Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 25. novembrī

Jauni ES projekti uzlabos Etiopijas iedzīvotāju pieeju veselības, izglītības un citiem pakalpojumiem

Šodien paziņots par jauniem finansiālās palīdzības projektiem, kas cita starpā palīdzēs nodrošināt pamatizglītības, veselības aprūpes un ūdensapgādes pamatpakalpojumus, kā arī atbalstu sievietēm uzņēmējām. Jaunais atbalsts palīdzēs etiopiešiem labāk sagatavoties sausuma periodiem, kas valstī nav retums, palīdzot tiem pārvarēt nākamo krīzi. Savas vizītes laikā Adisabebā (Etiopijā) Eiropas Komisijas attīstības komisārs Andris Piebalgs informēja par astoņiem jauniem nolīgumiem, kuru kopsumma ir gandrīz 240 miljoni eiro.

Komisārs Andris Piebalgs teica: “Šis atbalsts veicinās Etiopijas centienus vairot ekonomikas izaugsmi un samazināt nabadzību. Mūsu sadarbība jau ir nesusi augļus un uzlabojusi daudzu cilvēku dzīvi; kopīgi mēs to attīstīsim tālāk, turpinot samazināt nabadzību un veicināt ilgtspējīgu izaugsmi. Etiopijā būtiski ir arī sniegt iedzīvotājiem atbalstu, lai tie var pārvarēt periodisko sausumu un no tā izrietošos ekonomikas satricinājumus.

Ar kādu no ES atbalstītajiem projektiem paredzēts krasi samazināt ar grūtniecību un dzemdībām saistīto nāves gadījumu skaitu. Daži pasākumi ietver aprīkojuma un medicīnisko nodrošinājumu slimnīcām un veselības centriem, kā arī veselības aprūpes speciālistu apmācības.

ES pēdējo gadu veikums pieejas uzlabošanai pamatpakalpojumiem ir ievērojams. Par trešdaļu ir samazinājies to cilvēku skaits, kas dzīvo zem nabadzības sliekšņa, no 68% līdz 85% ir palielinājies sākumskolā uzņemto bērnu skaits un ievērojami uzlabojusies pieeja dzeramajam ūdenim – to etiopiešu daļa, kam ir piekļuve dzeramajam ūdenim ir pieaugusi no 52% 2006. gadā līdz 80% 2011. gadā. Šodien parakstītā jaunā projekta uzdevums ir vēl vairāk paplašināt pieeju šiem pakalpojumiem, vienlaikus uzlabojot to kvalitāti.

Tomēr joprojām risināmas nozīmīgas problēmas. Etiopijai draud periodisks sausums; iepriekšējais sausuma periods bija 2011. gadā. Viena no programmām stiprinās cilvēku spēju pārvarēt šādus triecienus, tostarp palīdzot apkarot dzīvnieku slimības Etiopijas tuksnešos, uzlabojot uzturu tām cilvēku grupām, kurām draud bads, un arī veicot ieguldījumus ūdens resursu apsaimniekošanā.

Vispārīga informācija

Jaunie nolīgumi tiks finansēti no 10. Eiropas Attīstības fonda (EAF), kas ir viens no finanšu instrumentiem attīstības palīdzības novirzīšanai. Par tiem paziņots saistībā ar komisāra Piebalga vizīti Adisabebā (Etiopijā), kur pašlaik notiek Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas sesija. Šī konsultatīvā parlamentārā iestāde, kas tiekas divreiz gadā, tika dibināta saskaņā ar tā saucamo Kotonū nolīgumu, kurā ir noteikts satvars ES attiecībām ar 79 ĀKK valstīm

Projektu pārskata tabula

Projekta nosaukums un apraksts

Summa
(miljoni EUR)

Ceļu nozares politikas atbalsta programma: palīdzēs Etiopijas valdībai paplašināt ceļu tīklu un to uzturēšanu, lai tādējādi uzlabotu pieeju tirgiem un radītu ekonomisko aktivitāti.

49

Tirdzniecības uzlabošanas un veicināšanas programma: atbalstīs Etiopiju tās pievienošanās procesā Pasaules Tirdzniecības organizācijai un veicinās muitas efektivitāti.

10

Pamatpakalpojumu pieejamības veicināšana: uzlabos pieeju pakalpojumiem, tostarp izglītības un veselības pakalpojumiem, kā arī paaugstinās to kvalitāti.

73

Kvalificētas dzemdību pieņemšanas veicināšana Etiopijā: palīdzēs uzlabot mātes veselību.

40,4

Projekts sievietēm uzņēmējām: apmācīs 3 000 sievietes, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību, paverot tām pieeju konsultācijām un kredītiem.

6,4

Pilsoniskās sabiedrības projekts: palīdzēs vairot pilsoniskās sabiedrības organizāciju ietekmi attiecībā uz pārvaldību un attīstības darbībām.

6

Tehniskās sadarbības instruments: lai uzlabotu atbalsta efektivitāti, ar šā instrumenta palīdzību tiks noteikts, kuri projekti tiks finansēti 11. EAF ietvaros.

4,5

Projekts sausuma periodu pārvarēšanai Etiopijā: palīdzēs stiprināt cilvēku spēju pārvarēt periodisko sausumu un citus triecienus.

50

Vairāk informācijas

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Kontaktinformācija:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar