute loomisele. Ettevõtlusauhinnaga toetab Euroopa Komisjon Euroopa tohutu ettevõtlusvõimekuse täies ulatuses ärakasutamist.“

Euroopa ettevõtlusauhinna kohta lisateabe saamiseks külastage veebilehte, jälgige meid Twitteris inglise, prantsuse, hispaania, itaalia või saksa keeles või liituge meiega Facebookis.

Riikide ja Euroopa võitjad leiab vastavate linkide alt.

Kuidas osaleda?

2012.aasta auhinnatseremoonia video „Outset”

Lisateave 2012. aasta võitjate kohta

Ettevõtluse tegevuskava 2020

Majanduskasvu suurendamiseks ja töökohtade loomiseks rohkem naisi ettevõtlusesse

The Small Business Act”

Ettevõtlusauhind antakse välja kuues kategoorias:

  • Roheliste turgude arengu ja ressursside tõhusa kasutamise toetamine

  • Ettevõtlusvaimu toetamine

  • Investeerimine oskustesse

  • Ettevõtluskeskkonna parandamine

  • Ettevõtete rahvusvahelistumise toetamine

  • Vastutustundlik ja kaasav ettevõtlus

Uus kategooria, mille eesmärk on toetada jätkusuutlikku majanduskasvu, luuakse projektidele, millega edendatakse ressursside tõhusat kasutust ja VKEde juurdepääsu rohelistele turgudele.

Kuidas osaleda?

Konkursil on kaks etappi: esmalt tuleb konkureerida oma riigis ja seejärel saavad paremad osaleda Euroopa konkursil. Iga riik valib kaks kandidaati, kes esitatakse 2013. aasta juuniks Euroopa konkursile.

Euroopa žürii koostab kandidaatide nimekirja. Kõik riikide ja Euroopa konkursi kandidaadid kutsutakse auhinnatseremooniale, kus tunnustatakse võitjaid nende töö eest ja antakse neile võimalus tutvustada ennast kogu Euroopas. Võitjatele antakse auhinnad VKE 2013. aasta assambleel, mis toimub Vilniuses 25.–27. novembril.

Taustteave

Alates 2006. aastast on Euroopa ettevõtlusauhindadega pärjatud silmapaistvaid saavutusi ettevõtluse ja väikeettevõtete edendamisel riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Auhinnale on selle loomisest saadik kandideerinud üle 2000 projekti, mis on kaasa aidanud kokku üle 10 000 uue ettevõtte rajamisele. Auhinna eesmärk on leida ning tunnustada edukaid tegevusi ja algatusi, mis edendavad ettevõtlust ja ettevõtlikku vaimu. Konkursiga soovitakse esile tõsta ja jagada näiteid parimast ettevõtluspoliitikast ja -tavast ning teadvustada kodanikele ettevõtjate rolli ühiskonnas. Samuti tahetakse julgustada ja inspireerida võimalikke tulevasi ettevõtjaid.

Kontaktisikud:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar