Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 21. novembra 2013

Proti novi evropski politiki promocije kmetijskih in živilskih proizvodov

Evropska komisija je danes predstavila osnutek reforme politike promocije evropskih kmetijskih proizvodov in živil ter informiranja o njih. Nova promocijska politika, ki ima okrepljen proračun in jo bo podpirala evropska izvajalska agencija, naj bi bila koristno orodje za osvajanje novih trgov. S sloganom „Enjoy, it's from Europe“ („Naj vam tekne, je evropsko“) in pravo evropsko strategijo naj bi izvajalcem v sektorju pomagala, da prodrejo na tuje trge, potrošnike pa bolje seznanila s prizadevanji za zagotavljanje kakovosti proizvodov.

V svetu, v katerem so potrošniki dovzetnejši za varnost, kakovost in trajnost načinov proizvodnje hrane, imajo evropski kmetje ter mala in srednja podjetja izvrstno priložnost. Evropski kmetijski in agroživilski sektor je poznan po kakovosti svojih proizvodov ter spoštovanju standardov, ki jim v svetu ni para. Z izvozom v vrednosti že več kot 110 milijard evrov je pomemben adut za oživitev rasti in zaposlovanja v Evropski uniji,“ je dejal Dacian Cioloş, evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja.

Predlog Komisije je nastal po obsežni razpravi, ki se je začela leta 2011, o zeleni knjigi (IP/11/885), ki ji je sledilo sporočilo (IP/12/332). Predlog bo zdaj predložen Evropskemu parlamentu in Svetu. Glavni elementi predlagane reforme so:

znatno povečanje pomoči za dejavnosti informiranja in promocije, da se poveča konkurenčnost evropskega kmetijstva. Evropske pomoči naj bi se z 61 milijonov evrov v proračunu za leto 2013 postopoma povečale na 200 milijonov evrov v letu 2020;

vzpostavitev evropske promocijske strategije, ki bo omogočila boljšo ciljno usmerjenost promocijskih ukrepov. S to strategijo naj bi:

povečali število programov, usmerjenih v tretje države, in programov, ki jih skupaj predložijo subjekti iz več držav članic, in sicer z večjo stopnjo sofinanciranja za ti dve kategoriji: 60 % sofinanciranja EU namesto 50 %,

na notranjem trgu povečali slabo seznanjenost potrošnikov s prednostmi evropskih kmetijskih proizvodov na splošno ter zlasti proizvodov, priznanih z evropskimi shemami kakovosti;

razširitev področja uporabe ukrepov z:

natančno opredeljeno možnostjo omembe porekla in znamk proizvodov,

razširitvijo upravičencev na organizacije proizvajalcev,

razširitvijo upravičenih proizvodov, zlasti na predelane kmetijske proizvode, ki ustrezajo evropskim shemam kakovosti, na primer testenine;

poenostavitev upravnih postopkov z izborom, ki bo vključeval eno samo stopnjo na Komisiji, namesto sedanjih dveh (najprej v državi članici, nato na Evropski komisiji);

enostavnejše upravljanje programov, ki jih skupaj pripravijo subjekti več držav članic, in sicer prek enotne kontaktne točke na Komisiji.

Več informacij

Za podrobnejše informacije obiščite: http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/policy/legislative-proposal/index_en.htm

MEMO/13/1032

Kontakta:

Fanny Dabertrand (+32 22990625)

Roger Waite (+32 22961404)


Side Bar