Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 15. februar 2013

Hvilket initiativ er det bedste til at fremme iværksætteri?

Iværksætteri er den stærkeste drivkraft for økonomisk vækst og jobskabelse. Men hvilket initiativ i EU er det mest nyskabende og giver de bedste resultater, når det drejer sig om at støtte etableringen af nye virksomheder og fremme jobskabelse? For at finde svaret på dette spørgsmål har Europa-Kommissionen i dag givet startskuddet til den europæiske pris til fremme af iværksættere 2013. Prisen tildeles de offentlige initiativer og offentlig-private partnerskaber, som er de bedste til at fremme udviklingen af virksomheder og iværksætteri. I år er der tilføjet en ny priskategori for projekter, der med succes bidrager til den grønne økonomi.

Små og mellemstore virksomheder (SMV) har et jobskabelsespotentiale på helt op til 85 % af alle nye job. 37 % af alle europæere ville gerne være deres egen chef, hvis de kunne. Unge er endnu mere inspireret af iværksætteri: 45 % af de 15-24-årige ser det som en realistisk karrieremulighed. Hvis dette potentiale kunne udnyttes, ville der tilføjes millioner af nye virksomheder til de nuværende 20,8 mio. SMV i EU. Den europæiske pris til fremme af iværksættere skal bidrage til, at dette potentiale kan udnyttes, ved at hædre vellykkede initiativer på området.

Europa-Kommissionens næstformand, Antonio Tajani, som er kommissær for erhvervsliv og iværksætteri, udtaler: “Vi kan alle lære af disse succeshistorier om, hvordan der kan skabes flere job og ydes støtte til genopretningen af den europæiske økonomi. Det økonomiske mirakel i Europa efter krigen byggede på iværksætteri og modige beslutninger truffet af iværksættere. Hvis vi vil stimulere væksten i EU, bliver vi ikke kun nødt til at støtte de eksisterende virksomheders udvikling, men også til at fokusere på nye virksomheder. Iværksætterprisen vil medvirke til at sikre, at EU’s enorme iværksætterpotentiale kan udnyttes fuldt ud.

Yderligere oplysninger om den europæiske iværksætterpris kan fås ved at klikke ind på webstedet, følge konkurrencen på Twitter på engelsk, fransk, spansk, italiensk eller tysk eller klikke ind på den officielle Facebook-side om konkurrencen.

For casestudier, se sidste års nationale og europæiske vindere.

Sådan deltager man

Se et videoklip om vinderen af hovedprisen 2012, Outset

Flere oplysninger om alle vinderne i 2012

Handlingsplanen for iværksætterkultur 2020

Efterlyses: Flere kvindelige iværksættere til at skabe vækst og beskæftigelse

Small Business Act

De seks priskategorier er:

  • Støtte til udviklingen af grønne markeder og ressourceeffektivitet

  • Fremme af iværksætterkultur

  • Investering i kvalifikationer

  • Forbedring af erhvervsklimaet

  • Støtte til internationalisering af erhvervslivet

  • Ansvarlig og inkluderende iværksætterånd.

Den nye kategori, der skal fremme bæredygtig vækst, vil være åben for projekter, der støtter ressourceeffektivitet og SMV's adgang til grønne markeder.

Sådan deltager man

Konkurrencen består af to faser. Deltagerne skal først konkurrere på nationalt plan, hvorefter de vil kunne kvalificere sig til deltagelse på europæisk plan. I den nationale konkurrence udvælger hvert land senest i juni 2013 to deltagere, der skal udpeges til den europæiske konkurrence.

En liste over dem, der indstilles til prisen, vil blive opstillet af den europæiske jury. Samtlige kandidater fra de nationale og europæiske konkurrencer vil blive indbudt til at deltage i prisoverrækkelsen, hvor vinderne vil blive anerkendt for deres indsats og få mulighed for at præsentere sig selv i et paneuropæisk forum. Vinderne vil få tildelt prisen ved en ceremoni under SMV-forsamlingen den 25.-27. november 2013 i Vilnius, Litauen.

Baggrund

Siden 2006 har den europæiske pris til fremme af iværksættere belønnet flotte resultater inden for fremme af iværksætterkultur og små virksomheder på nationalt, regionalt og lokalt plan. Siden prisen blev indført, er der indkommet mere end 2 000 projekter, og de har sammen støttet oprettelsen af mere end 10 000 nye virksomheder. Formålet er at kortlægge og anerkende vellykkede aktiviteter og initiativer til fremme af initiativ og iværksætterånd, præsentere og udbrede eksempler på god politik og praksis inden for iværksætteri, skabe større opmærksomhed om iværksætternes rolle i det europæiske samfund samt opmuntre og inspirere potentielle iværksættere.

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar