Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 21. novembrī

Eiropas Savienībai jauna lauksaimniecības ražojumu un pārtikas produktu veicināšanas politika

Eiropas Komisija šodien iesniedza reformas projektu, kas attiecas uz Eiropas lauksaimniecības un pārtikas produktu veicināšanas un informācijas politiku. Jaunajai politikai, kam būtu lielāks budžets un ar laiku arī Eiropas izpildaģentūras atbalsts, jākļūst par efektīvu līdzekli tirgu iekarošanā. Tās sauklis ir “Izbaudi, ražots Eiropā!”, un mērķis — ar efektīvu ES līmeņa stratēģiju palīdzēt nozares profesionāļiem izvērst starptautisku darbību un labāk izglītot patērētājus par produktu kvalitātes nodrošināšanā ieguldīto darbu.

“Tā kā mūsdienās patērētājiem rūp pārtikas ražošanas metožu drošība, kvalitāte un ilgtspēja, Eiropas lauksaimniekiem un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir milzīga nozīme. ES lauksaimniecības ražojumi ir slaveni ar nepārspējamu kvalitāti, un pārtikas rūpniecībā tiek ievēroti pasaulē visaugstākie standarti. Eksports, kura vērtība jau pārsniedz 110 miljardus eiro, ir būtisks stimuls izaugsmei un nodarbinātībai Eiropas Savienībā”, norādīja ES lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Dačans Čološs.

Šis priekšlikums ir tapis pēc plašas diskusijas, kura risinājās kopš 2011. gada par Zaļo grāmatu (IP/11/885) un kurai sekoja paziņojums IP/12/332. Tagad priekšlikums tiek iesniegts Eiropas Parlamentam un Padomei. Svarīgākie ierosinātie elementi:

būtiski palielināt atbalstu informācijas un veicināšanas pasākumiem, lai vairotu ES lauksaimniecības konkurētspēju. ES atbalsts pakāpeniski jāpalielina no 61 miljona eiro 2013. gada budžetā līdz 200 miljoniem eiro 2020. gadā;

ieviest ES stratēģiju, lai veicināšanas pasākumu mērķu izraudzīšana kļūtu labāka. Pateicoties šai stratēģijai, paredzams, ka:

palielināsies ārpussavienības valstīm domātu programmu un daudzvalstu programmu skaits, jo šīm divām kategorijām būs lielāks līdzfinansējums — ES līdzfinansējums būtu 60 % līdzšinējo 50 % vietā,

iekšējā tirgū patērētāji būs labāk informēti par ES lauksaimniecības ražojumu labumu kopumā un it īpaši par ES kvalitātes sistēmā atzītiem produktiem;

paplašināt pasākumu piemērošanas jomu, proti:

iekļaujot regulējumu par izcelsmes norādi un preču zīmēm,

saņēmēju sarakstā iekļaujot arī ražotāju organizācijas,

atbilstīgo produktu sarakstā iekļaujot arī pārstrādātus lauksaimniecības produktus, kas atbilst Eiropas kvalitātes sistēmām, piemēram, makaronu izstrādājumus;

vienkāršot administratīvās procedūras, turpmāk paredzot tikai vienu fāzi Komisijā, nevis divas fāzes, kā tagad (dalībvalsts un pēc tam Eiropas Komisija);

atvieglot vairākās dalībvalstīs kopīgi izstrādāto programmu vadību, izraugoties Komisiju par vienotu kontaktpunktu.

Papildu informācija

Plašāka informācija ir šeit: http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/policy/legislative-proposal/index_en.htm

MEMO/13/1032

Kontaktpersonas:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar