Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 21 november 2013

Mot en ny EU-politik för att främja jordbruksprodukter och livsmedel

I dag lade Europeiska kommissionen fram ett reformprojekt för hur man informerar om och främjar jordbruksprodukter och livsmedel inom EU. Denna nya politik, som får förstärkta budgetmedel och så småningom ska styras av ett EU-genomförandeorgan, förväntas kunna bli et viktigt verktyg för att erövra nya marknader. Med sin nya slogan "Enjoy, it's from Europe" ska den hjälpa sektorns yrkesfolk att lansera sig internationellt och samtidigt göra konsumenterna mer medvetna om de insatser som görs för produktkvaliteten, på grundval av en konkret strategi som tas fram på EU-nivå.

- I en värld där konsumenterna blir allt med medvetna om säkerhetsfrågor, kvalitet och hållbara livsmedelsproduktion har våra jordbrukare och EU:s små och medelstora företag ett verkligt trumfkort i handen. EU:s jordbruks- och livsmedelssektor är känd för sina kvalitetsprodukter och för att den respekterar normer och bestämmeler som ingen annan i världen. Exportenuppgår redan i dag till över 110 miljarer euro, så detta är ett viktigt trumfkort för att driva på tillväxten och sysselsättningen i EU, sade Dacian Cioloş, EU-kommissionär med ansvar för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Detta förslag följer på en omfattande debatt som pågått sedan 2011, kring en grönbok (IP/11/885) som följdes av ett meddelande (IP/12/332). förslaget läggs nu fram inför Europaparlamentet och rådet. De viktigaste punkterna i förslaget är följande:

  1. En betydande ökning av stödet till informations- och PR-åtgärder, för att öka det europeiska jordbrukets konkurrenskraft. EU-stöden ska stegvis ökas från 61 miljoner euro i 2013 års budget till 200 miljoner euro år 2020.

  2. En EU-strategi för PR och främjande som möjliggör bättre riktade PR–insatser. denna strategi syftar till att

  1. utvidga program riktade till länder utanför EU och projekt som läggs fram av flera parter in flera olika medlemsländer genom ett större samfinanseringsbidrag från EU till dessa båda kategorier (60 % av samfinansiering från Eu i stället för 50 %).

  2. på inre marknaden förbättra konsumenternas kunskaper om de europeiska jordbruksprodukternas fördelar, och särskilt fördelarna med produkter som erkänts i EU:s kvalitetssäkringssystem.

  1. En utvidgning av åtgärdernas tillämpningsområde med

  1. möjlighet att ange produkternas ursprung och märken,

  2. en utvidgning av stödmottagargruppen till att även omfatta producentorganisationer,

  3. en utvidgning av de stödberättigande produkterna till att bland annat även omfatta bearbetade livsmedel som omfattas av EU:s kvalitetssäkringssystem, till exempel pastaprodukter.

  1. Förenkling av de administrativa förfarandena genom ett urvalsförfarande i ett steg inom kommissionen, i stället för som nu, två steg (inom medlemslandet och därefter hos kommissionen).

  1. Förenklad programförvaltning för program som genomförs gemensamt av parter i flera medlemsländer, via en enda kontaktpunkt (one-stop-shop) på kommissionen.

Ytterligare upplysningar

Ytterligare upplysningar finns på http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/policy/legislative-proposal/index_en.htm

MEMO/13/1032

Kontaktpersoner:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar