Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 21 listopada 2013 r.

Nowa europejska polityka promowania produktów rolnych i rolno-spożywczych

Komisja Europejska przedstawiła dziś projekt reformy polityki informowania o europejskich produktach rolnych i rolno-spożywczych oraz promowania tych produktów. Nowa polityka promocyjna, ze zwiększonym budżetem i – w przyszłości – wsparciem europejskiej agencji wykonawczej, ma stać się prawdziwym narzędziem podboju rynków. Działania prowadzone pod hasłem „Enjoy, it's from Europe” w ramach prawdziwie europejskiej strategii mają spowodować, że osoby pracujące w tym sektorze otworzą się na rynki międzynarodowe, a konsumenci będą bardziej świadomi wysiłków podejmowanych na rzecz jakości produktów.

W czasach gdy konsumenci są bardziej wyczuleni na kwestie bezpieczeństwa, jakości i zrównoważonego charakteru produkcji żywności, rolnicy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa mogą odegrać ważną rolę. Europejski sektor rolny i rolno-spożywczy jest znany z jakości swoich produktów i przestrzegania norm niemających sobie równych w świecie. Przy wartości wywozu ponad 110 mld euro sektory te to ważny element pobudzania wzrostu gospodarczego i zwiększania zatrudnienia w Unii Europejskiej” - oświadczył Dacian Cioloș, europejski komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Przedstawiony wniosek jest następstwem prowadzonej od 2011 r. szerokiej debaty dotyczącej zielonej księgi (IP/11/885) oraz komunikatu (IP/12/332) Wniosek zostanie teraz przekazany Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Najważniejsze elementy proponowanej reformy to:

znaczne zwiększenie pomocy na działania informacyjne i promocyjne w celu zwiększenia konkurencyjności rolnictwa europejskiego. Wsparcie europejskie powinno stopniowo wzrosnąć z 61 mln euro w budżecie na 2013 r. do 200 mln euro w 2020 r.

wprowadzenie europejskiej strategii promocji, która pozwoli na lepsze ukierunkowanie akcji promocyjnych. Strategia ta powinna doprowadzić do:

rozszerzenia programów skierowanych do państw trzecich i programów wieloskładnikowych (programy przedstawione przez podmioty z kilku państw członkowskich) dzięki wyższej stopie współfinansowania dla tych dwóch kategorii: 60 proc. współfinansowania z UE zamiast 50 proc.;

na rynku wewnętrznym – podnieść słaby obecnie poziom wiedzy konsumentów o zaletach europejskich produktów rolnych, a zwłaszcza produktów uznanych w ramach europejskich systemów jakości;

rozszerzenie zakresu stosowania środków, a mianowicie:

uregulowanie możliwości stosowania oświadczeń o pochodzeniu i marek produktów

włączenie do grupy beneficjentów organizacji producentów

włączenie do grupy produktów kwalifkowalnych zwłaszcza przetworzonych produktów rolno-spożywczych, uznawanych przez europejskie systemy jakości, jak np. makaron;

uproszczenie procedur administracyjnych poprzez wprowadzenie jednoetapowej selekcji przeprowadzanej przez Komisję w miejsce aktualnej dwuetapowej (państwo członkowskie, a następnie Komisja Europejska);

ułatwione zarządzanie programami przygotowanymi wspólnie przez podmioty z kilku państw członkowskich przy wykorzystaniu punktu kompleksowej usługi w Komisji.

Informacje dodatkowe

Bliższe informacje można znaleźć na stronach internetowych: http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/policy/legislative-proposal/index_en.htm

MEMO/13/1032

Kontakt:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar