Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 14 februari 2013

Commissie richt waarnemingscentrum voor de bio-economie op

De Europese Commissie richt een waarnemingscentrum op om in kaart te brengen hoe de ontwikkeling van de bio-economie van de EU vordert en om te meten wat de invloed daarvan is, zo kondigde Europees commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap, Máire Geoghegan-Quinn, vandaag aan. Het waarnemingscentrum zal informatie vergaren om de ontwikkeling van de markten te volgen, het beleid voor bio-economie op Europees, nationaal en regionaal niveau in kaart te brengen, de capaciteit voor onderzoek en innovatie te registreren en de omvang van de publiek-private partnerschappen in dat verband bij te houden. Het waarnemingscentrum wordt gecoördineerd door het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, de interne wetenschappelijke dienst van de Europese Commissie.

Commissaris Geoghegan-Quinn: “Sinds de start van onze strategie voor bio-economie is intussen een jaar verstreken. De overstap naar een post-petroleumeconomie die steunt op een slim gebruik van hulpbronnen uit de bodem en uit zee biedt kansen, en we stellen vast dat de lidstaten die kansen ook grijpen. Het is cruciaal dat zij dat doen: niet alleen is het goed voor ons milieu en onze voedsel- en energiezekerheid, maar ook voor het concurrentievermogen van Europa in de toekomst. Dit waarnemingscentrum helpt de vaart erin te houden.”

Het waarnemingscentrum – een driejarenproject – gaat in maart 2013 van start en moet de vergaarde gegevens in 2014 voor het publiek toegankelijk maken op een speciale portaalsite. Op die manier zal het waarnemingscentrum ondersteuning bieden aan de regionale en nationale strategieën voor de bio-economie van de lidstaten, waaraan op dit moment gewerkt wordt.

Het centrum verstrekt niet enkel informatie over de omvang van de bio-economie en de belangrijkste sectoren ervan, maar moet ook een oog houden op een aantal prestatie-indicatoren, zoals cijfers over de economie en de werkgelegenheid, innovatie-indicatoren en maatstaven op het gebied van productiviteit, sociaal welzijn en de kwaliteit van het leefmilieu. Het zorgt eveneens voor “technologieobservatie“ en “beleidsobservatie”, om de ontwikkelingen van zowel wetenschap en technologie als van beleidslijnen op het gebied van de bio-economie op de voet te volgen.

Nu al vertegenwoordigt de bio-economie in Europa ongeveer 2 biljoen euro en 22 miljoen banen. De Commissie onderzoekt of een nieuw publiek-privaat partnerschap voor bio-industrieën de ontwikkeling van de sector kan stimuleren. In juni 2013 wordt hierover een besluit verwacht.

De commissaris deed deze aankondiging tijdens een conferentie over bio-economie in Dublin, die werd georganiseerd door het Ierse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

Achtergrond

De term "bio-economie" betekent dat biologische en hernieuwbare hulpbronnen uit de bodem en de zee slim gebruikt worden als grondstof voor voedsel, voeder, industriële producten en energie. Ook het gebruik van biologische afvalstoffen en bioprocessen voor duurzame industrieën maakt deel uit van de bio-economie.

De strategie voor de bio-economie van de EU werd op 13 februari 2012 aangenomen en steunt op drie belangrijke pijlers:

1) investeringen in onderzoek, innovatie en vaardigheden voor de bio-economie door de EU, de lidstaten en private investeerders en door het versterken van de synergieën met andere beleidsinitiatieven;

2) de ontwikkeling van bio-economische markten en het concurrentievermogen in die sectoren door een duurzame verhoging van de primaire productie, de transformatie van afvalstromen tot producten met een toegevoegde waarde en wederzijdse leermechanismen voor een efficiëntere productie en een beter gebruik van hulpbronnen. Voedselafval bijvoorbeeld kost de Europese belastingbetaler tussen 55 en 90 euro per ton om het te storten en zorgt voor 170 miljoen ton CO2. Dit afval kan worden omgezet in bio-energie of andere bioproducten die werkgelegenheid en groei creëren;

3) een betere beleidscoördinatie en betrokkenheid van de belanghebbenden door de oprichting van een bio-economiepanel, een waarnemingscentrum voor de bio-economie en regelmatige conferenties met de belanghebbenden.

In de strategie wordt gestreefd naar synergieën en complementariteit met andere beleidsgebieden, -instrumenten en financieringsbronnen met dezelfde doelstellingen, zoals het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het gemeenschappelijk visserijbeleid (GLB en GVB), het geïntegreerde maritiem beleid (GMB) en het beleid inzake milieu, ondernemingen, werkgelegenheid, energie en gezondheid.

Het voorstel van de Commissie is een van de operationele voorstellen in het kader van de EU 2020-vlaggenschipinitiatieven voor de Innovatie-Unie en een efficiënt gebruik van hulpbronnen. In het nieuwe onderzoeksprogramma Horizon 2020 van de Commissie wordt de noodzaak erkend om meer middelen te besteden aan onderzoek op het gebied van bio-economie: er wordt voorgesteld om 4,7 miljard euro uit te trekken voor het thema "voedselzekerheid, duurzame landbouw, marien en maritiem onderzoek en de bio-economie" en voor andere thema's van Horizon 2020 komen daar nog aanvullende middelen bovenop.

Meer informatie is te vinden in IP/12/124.

Horizon 2020: www.ec.europa.eu/research/horizon2020

Innovatie-Unie: http://ec.europa.eu/innovation-union

Efficiënt gebruik van hulpbronnen:

http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_nl.htm

Europa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_nl.htm

Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm

Contact:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar