Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 21 november 2013

Naar een nieuw Europees afzetbevorderingsbeleid voor producten van de landbouw- en de agrovoedingssector

De Europese Commissie heeft vandaag een ontwerp voorgesteld voor een hervorming van het voorlichtings- en afzetbevorderingsbeleid voor Europese landbouwproducten en levensmiddelen. Het is de bedoeling met dit afzetbevorderingsbeleid, dankzij meer middelen en op termijn de steun van een Europees uitvoerend agentschap, de markten te veroveren. Onder het motto "Enjoy, it's from Europe" zullen degenen die beroepsmatig in de sector actief zijn, aan de hand van een echte Europese strategie worden geholpen om de stap te zetten naar het internationale niveau en zal de consument beter worden ingelicht over de inspanningen die worden geleverd om kwaliteitsvolle producten af te leveren.

"In een wereld waar de consument gevoelig is voor veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid van de wijze waarop levensmiddelen worden geproduceerd, spelen de landbouwers en de Europese kmo's een cruciale rol. De Europese landbouw- en agrovoedingssector staat bekend om de kwaliteit van zijn producten en om de naleving van normen die strenger zijn dan waar ook. De export, die nu al goed is voor meer dan 110 miljard euro, is een belangrijke troef om de groei en de werkgelegenheid binnen de Europese Unie te stimuleren," aldus Dacian Cioloș, EU-commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling.

Dit voorstel vloeit voort uit een lange discussie die sinds 2011 wordt gevoerd op basis van een groenboek (IP/11/885), gevolgd door een mededeling (IP/12/332). Het zal nu worden voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad. De belangrijkste elementen die in deze hervorming worden voorgesteld, zijn:

Een aanzienlijke verhoging van de steun voor voorlichtings- en afzetbevorderingsacties, om zo de concurrentiekracht van de Europese landbouw te versterken. De Europese steun zou geleidelijk stijgen van 61 miljoen euro in de begroting 2013 naar 200 miljoen euro in 2020;

De opzet van een Europese afzetbevorderingsstrategie, die meer gerichte afzetbevorderingsacties mogelijk maakt. Deze strategie moet leiden tot:

een stijging van het aantal op derde landen gerichte programma's en multiprogramma's (programma's die door organisaties uit verschillende lidstaten worden voorgelegd) dankzij een hogere medefinanciering voor deze twee categorieën: 60 % medefinanciering door de EU i.p.v. 50 %;

een verbeterde kennis van de consument op de binnenmarkt over de voordelen van Europese landbouwproducten in het algemeen en van door Europese kwaliteitsregelingen erkende producten in het bijzonder.

Een verruiming van het toepassingsgebied van de maatregelen met:

een omkadering voor de vermelding van de oorsprong van producten en van handelsmerken,

de uitbreiding van de groep begunstigden met producentenorganisaties,

de uitbreiding van de lijst subsidiabele producten, met name met verwerkte agrovoedingsmiddelen die in aanmerking komen voor Europese kwaliteitsregelingen, zoals bijvoorbeeld deegwaren;

Een vereenvoudiging van de administratieve procedures met een selectie die voortaan door de Commissie in één fase wordt verricht en niet langer in twee (lidstaat en dan Europese Commissie);

Een makkelijker beheer van de programma's die door organisaties uit verschillende lidstaten gezamenlijk worden opgezet, via één loket bij de Commissie.

Meer informatie

Nadere informatie is te vinden op: http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/policy/legislative-proposal/index_en.htm

MEMO/13/1032

Contact:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar