Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 15. února 2013

Která iniciativa nejvíce stimuluje podnikání?

Podnikání je nejvýznamnější hnací silou hospodářského růstu a tvorby pracovních příležitostí. Která iniciativa v Evropě je však nejtvořivější a nejúspěšnější, pokud jde o podporu zakládání podniků a vytváření pracovních míst? S cílem najít odpověď na tuto otázku dnes Evropská komise dnes zahájila letošní ročník soutěže o Evropské ceny za podporu podnikání (EEPA). Jedná se o ocenění pro nejlepší veřejné iniciativy a partnerství veřejného a soukromého sektoru, které podporují rozvoj podniků a podnikání. Letos přibyla další kategorie, která oceňuje úspěšné projekty přispívající k ekologické ekonomice.

Malé a střední podniky mohou vytvořit až 85 % všech nových pracovních míst. 37 % Evropanů by si chtělo v případě možnosti založit vlastní podnik. Mladé lidi podnikání přitahuje ještě více – 45 % lidí ve věku 15–24 let považuje volbu tohoto povolání za reálnou. Využití tohoto potenciálu by umožnilo, aby k současným 20,8 milionům malých a středních podniků v EU přibyly miliony dalších. Evropské ceny za podporu podnikání mají pomoci využít tento potenciál tím, že oceňují úspěšné iniciativy v této oblasti.

Antonio Tajani, místopředseda Evropské komise a komisař odpovědný za průmysl a podnikání, prohlásil: „Všichni se můžeme z těchto úspěchů poučit, jak lze vytvořit nové pracovní příležitosti a podpořit oživení evropského hospodářství. Poválečný hospodářský zázrak v Evropě byl založen na podnikavosti a smělých rozhodnutích podnikavých lidí. Jestliže chceme v EU podpořit růst, je zapotřebí se kromě podpory rozvoje stávajících podniků rovněž zaměřit na ty nové. Ceny za podporu podnikání pomohou zajistit, aby mohl být obrovský podnikatelský potenciál Evropy plně využit.“

Další informace o Evropských cenách za podporu podnikání naleznete na těchto internetových stránkách. Rovněž můžete tuto soutěž sledovat na Twitteru, a to v angličtině, francouzštině, španělštině, italštině nebo němčině, případně můžete navštívit její oficiální stránky na Facebooku.

Případové studie naleznete na stránkách věnovaných loňským vítězům národních kol a celkovým vítězům.

Jak se zúčastnit?

Videoprezentace laureáta hlavní ceny z roku 2012, programu Outset

Další informace o všech vítězích z roku 2012

Akční plán Podnikání 2020

Hledá se více podnikatelek pro podporu růstu a vytváření pracovních příležitostí

Iniciativa Small Business Act

Soutěží se v těchto šesti kategoriích:

  • podpora rozvoje ekologických trhů a účinného využívání zdrojů,

  • podpora podnikatelského ducha,

  • investice do rozvoje dovedností,

  • zlepšování podnikatelského prostředí,

  • podpora internacionalizace podniků,

  • odpovědné a otevřené podnikání.

V nové kategorii na podporu udržitelného růstu budou moci soutěžit projekty podporující účinné využívání zdrojů a přístup malých a středních podniků k ekologickým trhům.

Jak se zúčastnit?

Soutěž má dvě kola. Účastníci musí nejprve soutěžit na národní úrovni a teprve pak mohou postoupit do celoevropského kola. V  národní soutěži každá země do června 2013 vybere dva kandidáty, kteří se zúčastní celoevropské soutěže.

Užší výběr nominovaných kandidátů provede evropská porota. Všichni účastníci vnitrostátního a evropského kola pak budou pozváni na slavnostní předání cen, při němž budou vítězové odměněni za své úsilí a dostanou příležitost se prezentovat v celoevropském prostředí. Ceny budou předány na slavnostním ceremoniálu v rámci setkání malých a středních podniků v litevském Vilniusu ve dnech 25.–27. listopadu 2013.

Souvislosti

Od roku 2006 se za vynikající výsledky v podpoře podnikání a malých podniků na vnitrostátní, regionální a místní úrovni udělují Evropské podnikatelské ceny za podporu podnikání. Soutěže se od zahájení zúčastnilo více než 2 000 projektů, které podpořily vytvoření celkem více než 10 000 podniků. Cílem soutěže je identifikovat a oceňovat úspěšné činnosti a iniciativy zaměřené na podporu podniků a podnikání, propagovat a sdílet příklady osvědčených politik a postupů v oblasti podnikání, zlepšit povědomí o úloze, kterou podnikatelé v evropské společnosti sehrávají, a podpořit a inspirovat potenciální podnikatele.

Kontaktní osoby:

Carlo Corazza (+32 22951752)

Sara Tironi (+32 22990403)


Side Bar