Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 15 февруари 2013 г.

Търсят се най-добрите инициативи за стимулиране на предприемачеството

Предприемачеството е най-силният фактор за икономически растеж и създаване на работни места. Коя обаче е най-успешната европейска инициатива с най-творчески подход при подпомагането на нови бизнес начинания и създаването на нови работни места? За да намери отговора на този въпрос, Европейската комисия откри днес конкурса за Европейските награди за насърчаване на предприемачеството за 2013 г. С наградите ще бъдат отличени най-добрите обществени инициативи и публично-частни партньорства за насърчаване на развитието на бизнеса и предприемачеството. Тази година бе добавена нова категория, в която ще бъдат награждавани успешни проекти, допринасящи за развитието на „зелената“ икономика.

Потенциалът на малките и средните предприятия (МСП) за създаване на работни места достига 85 % от всички нови работни места, а 37 % от всички европейци биха предпочели да развиват имат свой собствен бизнес, ако имат тази възможност. Младите хора са дори още по-запалени по идеята да станат предприемачи: 45 % от младежите на възраст между 15 и 24 години смятат, че това е реална възможност за професионално развитие. Разгръщането на този потенциал би довело до създаването на милиони нови малки и средни предприятия, като се има предвид, че понастоящем в ЕС осъществяват дейност около 20,8 млн. такива предприятия. Целта на наградите е да се помогне да бъде използван този потенциал, като се отдаде дължимото на успешните инициативи в тази област.

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по въпросите на промишлеността и предприемачеството Антонио Таяни заяви: „Всички ние можем да се поучим от успехите на тези предприятия по отношение на това как да създаваме повече работни места и да подпомогнем възстановяването на европейската икономика. „Икономическото чудо“ в Европа след Втората световна война се основава на предприемачеството и смелите решения, взети от личности с предприемачески дух. Ако искаме да стимулираме растежа в Европа, трябва не само да подпомагаме развитието на съществуващите предприятия, но и да насочим усилията си към създаването на нови предприятия. Наградите за предприемачество ще помогнат да се гарантира, че огромният предприемачески потенциал в Европа може да бъде оползотворен изцяло.“

Повече информация относно Европейските награди за насърчаване на предприемачеството може да намерите на специалната страница в Интернет, а новините относно наградите можете да следите в Туитър на английски, френски, испански, италиански или немски или на официалната страница на наградите във Фейсбук.

За целите на конкретни проучвания може да направите справка за миналогодишните победители на национално и европейско равнище.

Как да участваме

Видеорепортаж за носителя на Голямата награда за 2012 г. – програмата „Outset“

Повече информация за всички победители за 2012 г.

Търсят се повече жени предприемачи, които да създават растеж и работни места

Законодателен акт за малкия бизнес в Европа

Наградите се връчват в следните шест категории:

  • Подкрепа за развитието на „зелените“ пазари и ефективното използване на ресурсите

  • Насърчаване на предприемаческия дух

  • Инвестиране в изграждането на умения

  • Подобряване на бизнес средата

  • Подпомагане на международното присъствие на предприятията

  • Отговорно и приобщаващо предприемачество.

Новата категория в подкрепа на устойчивия растеж ще бъде отворена за участие на проекти, подпомагащи ефективното използване на ресурсите и достъпа на МСП до „зелени“ пазари.

Как да участвате

Конкурсът се провежда на два етапа; кандидатите първо се състезават на национално равнище, след което могат да бъдат избрани да продължат и на европейско равнище. В рамките на националните конкурси всяка държава ще избере двама кандидати, които да бъдат номинирани за участие в европейския конкурс до юни 2013 г.

Одобрените кандидати ще бъдат избрани от европейското жури. Всички номинирани от националните и европейските конкурси ще бъдат поканени да присъстват на церемонията по награждаването, на която победителите ще бъдат отличени за техните усилия и ще им се предостави възможността да се представят пред по-широка европейска публика. Победителите ще получат наградите си на церемония по време на годишното събрание на МСП за 2013 г. във Вилнюс, Литва (25 — 27 ноември).

Контекст

От 2006 г. насам с Европейските награди за насърчаване на предприемачеството се отдава дължимото на отличните постижения в насърчаването на предприемачеството и малкия бизнес на национално, регионално и местно равнище. От създаването на наградите досега в конкурса са взели участие над 2 000 проекта, които, взети заедно, са подпомогнали създаването на над 10 000 нови дружества. Целта на наградите е да се определят и отличат успешните дейности и инициативи за насърчаване на предприятията и предприемачеството, да се покажат и споделят примери за най-добри практики и политики по отношение на предприемачеството, да се осигури по-добра осведоменост относно ролята на предприемачите в европейското общество и да се насърчат потенциалните предприемачи.

За контакти:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar